Tìm hiểu nội dung về InfoPath 2010 và 2013

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đang tìm trợ giúp và tài nguyên của Microsoft InfoPath? Bạn đã đến đúng chỗ. Hướng dẫn tài nguyên sau có chứa những nối kết hữu ích đến InfoPath 2010 và 2013. Vì InfoPath 2010 là một bản phát hành chính có các tính năng mới, InfoPath 2013 chỉ là bản nâng cấp một chút, do đó các chủ đề trợ giúp cho bản phát hành 2010 vẫn còn thích hợp cho bản phát hành 2013.

Ghi chú: Mặc dù Microsoft không tiếp tục phát triển các sản phẩm InfoPath, nhưng họ vẫn tiếp tục hỗ trợ những sản phẩm này cho đến năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cập nhật trên Biểu mẫu InfoPath và SharePoint.

Trong bài viết này

Tổng quan và Những điều cơ bản

Cách thiết kế Biểu mẫu

Cách thêm Điều khiển

Cách làm việc với Dữ liệu

Cách dùng Quy tắc

Cách dùng InfoPath trong các sản phẩm SharePoint

Tính tiện dụng, bảo mật và quyền riêng tư

Thông tin khác: Qdabra, trang, blogs và sổ

Tổng quan và Những điều cơ bản

Đầu Trang

Cách thiết kế Biểu mẫu

Đầu Trang

Cách thêm Điều khiển

Đầu Trang

Cách làm việc với Dữ liệu

Đầu Trang

Cách dùng Quy tắc

Đầu Trang

Cách dùng InfoPath trong các sản phẩm SharePoint

Đầu Trang

Tính tiện dụng, bảo mật và quyền riêng tư

Đầu Trang

Thông tin khác: Qdabra, site, blogs và sổ

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×