Tìm hiểu về hashtags trong Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể gắn thẻ từ và cụm từ trong Outlook trên web hoặc Outlook.com thông điệp email và sự kiện lịch để tạo một nối kết giữa các mục. Nếu bạn đang lên kế hoạch sự kiện, ví dụ, bạn có thể thêm #conference hashtag email về sự kiện và bất kỳ cuộc họp có liên quan. Nếu bạn chọn #conference hashtag trong email hoặc sự kiện, bạn sẽ được hiển thị tất cả các lần xuất hiện của hashtag — tiện lợi trong cùng một chỗ.

Thêm hashtags để gửi email thư hoặc yêu cầu cuộc họp

  1. Trên dòng chủ đề hoặc trong phần nội dung của một email thông báo hoặc sự kiện lịch, nhập ký hiệuhashtag#tên của thẻ — ví dụ, #seminar — mà không có khoảng trắng giữa các biểu tượng và tên.

    Mẹo: Khi bạn bắt đầu nhập với một hashtag, danh sách xuất hiện có chứa thẻ mà đã tồn tại. Chọn thẻ từ danh sách, hoặc tạo album mới.

    Chọn thẻ từ danh sách

  2. Nhập tin nhắn của bạn.

  3. Sau khi bạn hoàn tất việc tạo sự kiện email thư hoặc lịch của bạn, hãy chọn gửi.

Tìm kiếm cho tất cả các mục với một hashtag

Bạn không có sử dụng hộp Tìm kiếm để tìm tất cả các lần xuất hiện của một hashtag trong thư hoặc sự kiện của bạn. Outlook trên web và Outlook.com thực hiện tìm kiếm cho bạn. Tất cả bạn phải thực hiện là chọn một hashtag trong một email thông báo hoặc sự kiện lịch và danh sách tất cả các mục với hashtag đó được hiển thị.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×