Tìm kiếm thư và người trong Outlook.com và Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm kiếm thư và mọi người trong Outlook.com và Outlook trên web bằng cách dùng hộp Tìm kiếm thư và người ở phía trên cùng của trang.

Tìm kiếm trong Outlook

 1. Nhập từ khóa tìm kiếm của bạn vào hộp Tìm kiếm thư và người .

  Ảnh chụp màn hình của hộp tìm kiếm thư và mọi người

 2. Chọn một trong các thư được gợi ý hoặc liên hệ, hoặc nhấn Enter để xem tất cả các kết quả có thể xảy ra.

  Mẹo: Nếu bạn đang tìm kiếm một liên hệ, hãy chọn nối kết Tìm kiếm người ở dưới cùng của danh sách các gợi ý để giới hạn tìm kiếm liên hệ và danh bạ của tổ chức của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tìm kiếm trong mọi người.

  Sau khi bạn nhập từ khóa của bạn, bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm của bạn để chỉ bao gồm các thư trong thư mục nhất định, từ một người gửi cụ thể, với phần đính kèm, hoặc trong một phạm vi ngày nhất định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tinh chỉnh tìm kiếm của bạn.

 3. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, di chuyển con trỏ trên hộp tìm kiếm và chọn bỏ bỏ .

Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn

Sau khi bạn nhập từ khóa tìm kiếm của bạn, bạn có thể dùng ngăn dẫn hướng bên trái để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn:

 • Trong thư mục: Chỉ tìm kiếm thư trong một thư mục cụ thể, chẳng hạn như hộp thư đến, mục đã gửi, và lưu trữ.

 • Từ: Chỉ tìm kiếm thư từ người gửi cụ thể.

 • Tùy chọn: Chỉ tìm kiếm thư khớp với tiêu chí, chẳng hạn như thư có phần đính kèm.

 • Ngày: Chỉ tìm kiếm thư trong một phạm vi ngày nhất định.

Ảnh chụp màn hình của ngăn nagivation kết quả tìm kiếm.

Truy vấn tìm kiếm (AQS) nâng cao

Sử dụng nâng cao truy vấn tìm kiếm (AQS), để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn. Trong hộp tìm kiếm, nhập một từ khóa AQS trong bảng dưới đây, theo sau là dấu hai chấm và những gì bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ, để tìm các thư có chứa "báo cáo" chủ đề, nhập chủ đề:báo cáo trong hộp Tìm kiếm thư và người .

Từ khóa AQS

Mô tả

Ví dụ

From

Tìm kiếm trường From.

Từ:JerriFrye

To

Tìm kiếm trường To.

Để:JerriFrye

Cc

Tìm kiếm trường Cc.

CC:JerriFrye

Bcc

Tìm kiếm trường Bcc.

Bcc:JerriFrye

Participants

Tìm kiếm các trường To, Cc và Bcc.

Người dự:JerriFrye

Subject

Tìm kiếm theo chủ đề.

Chủ đề:báo cáo

Body or Content

Tìm kiếm phần nội dung thư.

Nội dung:báo cáo

Sent

Kết quả tìm kiếm ngày tháng đã gửi. Bạn có thể tìm kiếm một ngày cụ thể hoặc một phạm vi ngày phân tách bằng hai dấu chấm (.). Bạn cũng có thể tìm kiếm ngày tương đối: ngày hôm nay, ngày mai, hôm qua, tuần này, tháng tới, tuần, trước tháng. Bạn có thể tìm kiếm ngày trong tuần hoặc tháng của năm.

Quan trọng: Tìm kiếm ngày tháng phải được nhập theo định dạng tháng/ngày/năm: MM/DD/YYYY.

Gửi:01/01/2017

Received

Tìm kiếm theo ngày nhận. Bạn có thể dùng cùng thuật ngữ tìm kiếm như cho từ khóa Sent.

Nhận:01/01/2017

Category

Tìm kiếm trường Category.

Thể loại:báo cáo

HasAttachment:yes

Tìm kiếm HasAttachment:yes sẽ trả về chỉ email có phần đính kèm.

Để thêm xác định email bạn muốn tìm kiếm, dùng các từ hoặc tên từ thư kết hợp với từ khóa tìm kiếm. Ví dụ, màu lam hasattachment:yes sẽ trả về chỉ email có chứa từ "màu lam" bao gồm phần đính kèm.

báo cáo HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Tìm kiếm HasAttachment:no sẽ trả về chỉ email mà không có phần đính kèm.

báo cáo HasAttachment:không có

IsFlagged:yes

Tìm kiếm IsFlagged:yes sẽ trả về chỉ email được gắn cờ.

báo cáo IsFlagged:

IsFlagged:no

Tìm kiếm IsFlagged:no sẽ trả về chỉ email mà không được gắn cờ.

báo cáo IsFlagged:không có

Khi bạn sử dụng AQS, bạn có thể tìm kiếm trên nhiều thuật ngữ tìm kiếm, bao gồm bất kỳ, tất cả hoặc một cụm từ chính xác.

 • Subject:kế hoạch sản phẩm sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa “sản phẩm” hoặc “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:(kế hoạch sản phẩm) sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cả hai từ “sản phẩm” và “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:"kế hoạch sản phẩm" sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cụm từ "kế hoạch sản phẩm" trong chủ đề.

Bạn cũng có thể sử dụng và hoặc hoặc tìm kiếm trên nhiều thuật ngữ tìm kiếm. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm thư từ Jerri có chứa "báo cáo" trong chủ đề bằng cách nhập từ: Jerri và chủ đề: báo cáo trong hộp tìm kiếm.

Tìm kiếm Mẹo và bí quyết

Dùng các mẹo và bí quyết để xác định chính xác hơn tìm kiếm.

 • Từ khóa tìm kiếm sẽ không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, mèomèo trả về cùng kết quả.

 • Khi tìm kiếm trên một thuộc tính: biểu thứcgiá trị , không đặt dấu cách sau dấu hai chấm công. Nếu có một khoảng trống, giá trị chủ định của bạn sẽ chỉ là toàn văn bản tìm kiếm. Ví dụ, để: JerriFrye tìm kiếm cho "JerriFrye" là một từ khóa, chứ không phải cho thư được gửi đến JerriFrye. Để tìm kiếm thư được gửi đến JerriFrye, nhập:JerriFrye.

 • Một không gian giữa hai từ khóa hoặc hai thuộc tính:giá trị biểu thức là giống như cách sử dụng và Ví dụ, từ: "Jerri Frye"chủ đề:tổ chức trả về tất cả các thư được gửi bằng Jerri Frye chứa từ tổ chức trong dòng chủ đề.

 • Khi tìm kiếm một thuộc tính người nhận, chẳng hạn như để, từ, Cc, hoặc người nhận, bạn có thể sử dụng một địa chỉ SMTP, bí danh hoặc tên để biểu thị một người nhận Hiển thị. Ví dụ, bạn có thể dùng JerriFrye@contoso.com, JerriFryehoặc "JerriFrye".

 • Bạn có thể sử dụng chỉ hậu tố đại diện kết quả tìm kiếm — ví dụ, mèo * hoặc tập *. Thêm tiền tố vào kết quả tìm kiếm đại diện (* mèo) hoặc chuỗi phụ đại diện kết quả tìm kiếm (* mèo *) không được hỗ trợ.

 • Khi tìm kiếm một thuộc tính, hãy dùng dấu ngoặc kép ("") nếu giá trị tìm kiếm bao gồm nhiều từ. Ví dụ, chủ đề: trả vềngân sách Q1 thư có chứa ngân sách trong các trong dòng chủ đề và Q1 bất kỳ chỗ nào trong thư hoặc trong bất kỳ thuộc tính thư. Sử dụng chủ đề:"ngân sách Q1" trả về tất cả thư chứa ngân sách Q1 bất kỳ đâu trong dòng chủ đề.

 • Để loại trừ nội dung được đánh dấu bằng một giá trị thuộc tính cụ thể từ kết quả tìm kiếm của bạn, hãy đặt dấu trừ (-) trước khi tên của thuộc tính. Ví dụ, -từ:"Jerri Frye" sẽ loại trừ bất kỳ thư nào gửi bằng Jerri Frye.

Tìm kiếm trong Mọi người

Khi bạn nhập tên trong hộp Tìm kiếm thư và mọi người trong thư, một tùy chọn Tìm kiếm người xuất hiện. Việc chọn tùy chọn này cho phép bạn tìm kiếm trong người, nơi kết quả tìm kiếm của bạn sẽ được giới hạn của bạn liên hệ và danh bạ của tổ chức của bạn.

Để tìm kiếm trong Người:

 1. Trong hộp Tìm kiếm thư và mọi người , hãy nhập tên người, nhóm hoặc tài nguyên mà bạn muốn tìm kiếm và nhấn Enter.

 2. Ở dưới cùng của kết quả tìm kiếm, hãy chọn Tìm kiếm người.

 3. Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn bằng cách tìm trong liên hệ của bạn hoặc thư mục.

 4. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, di chuyển con trỏ trên hộp tìm kiếm và chọn bỏ bỏ .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thay đổi cách hiển thị email trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×