Tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa vào

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng từ điển đồng nghĩa, bạn có thể tìm kiếm từ đồng nghĩa (từ khác nhau có ý nghĩa cùng) và trái nghĩa (từ có ý nghĩa ngược lại).

Mẹo: Trong Microsoft Word, Microsoft PowerPoint và Microsoft Outlook, bạn có thể tìm kiếm một từ nhanh chóng nếu bạn bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trong tài liệu, bản trình bày, thư đang mở hoặc xem trước thư trong ngăn đọc, sau đó bấm từ đồng nghĩa trên menu lối tắt.

 1. Trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong Tab Xem lại của Ribbon Excel

 2. Nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm.

  Trong Excel 2007 hoặc Excel 2010, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu . Trong Excel 2013 hoặc Excel 2016, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa .

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một từ, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn hoặc sao chép.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, tài liệu của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Excel 2007, hãy bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Excel 2010 hoặc Excel 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa mà bạn muốn.

 • Trong Excel 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

Đầu trang

 1. Trong OneNote 2007, trên menu công cụ , bấm nghiên cứu, sau đó trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong OneNote 2010, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu, sau đó trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Tab Xem lại, nút Nghiên cứu

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong OneNote 2013 hoặc OneNote 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

 2. Nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm. Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một từ, trỏ đến nó, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn hoặc sao chép.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, tài liệu của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa mà bạn muốn.

Đầu trang

 1. Trong Outlook 2007, trong thư mới, bấm nội dung thư và sau đó, trên tab thư , trong nhóm soát lỗi , bấm chính tả, sau đó bấm từ điển đồng nghĩa.

  Trong Outlook 2010, Outlook 2013 hoặc Outlook 2016, trong thư mới, bấm nội dung thư, sau đó trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Biểu tượng Từ điển đồng nghĩa trong Ribbon Outlook

  Trong Outlook 2007 hoặc Outlook 2010, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu . Trong Outlook 2013 hoặc Outlook 2016, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa .

  Ghi chú: Trong Microsoft Outlook, ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa hoặc nghiên cứu sẵn dùng trong bất kỳ mục Outlook mới, chẳng hạn như thư bạn có thể soạn trong, nhưng không từ cửa sổ chính của Outlook.

 2. Nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm. Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một từ, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn hoặc sao chép.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, tài liệu của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Outlook 2007, hãy bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa mà bạn muốn.

 • Trong Outlook 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

Đầu trang

Ghi chú: Sử dụng phím ALT + Click không được hỗ trợ trong Microsoft PowerPoint.

 1. Tô sáng các từ bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong tab Xem lại của Ribbon PowerPoint

  Trong PowerPoint 2007 hay PowerPoint 2010, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu . Trong PowerPoint 2013 hoặc PowerPoint 2016, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa .

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một từ, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn hoặc sao chép.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, tài liệu của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong PowerPoint 2007, hãy bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong PowerPoint 2010 hoặc PowerPoint 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Outlook 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

Đầu trang

 1. Trong Publisher 2007, trên menu công cụ , bấm nghiên cứu, sau đó trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong Publisher 2010, trên trang đầu tab, bấm chính tả, sau đó bấm từ điển đồng nghĩa.

  Lệnh menu Từ điển đồng nghĩa

  Trong Publisher 2013 hoặc 2016 Publisher, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

 2. Nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm. Kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu .

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một từ, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn hoặc sao chép.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, tài liệu của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa mà bạn muốn.

Đầu trang

 1. Trong Visio 2007, trên menu công cụ , bấm nghiên cứu, sau đó trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong Visio 2010, Visio 2013 hoặc Visio 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong tab Xem lại của Ribbon Visio

 2. Nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm. Trong Visio 2010, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu . Trong Visio 2013 hoặc Visio 2016, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa .

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một từ, trỏ đến nó, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn hoặc sao chép.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, tài liệu của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Visio 2007, bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Visio 2010 hoặc Visio 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Visio 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

Đầu trang

 1. Trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong tab Xem lại của Ribbon Word

 2. Nhấn ALT rồi bấm từ mà bạn muốn tìm kiếm. Trong Word 2007 hoặc Word 2010, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ nghiên cứu . Trong Word 2013 hoặc Word 2016, kết quả xuất hiện trong ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa .

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một từ, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn hoặc sao chép.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, tài liệu của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Word 2007, hãy bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Word 2010 hoặc Word 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn các tùy chọn từ điển đồng nghĩa mà bạn muốn.

 • Trong Word 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×