Tìm nội dung về SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chuỗi lát xếp màu lam giới thiệu sơ lược thông tin cốt lõi về các tính năng của SharePoint 2013, đó là Chia sẻ, Tổ chức, Khám phá, Xây dựng và Quản lý.

Bài viết này chứa các nối kết bạn có thể dùng để duyệt danh sách tính năng dựa trên nội dung về khu vực tính năng chính trong SharePoint Online.

Thích tìm kiếm nội dung?

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách trực tiếp để tìm kiếm cho người dùng cuối và quản trị nội dung về SharePoint Online, đánh dấu vào nối kết sau đây: Tìm kiếm SharePoint Online người dùng cuối nội dung.

Trong bài viết này

Bắt đầu

Khả năng truy nhập

Chia sẻ

Nguồn cấp tin tức

OneDrive for Business

Chia sẻ nội dung và ý tưởng

Di động

Đồng tác giả

Blog và wiki

Cộng đồng

Khảo sát và thảo luận

Sắp xếp

Site nhóm

Giữ cho dự án theo dõi

Theo dõi các nội dung của bạn

Danh sách và thư viện

Quản lý nội dung doanh nghiệp

Quản lý bản ghi

Khám phá

Thông tin phân tích

Tìm kiếm

Xây dựng

Trang web công cộng

Quản lý trang web phát hành

Làm việc với dữ liệu ngoài

Ứng dụng

Quản lý

Trung tâm quản trị SharePoint Online

khám phá điện tử

Quản lý tuyển tập trang

Quản lý trang web

Quyền

Giám sát và duy trì trang

Bắt đầu

Trợ năng

Chia sẻ

Nguồn cấp tin tức

OneDrive for Business

Chia sẻ nội dung và ý tưởng

Di động

Đồng tác giả

Blog và wiki

Cộng đồng

Khảo sát và thảo luận

Sắp xếp

Site nhóm

Giữ cho dự án theo dõi

Theo dõi các nội dung của bạn

Danh sách và thư viện

Cột

Chế độ xem

Quản lý nội dung doanh nghiệp

Lập phiên bản, kiểm nhập và kiểm xuất

Bộ Tài liệu

Tài sản số

ID Tài liệu

Các kiểu nội dung

Siêu dữ liệu được quản lý

Quản lý bản ghi

Khám phá

Thông tin phân tích

Excel Services

PowerPivot

Power View

Tìm kiếm

Xây dựng

Phần Web

Trang web Công cộng

Ghi chú: Thông tin Website Công cộng SharePoint Online trong bài viết này chỉ áp dụng được nếu tổ chức của bạn đã mua Office 365 trước ngày 9 tháng Ba năm 2015.

Quản lý trang web phát hành

Làm việc với dữ liệu ngoài

Để các chủ đề về cấu hình dịch vụ kết nối nghiệp vụ và lưu trữ bảo mật, hãy xem Tìm nội dung về Trung tâm quản trị SharePoint Online

Dòng công việc

Ứng dụng

Quản lý

Trung tâm quản trị SharePoint Online

Khám phá Điện tử

Quản lý tuyển tập site

Quản lý trang web

Quyền

Giám sát và duy trì site

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×