Tìm bản ghi của bạn trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm bản ghi kinh doanh của bạn là một cách nhanh chóng để tìm một hoặc nhiều bản ghi với thông tin mà bạn muốn xem. Dùng tìm kiếm để nhận dạng các giá trị cao hoặc độ ưu tiên cao dự án, ví dụ, hoặc để định vị tất cả các tài khoản, liên hệ công việc, dự án kinh doanh và cơ hội đã được gán cho bạn để quản lý.

Bài viết này mô tả cách sử dụng các tính năng tìm kiếm để tìm bản ghi Business Contact Manager cho Outlook .

Bạn muốn làm gì?

Tìm bản ghi công việc

Lặp lại tìm kiếm gần đây

Gợi ý về tìm kiếm

Tùy chọn tìm kiếm nâng cao

Mở rộng phạm vi tìm kiếm

Tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn

Dùng thư mục tìm kiếm

Tạo một thư mục tìm kiếm

Tìm bản ghi công việc

Bạn có thể tìm kiếm mọi loại bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook, cũng như thông tin khác, chẳng hạn như kết quả hoạt động tiếp thị.

Khi bạn bắt đầu tìm kiếm, tất cả văn bản trong trường khóa trong loại bản ghi đã chọn được kiểm tra cho thông tin mà bạn muốn tìm, bao gồm tất cả người dùng xác định hoặc tùy chỉnh, trường của bạn. Bạn có thể tìm kiếm gần như mọi trường một loại bản ghi nếu bạn muốn.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm vào một trong các thư mục sau đây để hiển thị không gian làm việc:

  Quản lý liên hệ.

  Doanh số.

  Hoạt động tiếp thị.

  Quản lý dự án.

 2. Trong workspace, hãy bấm vào tab có chứa loại bản ghi mà bạn muốn tìm kiếm.

 3. Trên tab, trong hộp Tìm kiếm trong '(tên của danh sách)' , nhập thuật ngữ mà bạn nghĩ trong các bản ghi mà bạn muốn tìm, chẳng hạn như một thành phố, mã vùng, hoặc thậm chí là một phần tên. Nếu bạn nhập nhiều thuật ngữ tìm kiếm, chẳng hạn như Jesper 555, kết quả tìm kiếm của bạn sẽ bao gồm bản ghi có chứa cả hai các thuật ngữ.

Làm thế nào để tôi có thể tìm kiếm mục lịch sử liên lạc?

Bạn có thể tìm các mục lịch sử giao tiếp của bản ghi riêng lẻ, hoặc bạn có thể tìm kiếm toàn bộ thư mục lịch sử liên lạc.

Để tìm mục lịch sử cho bản ghi    Bấm đúp vào bản ghi để mở nó, sau đó, trên ruy-băng, bấm nút lịch sử .

Để tìm thư mục lịch sử liên lạc    Trong ngăn dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, bấm Lịch sử liên lạc.

Mẹo: Tìm kiếm các toán tử, chẳng hạn như AND và OR biểu thị mối quan hệ giữa các thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Toán tử mặc định là và Nếu bạn không bao gồm một toán tử với nhiều thuật ngữ tìm kiếm, ví dụ Jesper hoặc 555, tìm kiếm sẽ trả về chỉ các bản ghi có chứa tất cả thuật ngữ tìm kiếm bạn đã nhập.

 1. Bấm nút Tìm kiếm nút tìm kiếm . Kết quả tìm kiếm được hiển thị trên tab. Tên tab đổi để bao gồm các từ (Kết quả tìm kiếm).

Lưu ý: Tính năng tìm kiếm trong Business Contact Manager cho Outlook không tìm kiếm trong kết quả tìm kiếm.

 1. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm nút Đóng tìm kiếm nút đóng trên tiện ích .

  Mẹo: Bạn cũng có thể bộ lọc danh sách các bản ghi trên một tab bấm chuột phải vào tab, và sau đó bấm sửa đổi. Bấm vào nút bộ lọc , sau đó nhập tiêu chí mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về bộ lọc, hãy xem lọc bản ghi trong Business Contact Manager.

Đầu trang

Lặp lại tìm kiếm gần đây

Nếu bạn cần xem một tập kết quả tìm kiếm lại sau khi bạn đã đóng kết quả tìm kiếm, bạn có thể nhanh chóng lặp lại tìm kiếm mà không cần việc nhập tiêu chí tìm kiếm. Tìm kiếm gần đây nhất 10 của bạn được tự động lưu cho mỗi tab.

Lưu ý: Tìm kiếm gần đây không được áp dụng cho tab khác.

 1. Trong workspace, trên bất kỳ tab nào, hãy bấm vào hộp Tìm kiếm .

 2. Trên ruy-băng, nếu cần thiết, hãy bấm tab Tìm kiếm .

 3. Trong nhóm tùy chọn , bấm Tìm kiếm gần đây nút tìm kiếm gần đây . Kết quả tìm kiếm được xác định bởi các tiêu chí của họ với tìm kiếm gần đây nhất ở trên cùng của danh sách.

 4. Bấm Tìm kiếm mà bạn muốn lặp lại. Các bản ghi khớp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị trong ngăn kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn muốn tạo một danh sách có thể dùng lại, chúng tôi khuyên bạn tạo tab mới trong không gian làm việcvà áp dụng bộ lọc. Trong workspace, hãy bấm vào nút Tạo Tab mới , sau đó nhập thông tin. Để biết thêm thông tin về cách tạo tab mới, hãy xem thông tin trên tab trong bài viết chủ Workspace Business Contact Manager của bạn .

Mẹo: Bạn có thể khởi động một hoạt động tiếp thị từ một tập kết quả tìm kiếm bằng cách chọn tất cả các bản ghi trong kết quả, bấm chuột phải vào, rồi bấm tạo và loại hoạt động tiếp thị mà bạn muốn bắt đầu. Để biết thêm thông tin về khởi động hoạt động tiếp thị, hãy xem tiếp thị sản phẩm và dịch vụ trong Business Contact Manager của bạn.

Đầu trang

Gợi ý về tìm kiếm

 • Nếu bạn không chắc chắn về chính tả của thuật ngữ tìm kiếm, chẳng hạn như tên, nhập chỉ với một vài ký tự của nó.

 • Tính năng tìm kiếm duyệt qua tất cả văn bản được nhập vào các trường cần thiết của từng bản ghi mà bạn đang tìm kiếm, để kết quả tìm kiếm của bạn có thể rộng hơn hơn những gì bạn mong đợi. Ví dụ, nếu bạn đã nhập Chicago như tìm kiếm, bạn sẽ thấy các liên hệ với các địa chỉ Chicago cũng như những người khuyết Chicago trong tên công ty của họ trong kết quả tìm kiếm.

 • Bạn có thể nhập nhiều hơn một thuật ngữ tìm kiếm, chẳng hạn như tên hoặc thành phố, trong hộp Tìm kiếm .

 • Toán tử tìm kiếm mặc định là và Nếu bạn không sử dụng toán tử khác, chỉ bản ghi khớp với tất cả các tiêu chí tìm kiếm của bạn được hiển thị.

 • Sử dụng toán tử (= < > OR) đơn lẻ hoặc kết hợp giữa các thuật ngữ tìm kiếm để thu hẹp kết quả của bạn.

Nhập các toán tử và or trong chữ hoa.

Đầu trang

Tùy chọn tìm kiếm nâng cao

Hãy đi xa hơn tìm kiếm cơ bản của bản ghi công việc để mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi tìm kiếm của bạn.

Sử dụng các tùy chọn phạm vi để mở rộng trường tìm kiếm của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang tìm kiếm bản ghi liên hệ công việc, nhưng muốn bao gồm dẫn trong kết quả của bạn, bạn có thể bao gồm bản ghi khác của cùng một loại trong tìm kiếm của bạn.

Sử dụng các tùy chọn lọc để thu hẹp tìm kiếm của bạn vào trường cụ thể, bao gồm bất kỳ trường đã xác định người dùng của bạn. Bấm vào bất kỳ các trường trong nhóm để thêm kiểu thông tin vào tiêu chí tìm kiếm của bạn.

Đầu trang

Mở rộng phạm vi tìm kiếm

Sau khi bạn khởi động tìm kiếm, bạn có thể thay đổi phạm vi của nó để bao gồm các bản ghi cùng loại, hoặc tất cả các bản ghi Business Contact Manager cho Outlook và mục. Hãy thử các thủ tục này nếu bạn không tìm thấy các bản ghi mà bạn mong đợi sẽ nhìn thấy nó.

Ví dụ, nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ bản ghi – mục lịch sử giao tiếp, bản ghi cơ hội, tài khoản được nối kết vân vân – được liên kết với một cụ thể Liên hệ Công việc, bạn có thể bung rộng tìm kiếm để tự động bao gồm tất cả các bản ghi trong tìm kiếm của bạn, bao gồm bất kỳ loại bản ghi tùy chỉnh.

Sau khi bạn đã khởi chạy một tìm kiếm, hãy dùng quy trình sau để mở rộng phạm vi tìm kiếm của bạn.

 1. Trên ruy-băng, trên tab Tìm kiếm , trong nhóm phạm vi , hãy bấm vào một trong các thao tác sau:

  • Tất cả các kiểu (bản ghi tên) Tùy chọn này sẽ mở rộng tìm kiếm để đưa tất cả các loại bản ghi dựa trên loại bản ghi đã chọn.

  • Tất cả các mục Business Contact Manager Tùy chọn này ( nút tìm kiếm tất cả mục bcm ) sẽ mở rộng kết quả tìm kiếm để bao gồm tất cả Business Contact Manager cho Outlook bản ghi và mục, bao gồm các mục lịch sử liên lạc.

   Lưu ý: Các mục Outlook, chẳng hạn như thông điệp email, cuộc hẹn và không được đưa vào kết quả tìm kiếm.

 2. Trả về kết quả tìm kiếm gốc của bạn bằng cách bấm vào Tab hiện tại trên ruy-băng.

Đầu trang

Tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn

Vào bất kỳ lúc nào trong khi tìm kiếm của bạn, bạn có thể thêm tiêu chí tìm kiếm để thêm thu hẹp kết quả bạn thấy. Thêm giá trị tìm kiếm cho gần như mọi trường trên loại bản ghi đã chọn.

Sau khi bạn đã khởi chạy một tìm kiếm, hãy dùng quy trình sau để thu hẹp phạm vi tìm kiếm của bạn.

 1. Trên ruy-băng, trên tab Tìm kiếm , trong nhóm tinh chỉnh , bấm vào bất kỳ tùy chọn sau đây để bao gồm các tiêu chí trong tìm kiếm của bạn:

Khi bạn bấm...

Kết quả tìm kiếm của bạn bao gồm...

Tên tùy chọn (nhãn sẽ khác nhau với các bản ghi mà bạn tìm kiếm)

Bất kỳ bản ghi với tên hoặc một phần tên mà bạn gõ vào hộp Tìm kiếm .

Gán cho, sau đó bấm tên trong danh sách

Tất cả bản ghi được gán cho người dùng tên mà bạn đã chọn.

Chiến dịch (cho bản ghi hoạt động tiếp thị)

Bản ghi hoạt động thuộc về chiến dịch hoặc chiến dịch với tên bạn nhập vào hộp chiến dịch tiếp thị.

Gắn cờ

Bản ghi được gắn cờ.

Giai đoạn bán hàng (cho bản ghi cơ hội chỉ)

Bản ghi cơ hội đang trong giai đoạn bán hàng (chẳng hạn như khảo sát hoặc bằng) mà bạn bấm vào trong danh sách.

Trạng thái (để hoạt động tiếp thị, dự án kinh doanh và bản ghi nhiệm vụ dự án chỉ)

Bản ghi được đánh dấu với trạng thái mà bạn bấm vào trong danh sách trạng thái .

Thể loại

Các bản ghi đã được gán vào thể loại mà bạn bấm vào trong danh sách thể loại .

Tùy chọn mẹ (nhãn sẽ khác nhau với các bản ghi mà bạn tìm kiếm)

Các bản ghi được nối kết với tài khoản hoặc dự án với tên mà bạn gõ vào hộp Tìm kiếm .

Trường biểu mẫu nút trường biểu mẫu

Tất cả các bản ghi có chứa giá trị giống vào trường mà bạn nhập hoặc bấm vào hộp Tìm kiếm cho các trường mà bạn bấm vào trong danh sách Trường biểu mẫu .

 1. Bấm vào nút Tìm kiếm để hiển thị kết quả tìm kiếm của bạn.

Mẹo: Mỗi vùng chọn mà bạn thực hiện từ nhóm tinh chỉnh được thêm vào dưới dạng một trường bên dưới hộp Tìm kiếm . Bạn có thể xem lại và thay đổi các tiêu chí và chạy bổ sung kết quả tìm kiếm như hộp Tìm kiếm được tô sáng.

Đầu trang

Dùng thư mục tìm kiếm

Thư mục tìm kiếm, chẳng hạn như trên một workspace, là một cách hữu ích để dễ dàng hiển thị thông tin cụ thể mà bạn muốn xem.

Thư mục tìm kiếm Business Contact Manager cho Outlook được hiển thị trong ngăn dẫn hướng khi bạn bấm thư. Bấm thư mục để xem các bản ghi mà nó chứa.

Bạn có thể tạo và dùng Thư mục tìm kiếm khi cần thiết. Họ hoạt tương tự vào một danh sách đã lọc trên một tab. Tuy nhiên, Thư mục tìm kiếm yêu cầu đáng kể hơn của máy tính của bạn xử lý power tab làm, để duy trì cập nhật dữ liệu của họ. Tab được duy trì Cập Nhật bất cứ khi nào chúng được hiển thị, nhưng Thư mục tìm kiếm liên tục được Cập Nhật, hay không, họ việc hiển thị.

Chúng tôi khuyên bạn giới hạn số Thư mục tìm kiếm mà bạn tạo, và thay vào đó sử dụng tab khi bạn cần để tạo một danh sách có thể dùng lại. Bạn có thể tạo tối đa 20 tab trong workspace mỗi. Để biết thông tin về cách tạo các tab từ danh sách đã lọc, hãy xem phần trên tab trong bài viết chủ Workspace Business Contact Manager của bạn .

Tạo Thư mục Tìm kiếm

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm thư.

 2. Bên dưới Business Contact Manager, bấm chuột phải vào Thư mục tìm kiếm, sau đó bấm Thư mục tìm kiếm mới.

 3. Trong hộp thoại Thư mục tìm kiếm mới , hãy nhập tên cho thư mục.

 4. Bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn thư mục tìm kiếm để chứa.

Bạn có thể chọn các loại bản ghi như liên hệ công việc, tài khoản, cơ hội, dự án kinh doanh và tác vụ dự án hoặc lịch sử liên lạc ghi chẳng hạn như lịch sử liên lạc kinh doanh, lịch sử tài khoản, lịch sử hội và lịch sử dự án kinh doanh. Các thư mục lịch sử sẽ chứa các mục lịch sử giao tiếp cho các loại bản ghi đã chọn.

Mẹo: Nếu bạn tạo một thư mục với bản ghi dựa trên tài khoản hoặc liên hệ công việc dựa trên, bạn có thể dùng thư mục tìm kiếm danh sách người nhận hoạt động tiếp thị. Chỉ cần chọn bản ghi, sau đó trên ruy-băng trong nhóm liên lạc , bấm tiếp thị , sau đó bấm hoạt động mà bạn muốn bắt đầu.

 1. Bấm vào nút bộ lọc để mở hộp thoại bộ lọc. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên tab bộ Lọc đơn giản , hãy bấm Tùy chọn mà bạn muốn đưa vào kết quả lọc của bạn.

  • Bấm vào tab Bộ lọc nâng cao để tạo một hoặc nhiều truy vấn để thêm các giới hạn kết quả lọc của bạn.

  • Bấm vào tab Xem lại kết quả để xem danh sách các bản ghi. Bỏ chọn hộp kiểm của các bản ghi mà bạn muốn loại trừ khỏi kết quả.

   Để biết thêm thông tin về cách sử dụng bộ lọc, hãy xem lọc bản ghi trong Business Contact Manager.

 2. Bấm OK để lưu kết quả của bạn dưới dạng một thư mục tìm kiếm.

  Thư mục sẽ xuất hiện trong ngăn dẫn hướng, bên dưới thư mục Business Contact Manager .

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×