Tìm hiểu đối tượng mô hình đa chiều trong Power View

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.


Bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ cách bạn có thể dùng Power View, một trình duyệt trên ứng dụng Silverlight khởi chạy từ máy chủ SharePoint, để theo cách tương tác khám phá dữ liệu và tạo trực quan hóa động từ các mô hình đa hướng dịch vụ phân tích.

Khi sử dụng Power View để trực quan hóa mô hình đa hướng, điều quan trọng là cần ghi nhớ bạn đang làm việc với biểu thị loại mô hình bảng mô hình đa chiều. Mô hình bảng có các đối tượng chẳng hạn như bảng và cột, và giống như với mô hình đa hướng, số đo và KPI.

Khi bạn hoặc người quản trị tạo kết nối nguồn dữ liệu được chia sẻ trong SharePoint, một khối tên hoặc phối cảnh được xác định trong chuỗi kết nối. Chỉ có một khối vuông hoặc phối cảnh có thể được xác định. Lập phương hoặc phối cảnh được xác định trong kết nối nguồn dữ liệu được chia sẻ được hiển thị ở dạng một mô hình trong danh sách trường Power View. Đối tượng trong mô hình, được hiển thị ở dạng trường mà bạn có thể sử dụng trong trực quan hóa bảng trong dạng xem. Không có, Tuy nhiên, một số khác biệt trong cách xuất hiện của một số đối tượng đa chiều trong Power View. Giống như với mô hình bảng, danh sách trường Hiển thị tất cả các đối tượng mà bạn có thể sử dụng trong một dạng xem.

Mô hình đa hướng có kích thước. Trong ví dụ này, danh sách trường chứa đối tượng trong chiều sản phẩm. Sản phẩm sẽ xuất hiện dưới dạng bảng trong mô hình Adventure Works (khối). Bảng hoặc kích thước, có các đối tượng khác nữa.

Đối tượng kích thước

Đối tượng kích thước trong Power View

  1. A. kích thước xuất hiện dưới dạng bảng và có thể được bung rộng để hiển thị các đối tượng khác trong bảng (chiều). Cube Adventure Works có nhiều bảng, tài khoản thông qua nguồn tiền tệ.

  2. B. Hiển thị thư mục chia và thêm phân loại đối tượng như thế nào được liên kết xuất hiện trong công cụ máy khách. Hiển thị thư mục có thể xuất hiện trong danh sách trường bên dưới kích thước bảng và số đo nhóm bảng.

  3. C. thuộc tính chiều xuất hiện dưới dạng cột trong bảng. Một cột duy nhất (thuộc tính) có thể xuất hiện cả trong bảng, và lại trong phân cấp, trừ khi một cách rõ ràng ẩn.

  4. D. cấu trúc phân cấp chính-phụ và người dùng được bao gồm trong bảng (kích thước). Cấu trúc phân cấp có thể được mở rộng để hiển thị cột (mức) trong chúng. Khi bạn chọn một mức, tất cả các mức trên đây cũng tự động được chọn. Bạn có thể bỏ chọn các cấp độ cao hơn để loại bỏ chúng khỏi trực quan hóa. Điều này có thể hữu ích khi một số trường sẽ được hiển thị chỉ trong một cấu trúc phân cấp.

  5. E. đối tượng với biểu tượng này cho biết đối tượng này là một khóa.

Mô hình đa hướng cũng có nhóm đo, còn được gọi là số đo kích thước, chứa thước đo, bạn có thể dùng để tổng hợp dữ liệu trong phân tích của bạn.

Thước đo nhóm đối tượng

Đối tượng Nhóm Đo trong Power View

  1. A. nhóm đo xuất hiện dưới dạng bảng; Tuy nhiên, không giống như bảng từ một chiều, bảng từ một nhóm đo được xác định bằng biểu tượng sigma.

  2. B. thước đo xuất hiện trong các số đo nhóm bảng và được xác định với biểu tượng máy tính. Nếu của bạn khối có chỉ một số đo, nó sẽ được bao gồm trong một nhóm liên kết số đo nếu có một hoặc trong một bảng duy nhất có tên là các số đo.

  3. C. KPI được bao gồm trong bảng liên kết số đo và được xác định với biểu tượng stoplight. Ví dụ, nếu trong mô hình Adventure Works bạn bung rộng doanh số resellers > phối cảnh tài chính > doanh thu phóng to, bạn sẽ thấy các số đo bốn; và KPI doanh thu kênh Giá trị, mục tiêu, trạng thái, và xu hướng.

Thử cho chính bạn! Nếu người quản trị của bạn có điều kiện tiên quyết cần thiết đã cài đặt, bạn có thể làm theo các bước trong khám phá các mô hình đa chiều Adventure Works bằng cách dùng Power View để tạo báo cáo mẫu với một nguồn dữ liệu đa chiều.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×