Tìm hiểu về lưu trữ website đối tác và website công cộng trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một website đối tác là một nhà cung cấp lưu trữ bên thứ ba mà sẽ cung cấp Office 365 và SharePoint online cho bạn để xây dựng một trang web. Dưới đây là một số nối kết đến nội dung để giúp bạn sử dụng một website đối tác hoặc trang web công cộng SharePoint Online trong Office 365.

Sử dụng một website đối tác

Sử dụng những nối kết này nếu bạn không có Website Công cộng SharePoint Online, hoặc bạn muốn di chuyển từ Website Công cộng SharePoint Online sang một website đối tác.

Sử dụng Website Công cộng SharePoint Online

Sử dụng những nối kết này nếu bạn có Website Công cộng SharePoint Online.

Bắt đầu với một website công cộng

Làm việc với website công cộng bản trước nâng cấp

Tùy chỉnh website công cộng

Tùy chỉnh các trang web

Quản lý các trang web

Thêm ứng dụng website

Chia sẻ và quyền

Công bố website

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×