Tìm hiểu các tab định dạng hộp văn bản trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn chọn các tùy chọn đặt và văn bản phù hợp trong hộp văn bản hoặc hình tự động với văn bản trong đó, bạn có thể dùng tab Hộp văn bản trong Publisher.

Ghi chú: Tab Hộp Văn bản chỉ xuất hiện khi đối tượng được chọn là hộp văn bản hoặc Hình Tự động chứa văn bản.

Căn dọc

Chọn cách bạn muốn căn văn bản ở đầu, giữa hoặc cuối của hộp văn bản hoặc Hình Tự động.

Lề Hộp Văn bản

Trái Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh trái của hộp văn bản hoặc Hình Tự động và văn bản bên trong.

Phải Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh phải của hộp văn bản hoặc Hình Tự động và văn bản bên trong.

Trên cùng Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh trên của hộp văn bản hoặc Hình Tự động và văn bản bên trong.

Dưới cùng Nhập giá trị khoảng cách bạn muốn giữa cạnh dưới của hộp văn bản hoặc Hình Tự động và văn bản bên trong.

Đặt vừa tự động

Thực hiện không tự động khớp  Tùy chọn này giữ lại kích cỡ văn bản chính xác như bạn thiết lập nó cho hộp văn bản hoặc hình tự động.

Thu nhỏ văn bản trên vùng tràn Tùy chọn này làm giảm kích cỡ theo điểm của văn bản trong hộp văn bản hoặc hình tự động cho đến khi không có văn bản tràn.

Tốt nhất phù hợp  Tùy chọn này co lại hoặc mở rộng văn bản để vừa khít trong hộp văn bản hoặc hình tự động khi bạn đổi kích cỡ.

Tăng lên hộp văn bản để vừa khớp Tùy chọn này sẽ mở rộng hộp văn bản hoặc hình tự động khi tràn văn bản.

Ghi chú: Hộp văn bản hoặc Hình Tự động có thể mở rộng ra ngoài trang hoặc đến các đối tượng khác khi chọn tùy chọn này.

Xoay văn bản trong hình tự động góc 90º  Chọn hộp kiểm này sẽ chuyển sang văn bản bên trong hộp văn bản hoặc hình tự động một góc vuông (90 độ) sang phải.

Bao gồm "Tiếp theo trên trang..."  Chọn hộp kiểm này bao gồm các thông báo tiếp theo trên trang [số trang] trong hộp văn bản hoặc hình tự động.

Bao gồm "Tiếp theo từ trang..."  Chọn hộp kiểm này bao gồm các thông báo tiếp theo từ trang [số trang] trong hộp văn bản hoặc hình tự động.

Cột  Nút này sẽ hiển thị hộp thoại cột , nơi bạn có thể chọn số lượng cột và khoảng cách giữa chúng.

Ghi chú: Tùy chọn này không sẵn dùng cho hình tự động, ngoại trừ hình chữ nhật, hoặc nếu bạn chọn tùy chọn co văn bản trên vùng tràn hoặc phù hợp nhất .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×