Tìm kiếm số điện thoại cho người dùng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thiết lập người dùng trong tổ chức của bạn để thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại, bạn phải dùng Trung tâm quản trị Skype for Business và trước tiên nhận số điện thoại có thể gán cho người dùng. Số điện thoại bạn gán cho người dùng sẽ có một số điện thoại mà bạn đã chọn cho tổ chức của bạn và sẽ được liệt kê trong danh sách thả xuống khi bạn sửa các thuộc tính của người dùng và bấm gán số.

Trước khi bạn có thể gán các số điện thoại cho người dùng của bạn, bạn phải sử dụng trang số mới để tìm kiếm cho các số có sẵn cho bạn trong một khu vực. Bạn có thể tìm kiếm theo quốc gia/vùng, bangthành phố và sau đó nhập số thứ tự của các số điện thoại bạn sẽ cần cho người dùng của bạn.

Tìm kiếm số điện thoại

Để tìm kiếm số điện thoại cho người dùng của bạn

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái, đi đến Thoại > Số điện thoại, rồi bấm Thêm.

  QUAN TRỌNG: Để xem tùy chọn Thoại trong dẫn hướng bên trái ở Trung tâm quản trị Skype for Business, trước tiên bạn phải mua ít nhất một giấy phép Enterprise E5, một giấy phép phần bổ trợ Hệ thống Điện thoại hoặc một giấy phép phần bổ trợ Hội thảo Âm thanh.

 4. Trên trang số người dùng mới , hãy bấm menu thả xuống dưới trạng thái và chọn trạng thái mà bạn muốn chọn số từ.

 5. Trên trang Thêm số người dùng mới , hãy dùng thả xuống để chọn: bên dưới và chọn mã khu vực cho thành phố và bang mà bạn muốn chọn điện thoại số từ.

  • Quốc gia/khu vực

  • Trạng thái/khu vực

  • Thành phố

 6. Bên dưới số lượng, hãy nhập số điện thoại số bạn muốn cho tổ chức của bạn và bấm Thêm để tạo một bảo lưu. Bạn có 10 phút để chọn số điện thoại của bạn và bạn nếu bạn thực hiện nhiều hơn 10 phút các số điện thoại sẽ được trả về đến vùng chứa các số điện thoại.

  Ghi chú: Bạn có thể nhìn thấy số của số điện thoại dựa trên số lượng giấy phép được liệt kê bên cạnh đánh số tất cả người dùng của bạn có thể lấy.

 7. Bạn có thể bấm vào Hiển thị số để xem toàn bộ danh sách số điện thoại. Điều này sẽ hữu ích nếu bạn không muốn chọn một số điện thoại cụ thể trong danh sách.

 8. Chọn số điện thoại bạn muốn, rồi bấm Lấy số.

  Quan trọng: Bạn có thể lấy thêm số điện thoại hơn những gì bạn có giấy phép. Để xác định số lượng các số điện thoại bạn có thể mua được, thực hiện số lượng giấy phép của bạn, thêm 10 phần trăm của số lượng giấy phép và sau đó thêm 10. Ví dụ, nếu bạn có giấy phép Trong nước gọi lập kế hoạch và/hoặc Quốc tế gọi lập kế hoạch 100, bạn có thể đặt trước 120 số điện thoại, giả định rằng thức bạn có không đã có một số số điện thoại cho những người dùng 100.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×