Tìm ứng dụng Office trên Google Play với thiết bị Samsung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tại sao tôi không thể tìm thấy các ứng dụng Office trong Google Play Store?

Microsoft được biết không có vấn đề tìm thấy Office trong cửa hàng Google Play cho một số thiết bị Samsung Android. Chúng tôi đang làm việc để tìm giải pháp cho vấn đề này.

Nếu bạn đang không sử dụng Android để làm việc và đang tìm cách tải xuống Word, Excel, PowerPoint ứng dụng từ cửa hàng Google Play mà không thành công, các ứng dụng này sẵn dùng cũng trên Samsung Hà Store.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Liên hệ hỗ trợ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×