Tìm hiểu về định dạng tệp

Khi chọn một định dạng tệp mặc định, cách bạn sử dụng Microsoft Office và cách bạn chia sẻ tệp với những người đang dùng các ứng dụng hiệu suất khác có thể sẽ bị ảnh hưởng. Định dạng tệp ban đầu được phát triển để hỗ trợ cho các tính năng và hành vi của các ứng dụng. Ví dụ, Định dạng OpenDocument (ODF) vốn được phát triển để hỗ trợ cho các tính năng và hành vi của bộ hiệu suất dựa trên OpenOffice và OpenXML đã được phát triển để hỗ trợ cho các tính năng và hành vi của Microsoft Office.

Microsoft Office nay đã cung cấp hỗ trợ cho ODF và cho phép người dùng Microsoft Office có cơ hội lưu các tệp Office của mình trong ODF. Tuy nhiên, vì tính năng Microsoft Office và OpenOffice không giống nhau hoàn toàn hoặc không thực hiện theo cùng một cách, nên những người dùng các tính năng không được hỗ trợ (hãy xem các nối kết khác nhau dưới đây) và lưu các tệp Office trong ODF có thể nhận thấy có sự thay đổi trong cách họ có thể làm việc với tệp và đôi khi thấy mất nội dung.

Tìm hiểu thêm về ODF nói chung.

Tìm hiểu thêm về sự khác nhau trong các định dạng tệp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×