Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tìm kiếm người nhận nâng cao

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng tính năng tìm kiếm nâng cao để lọc người dùng bằng cách dùng thuộc tính người nhận khác nhau. Bạn có thể tìm kiếm cho người dùng bằng cách sử dụng một hoặc nhiều thuộc tính sau đây:

  • Alias

  • Tên hiển thị

  • Phòng ban

  • Địa chỉ email

  • Tên

  • Họ

  • Kiểu người nhận

Bạn cũng có thể thêm các điều kiện để trợ giúp với tìm kiếm của bạn. Hãy bấm Thêm tùy chọn và sau đó bấm Thêm một điều kiện. Chọn một điều kiện và xác định một giá trị cho nó. Bạn có thể một hoặc nhiều điều kiện.

Nếu bạn dùng nhiều hơn một thuộc tính người nhận, kết hợp các thuộc tính người nhận và điều kiện hoặc nhiều điều kiện, tìm kiếm sẽ trả về chỉ những người nhận khớp với tất cả các thuộc tính và các điều kiện sử dụng. Nói cách khác, mỗi người nhận thuộc tính hoặc điều kiện được kết nối với toán tử Boolean .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×