Tìm một vị trí web cho ứng dụng web Access của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Khi tạo ứng dụng web từ màn hình bắt đầu của Access, bạn cần chọn một vị trí web cho ứng dụng đó. Đây là site mà mọi người sẽ vào khi họ dùng ứng dụng.

Quan trọng: Trước khi có thể tạo ứng dụng web Access, bạn cần có một site SharePoint nơi bạn có thể lưu trữ ứng dụng này, thông qua thuê bao Office 365 có chứa site hoặc bản triển khai SharePoint tại cơ sở. Ứng dụng Access sẽ không hoạt động với Office 365 Home. SharePoint là gì?

Hộp thoại ứng dụng web tùy chỉnh mới, hiển thị Trang Nhóm Contoso trong hộp Vị trí Sẵn có.

Nếu bạn đăng nhập vào gói Office 365 có chứa site hoặc một site SharePoint tại cơ sở có bật Access Services, bạn sẽ thấy một hoặc nhiều lựa chọn trong danh sách Vị trí Sẵn có.

Nếu bạn không nhìn thấy vị trí bạn muốn trong danh sách Vị trí Sẵn có, hãy nhập một địa chỉ web thay thế trong hộp Vị trí Web. Nếu bạn sao chép và dán URL từ site của bạn mở trong trình duyệt web của bạn, hãy bỏ qua "_layouts" và tất cả mọi thứ theo sau nó. Ví dụ, hãy nhập: https://contoso.sharepoint.com/sites/sales/

Ngay khi bạn đã chọn hoặc gõ một vị trí và điền vào hộp Tên Ứng dụng, hãy bấm Tạo.

Lưu ý: Nếu bạn nhìn thấy “Đã xảy ra lỗi ở máy khách trong khi tìm cách liên lạc với máy chủ http://,” thì có thể bạn đã để trống hộp Vị trí Web hoặc có thể Access không nhận ra site mà bạn đang thử dùng. Nếu bạn đang sử dụng Office 365, thì bạn phải dùng https:// trong vị trí. Ngoài ra, bạn sẽ cần quyền "Toàn quyền Kiểm soát" đối với site của mình để tạo ứng dụng Access. Nếu bạn gặp khó khăn khi tạo ứng dụng, hãy liên hệ với người quản trị site của bạn.

Dùng một site Office 365

Nếu bạn đăng nhập vào site Office 365, danh sách Vị trí Sẵn có và hộp Vị trí Web hiển thị các vị trí web, nơi mà bạn có thể tạo ra ứng dụng. Nếu bạn chọn vị trí site cá nhân có "cá nhân" trong tên hoặc URL, ứng dụng sẽ sẵn dùng trên trang Nguồn cấp tin tức của bạn, nhưng ứng dụng sẽ không sẵn dùng cho các thành viên khác của site Office 365. Nếu bạn chọn vị trí “Site Nhóm”, ứng dụng sẽ sẵn dùng cho những người khác dùng site đó.

Dùng máy chủ SharePoint tại cơ sở

Nếu bạn có quyền truy nhập vào một site SharePoint tại tổ chức của bạn và dịch vụ Access được bật, danh sách Vị trí sẵn có và hộp Vị trí Web sẽ hiển thị thư mục gốc cho trang đó. Nếu người quản trị site trong tổ chức của bạn đã chỉ định vị trí khác nhau cho các ứng dụng, bạn sẽ thấy các vị trí được liệt kê thay vào đó.

Muốn tạo một cơ sở dữ liệu Access trên máy tính?

Nếu bạn chỉ muốn tạo một cơ sở dữ liệu Access trên PC của bạn, hãy quay lại và chọn một mẫu cơ sở dữ liệu máy tính thay vì một mẫu ứng dụng Access. Sau đó, chúng tôi sẽ không làm phiền bạn về việc chọn một vị trí web. Mẫu cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm "máy tính" trong tên và không bao gồm biểu tượng hình cầu. Ví dụ, "Cơ sở dữ liệu máy tính trống" hoặc "Liên hệ trên máy tính." Để xem thêm các mẫu khác, hãy dùng hộp tìm kiếm ở trên các mẫu trên màn hình bắt đầu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×