Tìm hiểu về báo cáo Nhật ký hoạt động người dùng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Báo cáo Nhật ký hoạt động người dùng cho bạn khi người dùng đã thực hiện hành động khác nhau trong OneDrive for Business. Sau đây là mô tả về các sự kiện ghi lại trong báo cáo Nhật ký hoạt động người dùng của bạn.

Nội bộ người dùng là người dùng trong thuê bao Office 365 của bạn và người dùng bên ngoài là bất kỳ người dùng nào không thuộc danh sách người dùng của bạn trong Office 365.

Lưu ý: OneDrive for Business báo cáo Nhật ký hoạt động người dùng đang Beta. Dữ liệu sẽ có chính xác, nhưng diện mạo của báo cáo này và lược đồ cơ bản của báo cáo này có thể thay đổi theo thời gian.

Cộng tác hoạt động

 • AccessInvitationAccepted:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng chấp nhận thư mời người dùng bên ngoài để truy nhập vào một tệp hoặc thư mục.

 • AccessInvitationCreated:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng mời người dùng bên ngoài để truy nhập vào một tệp hoặc thư mục.

 • AccessInvitationExpired:    Sự kiện này sẽ được ghi lại tự động sau khi 7 ngày, khi một lời mời người dùng bên ngoài không có được thực hiện khi.

 • AccessInvitationRevoked:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng revokes lời mời người dùng bên ngoài đến tệp hoặc thư mục.

 • AccessInvitationUpdated:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng Cập Nhật một lời mời người dùng bên ngoài hiện có.

 • AccessRequestApproved:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng phê duyệt một người dùng nội bộ để truy nhập vào một tệp hoặc thư mục.

 • AccessRequestCreated:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng nội bộ yêu cầu truy nhập tệp hoặc thư mục mà họ không có quyền của người dùng khác.

 • AccessRequestExpired:    Sự kiện này sẽ được ghi lại tự động sau khi 7 ngày, khi một yêu cầu truy nhập có không được thực hiện khi người dùng.

 • AccessRequestRejected:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng từ chối một yêu cầu nội bộ người dùng để truy nhập vào một tệp hoặc thư mục

Quản lý và truy nhập tệp

 • FileCheckedIn:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng kiểm tra trong một tệp đã được kiểm xuất.

 • FileCheckedOut:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng kiểm xuất tệp. Điều này cũng ngăn người dùng khác lưu thay đổi.

 • FileCheckedOutDiscarded:    Sự kiện này là thu thập khi loại bỏ người dùng khóa trên một tệp đã kiểm xuất.

 • FileCopied:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng tạo một bản sao của tệp nằm trong thư viện tài liệu.

 • FileDeleted:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng xóa tệp từ máy khách OneDrive for Business .

 • FileDownloaded:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng tải xuống bản sao của tệp vào ổ cứng của họ.

 • FileModified:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng sẽ lưu một tệp hoặc khi tệp được lưu tự động.

 • FileMoved:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi một người dùng di chuyển một tệp nằm trong thư viện tài liệu vào thư mục khác nằm trong thư viện tài liệu.

 • FileRenamed:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng đã đổi tên tệp.

 • FileRestored:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng khôi phục tệp của mình từ trang web tái chế rác.

 • FileUploaded:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng tải tệp lên thư viện tài liệu.

 • FileViewed:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng xem một tệp từ các ứng dụng Office Online. Các dạng xem ghi lại ảnh chụp của dạng xem sự kiện sẽ được thêm trong thời gian Beta.

Chia sẻ tệp

 • SharedLinkCreated:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng tạo dạng xem hoặc sửa nối kết.

 • SharedLinkDisabled:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng sẽ vô hiệu hóa nối kết chia sẻ; nói cách khác, nối kết được tạo trước đó sẽ không truy nhập hơn nữa.

 • SharingRevoked:    Sự kiện này sẽ được ghi lại khi người dùng revokes quyền chia sẻ tệp hoặc thư mục cho người dùng chỉ định, nói cách khác chỉ định người dùng sẽ không có quyền truy nhập vào tài nguyên

 • SharingSet:    Sự kiện này là thu thập khi người dùng tạo hoặc cập nhật một phép chia sẻ một tệp hoặc thư mục.

Các vấn đề đã biết

 • Báo cáo hoạt động người dùng hiện đang không thể phân biệt giữa một hệ điều hành máy khách và máy chủ. Ví dụ, báo cáo thể hiện máy khách hệ điều hành tên, nhưng người dùng có thể có truy nhập OneDrive for Business từ hệ điều hành máy chủ. Đây là vì báo cáo phân tích chuỗi đại diện người dùng yêu cầu để trích xuất các thiết bị, Hệ điều hành và ứng dụng thông tin. Báo cáo truy xuất một giá trị như "Windows NT 6.2" cho hệ điều hành, có thể là một trong hai "Windows 8" hoặc Windows Server 2012.

 • Trong cột tên thư mục mẹ, hiện giá trị Hiển thị với một xuyệt ngược bổ sung. Ngay bây giờ là "Documents\/ảnh" thay vì "Tài liệu/ảnh." Chúng tôi đang làm việc trên một khắc phục vấn đề này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×