Tìm các ô có định dạng có điều kiện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu trang tính của bạn có một hoặc nhiều ô với một dạng thức điều kiện, bạn có thể nhanh chóng định vị chúng để sao chép, thay đổi hoặc xóa bỏ định dạng có điều kiện. Bạn có thể dùng lệnh Lựa chọn Đặc biệt để chỉ tìm ô với định dạng có điều kiện đặc trưng hoặc tìm tất cả các ô có định dạng có điều kiện.

Tìm tất cả ô có một định dạng có điều kiện

  1. Bấm vào bất kỳ ô nào không có định dạng có điều kiện.

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tìm & Chọn, rồi bấm Định dạng có Điều kiện.

    Nhóm Sửa trên tab Nhà

Chỉ tìm các ô có cùng định dạng có điều kiện

  1. Bấm vào ô có định dạng có điều kiện bạn muốn tìm.

  2. Trên thẻ Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, hãy bấm mũi tên cạnh Tìm & Lựa chọn, rồi sau đó bấm Đi Tới Đặc biệt.

    Nhóm Sửa trên tab Nhà

  3. Bấm Định dạng có điều kiện.

  4. Bấm Giống nhau dưới Xác thực dữ liệu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Sao chép định dạng có điều kiện

Loại bỏ định dạng có điều kiện

Áp dụng định dạng trong Excel điều kiện

Thêm, thay đổi, hoặc xóa định dạng có điều kiện

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×