Tìm mẫu Avery trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra mô tả mẫu để xem liệu nó có thiết kế để làm việc với giấy Avery và thẻ chứng khoán và Nếu vậy, với số chứng khoán nào. Nếu số giấy Avery bạn đã lấy mới hơn của người phát hành Mẫu dựng sẵn, bạn có thể tìm kiếm trực tuyến cho mẫu Publisher có hoạt động.

Bạn có thể tìm thấy các mẫu Publisher trên trang bắt đầu xuất hiện khi bạn mở Publisher mà không chọn đầu tiên tệp hiện có để mở. Bạn cũng có thể đến trang này bằng cách bấm tệp >mới.

Tìm mẫu Avery

  1. Trên trang bắt đầu, bấm dựng sẵn, và chọn một thể loại mẫu.

New Built-In

  1. Bấm vào một mẫu và kiểm tra mô tả để xem nếu mẫu được thiết kế cho số Avery của bạn (ví dụ như Avery 8371 người).

  2. Nếu đó là, bấm tạo để bắt đầu ấn phẩm của bạn.

Các tùy chọn để thay đổi mẫu màu, phông, văn bản và đồ họa sẵn dùng sau khi bạn bấm tạo.

Tìm mẫu Avery trực tuyến

  1. Để tìm Avery gần đây nhất mẫu trực tuyến, nhập Avery trong hộp tìm kiếm, hoặc nhập số Avery (ví dụ như Avery 8371 người).

  2. Bấm vào một mẫu và xem mô tả để xác định xem mẫu được thiết kế cho số Avery của bạn.

  3. Bấm tạo để bắt đầu ấn phẩm của bạn.

Các tùy chọn để thay đổi mẫu màu, phông, văn bản và đồ họa sẵn dùng sau khi bạn bấm tạo.

Để biết thêm thông tin về các mẫu Publisher, hãy xem tạo một ấn phẩm từ mẫu, thực hiện một sách nhỏ quảng cáo, và Tìm các mẫu sách nhỏ quảng cáo.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×