Tìm bản phát hành tương đương đồ họa SmartArt cho sơ đồ sẵn có trước khi 2007 Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phiên bản Microsoft Office cũ hơn Hệ thống Microsoft Office 2007 bao gồm trong bộ sưu tập sơ đồ chứa sáu sơ đồ. Những sơ đồ và đồ họa SmartArt gần nhất của họ, cùng với loại có chứa bố trí cho đồ họa SmartArt, được hiển thị dưới đây.

Lưu ý: Đồ họa SmartArt là biểu thị trực quan của thông tin và ý tưởng. Một kiểu là tương tự như một thể loại của đồ họa SmartArt và mỗi loại chứa một vài bố cục khác nhau.

Bộ sưu tập sơ đồ sơ đồ sẵn có trước khi các Bản phát hành Office 2007

Bố trí cho SmartArt đồ họa khả dụng trong cácBản phát hành Office 2007

Kiểu SmartArt đồ họa

Ghi chú

Sơ đồ Tổ chức

Sơ đồ Tổ chức

Cấu trúc phân cấp

Hình hỗ trợ và sơ đồ tổ chức treo bố trí sẵn dùng với bố trí này. Để biết thêm thông tin về biểu đồ tổ chức, hãy xem tạo sơ đồ tổ chức.

Sơ đồ vòng tròn

Vòng tròn Văn bản

Vòng tròn

Sơ đồ hướng tâm

Hình vòng Cơ sở

Vòng tròn

Sơ đồ hình kim tự tháp

Hình Kim tự tháp Cơ sở

Kim tự tháp

Biểu đồ Venn

Biểu đồ Venn Cơ sở

Mối quan hệ

Bố trí Venn cơ sở cho đồ họa SmartArt được giới hạn vòng tròn bảy.

Sơ đồ đích

Mục tiêu Cơ sở

Mối quan hệ

Bố trí mục tiêu cơ sở cho đồ họa SmartArt được giới hạn vòng tròn năm.

Sau khi bạn quyết định nào bố trí đồ họa SmartArt để sử dụng, tạo đồ họa SmartArt của bạn. Các chủ đề sau đây có thể giúp bạn tạo một số loại đồ họa SmartArt, phổ biến hơn:

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×