Tìm hoặc thay thế văn bản và số trên trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng các tính năng tìm và thay thế trong Excel để tìm kiếm thông tin trong sổ làm việc của bạn, chẳng hạn như một chuỗi số hoặc văn bản cụ thể.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhómSửa, hãy bấm Tìm & Chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm văn bản hoặc số, hãy bấm Tìm.

  • Để tìm và thay thế văn bản hoặc số, hãy bấm Thay thế.

 3. Trong hộp Tìm cái gì, hãy nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn tìm kiếm hoặc bấm vào mũi tên trong hộp Tìm cái gì, rồi bấm vào một tìm kiếm gần đây trong danh sách.

  Bạn có thể dùng ký tự đại diện như: dấu hoa thị (*) hoặc dấu hỏi (?) trong tiêu chí tìm kiếm của mình:

  • Hãy dùng dấu hoa thị để tìm bất kỳ chuỗi ký tự nào. Ví dụ: s*d tìm thấy "sad" và "started".

  • Hãy dùng dấu hỏi để tìm bất cứ ký tự đơn nào. Ví dụ: s?t tìm thấy "sat" và "set".

   Mẹo: Bạn có thể tìm thấy các dấu sao, dấu câu hỏi, và ký tự dấu ngã (~) trong dữ liệu trang tính bằng cách trước chúng với một ký tự dấu ngã trong hộp Tìm gì . Ví dụ, để tìm dữ liệu có chứa "?", bạn sẽ nhập ~? làm tiêu chí tìm kiếm của bạn.

 4. Hãy bấm vào Tùy chọn để xác định rõ hơn tìm kiếm của bạn, rồi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để tìm kiếm dữ liệu trong trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, trong hộp Bên trong, hãy chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

  • Để tìm kiếm dữ liệu trong hàng hoặc cột, trong hộp Tìm kiếm, hãy bấm Theo Hàng hoặc Theo Cột.

  • Để tìm kiếm dữ liệu có chi tiết cụ thể, trong hộp Tìm trong, hãy bấm Công thức, Giá trị, hoặc Chú thích.

   Ghi chú: Công thức, giá trịchú thích được chỉ sẵn dùng trên tab Tìm ; trong khi chỉ công thức là sẵn dùng trên tab thay thế .

  • Để tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy chọn hộp kiểm Khớp chữ hoa chữ thường.

  • Để tìm kiếm các ô chỉ chứa các ký tự mà bạn đã nhập trong hộp Tìm gì , hãy chọn hộp kiểm khớp toàn bộ ô nội dung .

 5. Nếu bạn muốn tìm kiếm những văn bản hoặc số có định dạng cụ thể, hãy bấm Định dạng rồi lựa chọn trong hộp thoại Tìm Định dạng.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tìm các ô chỉ phù hợp với định dạng cụ thể, bạn có thể xóa bất kỳ tiêu chí trong hộp Tìm gì , sau đó chọn một định dạng ô cụ thể là một ví dụ. Bấm vào mũi tên bên cạnh định dạng, bấm Chọn định dạng từ ô, sau đó bấm vào ô có định dạng mà bạn muốn tìm kiếm.

 6. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm văn bản hoặc số, hãy bấm Tìm Tất cả hoặc Tìm Kế tiếp.

   Mẹo: Khi bạn bấm Tìm tất cả, mỗi lần xuất hiện của các tiêu chí mà bạn đang tìm kiếm sẽ được liệt kê, và bạn có thể thực hiện một ô hiện hoạt bằng cách bấm vào một sự kiện cụ thể trong danh sách. Bạn có thể sắp xếp kết quả tìm kiếm Tìm tất cả bằng cách bấm vào đầu đề cột.

  • Để thay thế văn bản hoặc số, hãy nhập ký tự thay thế trong hộp Thay thế bằng (hoặc để trống hộp này nếu không thay thế các ký tự này với bất cứ thứ gì) rồi bấm Tìm hoặc Tìm Tất cả.

   Ghi chú: Nếu hộp Thay thế bằng không sẵn dùng, hãy bấm tab Thay thế.

   Nếu cần, bạn có thể hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện bằng cách nhấn ESC.

 7. Để thay thế lần xuất hiện đã nêu hoặc tất cả các lần xuất hiện của ký tự đã tìm thấy, hãy bấm Thay thế hoặc Thay thế Tất cả.

Mẹo

 • Microsoft Excel sẽ lưu các tùy chọn định dạng mà bạn xác định. Nếu bạn tìm kiếm lại dữ liệu trong trang tính và không tìm thấy ký tự mà bạn biết nó nằm ở đó, có thể bạn cần xóa tùy chọn định dạng từ tìm kiếm trước đó. Trong hộp thoại Tìm và Thay thế, hãy bấm tab Tìm rồi bấm Tùy chọn để hiển thị tùy chọn định dạng. Bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng rồi bấm Xóa Tìm Định dạng.

 • Bạn cũng có thể dùng các hàm Tìm kiếm và tìm để tìm văn bản hoặc số trên một trang tính.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×