Tên tệp và loại tệp không hợp lệ trong OneDrive, OneDrive for Business và SharePoint

Tên tệp và loại tệp không hợp lệ trong OneDrive, OneDrive for Business và SharePoint

Ký tự không hợp lệ trong tệp hoặc thư mục

Một số ký tự mang ý nghĩa đặc biệt khi được sử dụng trong tên tệp ở OneDrive, SharePoint và Windows, chẳng hạn như "*" cho ký tự đại diện và "\" trong đường dẫn tên tệp. Nếu tệp hoặc thư mục bạn đang tìm cách tải lên OneDrive có chứa bất cứ ký tự nào được liệt kê bên dưới, việc này có thể ngăn tệp và thư mục đồng bộ. Hãy đổi tên tệp hoặc thư mục để loại bỏ những ký tự này trước khi tải lên.

Để đổi tên tệp hoặc thư mục trong Windows, hãy chọn tệp hoặc thư mục, rồi nhấn F2. Để đổi tên tệp hoặc thư mục trên máy Mac, chọn tệp hoặc thư mục đó, rồi nhấn phím 'return' (quay lại). 

Các ký tự không được phép sử dụng trong tên tệp và thư mục trong OneDrive, OneDrive for Business trên Office 365 và SharePoint Online

Các ký tự không được phép sử dụng trong tên tệp và thư mục trong OneDrive for Business trên SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

Ghi chú

  • Windows cũng chặn tất cả những ký tự này.

  • Một số tổ chức chưa hỗ trợ # và % trong tên. Nếu bạn là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365, xem mục Cho phép Hỗ trợ # và % trên blog SharePoint để tìm hiểu cách cho phép những ký tự này.

  • Nếu đang sử dụng Office 2010, bạn sẽ không thể sử dụng "&" trong tên tệp và thư mục.

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Tên tệp hoặc thư mục không hợp lệ

Những tên này không được phép dùng cho tệp hoặc thư mục: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9.

Ngoài ra, bạn sẽ không thể tạo tên thư mục trong SharePoint Online từ trình duyệt bắt đầu bằng dấu sóng (~).

Độ dài tên tệp và đường dẫn

Toàn bộ đường dẫn, gồm cả tên tệp, phải không quá 400 ký tự cho OneDrive, OneDrive for Business và SharePoint Online. Nếu vượt quá giới hạn đó, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi. Phiên bản SharePoint Server chỉ hỗ trợ tối đa 260 ký tự cho độ dài tên tệp và đường dẫn.

Loại tệp bị chặn hoặc không hợp lệ

Không có tệp nào bị chặn trong OneDrive nhưng vẫn sẽ có một số hạn chế trong SharePoint Server và OneDrive for Business trên Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem Những loại tệp không được thêm vào danh sách hoặc thư viện.

Bạn không thể tải lên các loại tệp bị site SharePoint thuộc tổ chức của bạn chặn. Danh sách các tệp bị chặn có thể khác nhau tùy theo nội dung được người quản trị bên bạn thiết lập. Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không thể tải lên một số tên tệp và phần mở rộng do chúng có thể thực thi, được SharePoint Server sử dụng hoặc được chính Windows sử dụng.

Để biết thêm thông tin về những hạn chế và giới hạn, như giới hạn kích thước cho việc đồng bộ các tệp cùng giới hạn ký tự cho các tệp và thư mục, hãy xem mục Những hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của mình thông qua OneDrive for Business

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×