Tìm hiểu cách dùng mẫu phân tích chứng khoán với Excel 2016

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Excel 2016, bạn có thể sử dụng mẫu Chứng khoán phân tích để nhanh chóng phân tích và so sánh hiệu suất của chứng khoán đã chọn theo thời gian. Các mẫu cho phép bạn chọn tối đa ba stocks để so sánh, rồi Hiển thị hiệu suất của họ qua một khoảng thời gian trong biểu đồ Excel. Với mẫu Chứng khoán phân tích bạn điều khiển stocks để so sánh, và khoảng thời gian để so sánh.

Bằng cách dùng mẫu chứng khoán phân tích

Để sử dụng mẫu Chứng khoán phân tích , bạn cần Excel 2016 hoặc mới hơn hoặc một thuê bao Office 365.

Mở mẫu chứng khoán phân tích

Để mở mẫu Chứng khoán phân tích , trong Excel chọn mới > phân tích chứng khoán.

Nếu bạn không thể nhìn thấy mẫu, sử dụng hộp tìm kiếm và nhập chứng khoán phân tích, sau đó chọn nút kính lúp để bắt đầu tìm kiếm (hoặc bấm phím Enter ). Mẫu Chứng khoán phân tích sẽ xuất hiện.

Sau khi mẫu đang mở, bạn có thể nhìn thấy tab sổ làm việc đầu tiên, có tiêu đề bắt đầu. Chọn nút Hãy bắt đầu để bắt đầu.

Bắt đầu với mẫu Phân tích Chứng khoán

Bằng cách dùng mẫu chứng khoán phân tích

Trang tính Phân tích chứng khoán được trình bày, Hiển thị hai stocks trong biểu đồ được cung cấp trong mẫu để giúp bạn bắt đầu. Đây là hai năng lượng tái tạo các công ty – Canada mặt trời Inc (CSIQ) và SolarCity Corp (SCTY). Trong các bước tiếp theo, bạn tìm hiểu cách thay đổi cổ phiếu được hiển thị.

Trang tính phân tích chứng khoán chính

Chọn Thêm để thêm một chứng khoán mới để so sánh. Khi bạn làm như vậy, hộp thứ ba được nhập cùng với ký hiệu năng lượng tái tạo nhóm (REGI).

Thêm một chứng khoán

Chọn nút làm mới trong hộp thứ hai ở bên trái. Bạn được nhắc với hộp thoại bảo mật Cấp độ bảo mật . Trong mẫu này, bạn đang kết hợp dữ liệu từ Cục bộ sổ làm việc với dữ liệu chứng khoán được tải xuống từ Web, đây là lý do tại sao thông báo hộp thoại bảo mật Cấp độ bảo mật xuất hiện. Chọn công cộng từ hộp thả xuống cho cả hai nguồn dữ liệu, sau đó chọn lưu.

Mức độ quyền riêng tư

Mẫu sẽ tải thông tin mới nhất của chứng khoán từ cổng thông tin Yahoo tài chính . Một biểu đồ đường được thêm vào biểu đồ Excel, Hiển thị lịch sử dữ liệu cho biểu tượng chứng khoán REGI.

Đã thêm biểu đồ chứng khoán vào sơ đồ

Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian so sánh sử dụng slicer đường thời gian ngày tháng , được tìm thấy ở dưới cùng của trang tính. Bạn có thể thêm nhiều năm để so sánh, thu hẹp phân tích để cụ thể quý, tháng hoặc thậm chí ngày, tất cả sử dụng slicer này thả xuống lựa chọn, như minh họa trong hình sau đây.

Bộ cắt khoảng thời gian

Tùy chỉnh mẫu phân tích chứng khoán với cổ phiếu của riêng bạn

Bây giờ bạn biết cách sử dụng mẫu Phân tích chứng khoán , thay thế bất kỳ ký hiệu chứng khoán ba mặc định là dễ dàng. Chỉ cần nhập ký hiệu chứng khoán hợp lệ vào mỗi ba chứng khoán ký hiệu hộp, sau đó chọn nút làm mới từ bên trái của sổ làm việc. Mẫu kết nối với Web, tải xuống dữ liệu và biểu đồ dựa trên lựa chọn của bạn sẽ làm mới.

tùy chỉnh chứng khoán nào được hiển thị

Việc đặt lại mẫu chứng khoán phân tích

Bạn muốn lấy mẫu trở về cách nó đã khi bạn lần đầu tiên đã mở nó? Không có vấn đề, chỉ cần nhấn Ctrl + Q để đặt lại sổ làm việc của bạn về trạng thái ban đầu.

Tìm hiểu Thêm

Để tìm hiểu thêm về các công cụ và công nghệ sử dụng trong mẫu này, hãy tìm hiểu các nối kết trong trang tính tìm hiểu thêm cho mẫu đó.

Tìm hiểu thêm

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×