Tên miền câu hỏi thường gặp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Bài viết này có câu trả lời cho câu hỏi thường gặp về tên miền trong Office 365.

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn, cho chúng tôi biết bỏ chú thích và chúng tôi sẽ thêm nó vào danh sách.

Cập Nhật lần cuối: 8/25/2017

Ưu tiên MX là gì?

Thư được gửi đến máy chủ exchange thư với tùy chọn số nhỏ nhất (mức ưu tiên cao nhất), vì vậy bản ghi MX mà bạn dùng để định tuyến mail sẽ có tùy chọn số lượng thấp nhất, thường là 0 hoặc mức ưu tiên cao .

 • Khi bạn tạo bản ghi MX, hầu hết nhà cung cấp lưu trữ DNS yêu cầu bạn đặt tùy chọn số.

 • Một số nhãn hộp tùy chọn, và một số nhãn nó ưu tiên.

 • Một số yêu cầu một số, và một số yêu cầu bạn chọn thấp, Trung bìnhhoặc cao.

 • Nếu bạn chỉ có một bản ghi MX, bất kỳ giá trị không sao cho mức ưu tiên hoặc tùy chọn.

 • Nếu bạn có nhiều hơn một, đảm bảo rằng bản ghi MX để định tuyến mail là mức ưu tiên cao hơn một được dùng để xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền.

Làm thế nào tôi có thể xác nhận bản ghi SPF cho tên miền của tôi?

Điều quan trọng mà bạn có hoặc tạo chỉ có một bản ghi TXT cho SPFlà. Nếu bạn đã có một bản ghi SPF, bạn nên chắp thêm các giá trị Office 365 mới vào nó, thay vì tạo một mật khẩu mới. Sau khi bạn đã thêm vào hoặc Cập Nhật bản ghi SPF của bạn cho email Office 365, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng cú pháp là chính xác với một trong các công cụ:

Cách Office 365 quản lý bản ghi DNS của tôi?

Có hai tùy chọn để quản lý DNS với Office 365:

 1. Bạn thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) của bạn, và sau đó Office 365 sẽ đưa xử lý các tất cả các bản ghi dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như thiết lập bản ghi MX của bạn cho email. (Khuyên dùng)

 2. Bạn thêm bản ghi DNS cho email và các dịch vụ Office 365 tại máy chủ DNS của bạn chính bạn. (Chuyên gia)

1: Office 365 tạo và lưu trữ các bản ghi DNS

2: bạn quản lý các bản ghi DNS mình

Ưu điểm

 • Bạn không cần phải lo lắng về nhầm lẫn trong giá trị bạn nhập cho bản ghi DNS cho các dịch vụ Office 365.

 • Bạn sẽ có được chọn lựa linh hoạt hơn về cơ quan đăng ký tên miền và máy chủ DNS. Bất kỳ nhà cung cấp nào cho phép bạn thay đổi bản ghi máy chủ tên đều ổn, cho dù nhà cung cấp đó không hỗ trợ tất cả các loại bản ghi bắt buộc.

 • Khi Office 365 thêm bản ghi DNS mới, bạn không cần phải cập nhật.

Khuyết điểm

 • Bạn không thể thay đổi bản ghi DNS để lưu trữ email bên ngoài Office 365.

 • Nếu bạn đã sử dụng một website công cộng với tên miền của bạn cho địa chỉ của nó, chẳng hạn như www.fourthcoffee.com, bạn phải chuyển hướng mọi người đến địa chỉ đó từ Office 365. Thiết lập chuyển hướng yêu cầu một địa chỉ IP tĩnh, không sẵn dùng luôn dễ dàng cho trang web công cộng.

 • Nếu cơ quan đăng ký tên miền hiện tại của bạn không cho phép bạn thay đổi bản ghi máy chủ tên miền của bạn, bạn phải chuyển đến một cơ quan đăng ký khác để dùng tùy chọn quản lý DNS này.

Ưu điểm

 • Bạn kiểm soát được bản ghi DNS cho các dịch vụ Office 365.

 • Nếu bạn có website công cộng với tên miền của bạn cho địa chỉ của nó, chẳng hạn như www.fourthcoffee.com, bạn không cần phải lo lắng về việc dùng chuyển hướng để đảm bảo rằng mọi người vẫn có thể đến website của bạn sau khi bạn thiết lập tên miền của bạn trong Office 365.

 • Bạn được linh hoạt để lưu trữ email ở nơi khác, chẳng hạn như máy chủ Exchange tại cơ sở.

Khuyết điểm

 • Bạn phải tự mình thiết lập bản ghi DNS cho các dịch vụ Office 365 (trừ khi bạn có tên miền GoDaddy).

 • Nếu máy chủ DNS hiện tại không hỗ trợ tất cả các loại bản ghi bắt buộc cho Office 365, một số tính năng Office 365 sẽ không sẵn dùng và bạn có thể cần chuyển sang máy chủa DNS khác. Tìm hiểu về những hạn chế dịch vụ tiềm tàng.

 • Khi Office 365 thay đổi yêu cầu đối với bản ghi DNS hoặc thêm dịch vụ mới, bạn sẽ phải tự mình cập nhật tại máy chủ DNS.

Tên miền là gì?

Tên miền là một tên duy nhất xuất hiện sau dấu @ trong địa chỉ email, và sau khi www. trong địa chỉ web. Nó thông thường sẽ mất dạng tên của tổ chức của bạn và hậu tố Internet chuẩn, chẳng hạn như yourbusiness.com hoặc stateuniversity.edu.

Sử dụng tên miền tùy chỉnh như "rob@contoso.com" với Office 365 có thể giúp tin cậy xây dựng và nhận dạng đối với thương hiệu của bạn.

Bạn có thể mua một tên miền trong Office 365 và chúng tôi sẽ thiết lập nó tự động, hoặc bạn có thể mua hoặc đưa một bạn đã sở hữu từ cơ quan đăng ký tên miền.

Tôi có thể chuyển tên miền của tôi ra khỏi Office 365 với nhà cung cấp khác không?

Có - có có hai giới hạn cần chú ý:

 • Bạn không thể chuyển tên miền để hoặc từ Office 365, trừ khi bạn đăng ký tên miền tại Office 365.

 • Bạn không thể chuyển một tên miền Office 365 sang cơ quan đăng ký khác cho đến khi 60 ngày sau khi bạn đã đăng ký với Office 365.

Làm theo các bước dưới đây để lấy mã tại Office 365, và sau đó đến khác đăng ký tên miền của trang web để thiết lập tính năng chuyển tên miền của bạn đến đó cơ quan đăng ký.

 1. Chọn tên miền sau khi bạn đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Chọn tên miền Office 365 mà bạn muốn chuyển sang cơ quan đăng ký tên miền khác, và chọn tên miền thiết đặt.

 3. Bên dưới Thiết đặt quyền riêng tư, chọn cho phép truyền tên miền.

 4. Hãy làm theo các bước đó để chuẩn bị cho việc chuyển miền của bạn.

 5. Sau khi bạn nhận được mã, truy nhập vào website của nhà đăng ký tên miền, nơi sau này bạn muốn quản lý tên miền của mình và làm theo hướng dẫn của họ để chuyển miền (tìm kiếm nội dung trợ giúp trên website của họ).

 6. Nếu bạn cần xem mã một lần nữa, trên trang thiết đặt tên miền trong Office 365, chọn dạng xem ủy quyền mã truyền tên miền.

Sau khi hoàn tất chuyển miền, bạn sẽ gia hạn cho miền của mình tại nhà đăng ký tên miền mới và quản lý máy chủ tên cho miền của bạn tại đó.

Làm thế nào để tôi thay đổi cách các bản ghi DNS của tôi được quản lý trong Office 365?

Thay đổi quản lý DNS sang máy chủ DNS ngoài Office 365

 1. Thay đổi máy chủ của bạn

  1. Đăng nhập vào cơ quan đăng ký tên miền cho miền của bạn.

  2. Tìm khu vực trên website của cơ quan đăng ký nơi bạn cập nhật bản ghi máy chủ tên và cập nhật máy chủ tên để trỏ tới máy chủ DNS cho tên miền của mình. (Máy chủ DNS thường là cơ quan đăng ký tên miền.)

 2. Hãy làm theo một nối kết để đi đến trình hướng dẫn thiết lập tên miền

  1. Đăng nhập vào Office 365 và đi đến trung tâm quản trị

  2. Đi đến trang tên miền

  3. Chọn tên miền bạn đang chuyển và chọn Quản lý DNS.

 3. Chọn tùy chọn để quản lý bản ghi DNS cho tên miền của bạn

  1. Trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền, trên trang thiết lập dịch vụ trực tuyến của bạn , chọn tôi sẽ quản lý bản ghi DNS của riêng mình, sau đó bấm tiếp theo.

  2. Thêm bản ghi DNS được gợi ý bằng trình hướng dẫn trên trang Update DNS settings vào trang web cơ quan đăng ký của bạn.

  3. Sau khi bạn đã thêm bản ghi, quay trở lại Office 365 và bấm xác nhận.

Thay đổi quản lý DNS sang Office 365

 1. Hãy làm theo một nối kết để đi đến trình hướng dẫn thiết lập tên miền

  1. Đăng nhập vào Office 365 và đi đến trung tâm quản trị

  2. Đi đến trang tên miền

  3. Chọn tên miền bạn đang chuyển và chọn Quản lý DNS.

 2. Chọn tùy chọn để quản lý bản ghi DNS cho tên miền của bạn

  1. Trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền, trên trang thiết lập dịch vụ trực tuyến của bạn , hãy chọn Set lập dịch vụ trực tuyến của tôi cho tôi. (Khuyên dùng), rồi bấm tiếp theo.

  2. Nếu bạn chưa xác nhận tên miền, hãy làm theo các bước này để thực hiện việc đó trước tiên.

  3. Trên trang Update DNS settings , chúng tôi danh sách máy chủ tên cho Office 365. Đi tới đăng ký tên miền cho miền của bạn, và Cập Nhật máy chủ tên để máy chủ tên Office 365.

  4. Sau khi bạn đã cập nhật máy chủ tên, Hãy chờ ít nhất một giờ. Sau đó, trở lại trong trình hướng dẫn trong Office 365, hãy bấm xác nhận.

Điều gì xảy ra nếu nhà cung cấp DNS của tôi không hỗ trợ một số loại bản ghi?

Nếu bạn quản lý bản ghi DNS của riêng bạn và máy chủ DNS không hỗ trợ tất cả các bản ghi DNS Office 365 cần, một số tính năng Office 365 sẽ không hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn chuyển tên miền của bạn cho cơ quan đăng ký hỗ trợ yêu cầu tất cả các bản ghi DNS.

Nhà cung cấp hỗ trợ yêu cầu tất cả các bản ghi DNS:

 • Dynadot

 • eNomCentral

 • Europe Registry

 • GoDaddy

 • Di chuột

 • MyHosting.com

 • Name.com

 • Gần như miễn phí lời nói

 • Nettica

 • Network Information Center (NIC)

 • Network Solutions

 • Register.com

Bản ghi SRV nếu không được hỗ trợ, các tính năng Office 365 sau đây sẽ không sẵn dùng:

 • Skype for Business Online IM và hiện diện tích hợp với Outlook Web App

 • Liên lạc bên ngoài (liên kết) với Skype for Business Online người dùng trong tổ chức khác.

 • Cộng Internet kết nối (PIC) với Skype for Business Online người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft (trước đây gọi là Windows Live ID).

Nếu nhiều bản ghi CNAME không được hỗ trợ, bạn phải chọn giữa các tính năng sau đây cho Skype for Business Online:

 • Ứng dụng email trên máy tính khách và máy khách di động có thể sử dụng tự động phát hiện để tự động tìm dịch vụ Exchange Online để người dùng có thể đăng nhập mà không cần phải nhập tên máy chủ.

 • Skype for Business Online máy khách có thể sử dụng tự động phát hiện để tự động tìm Skype for Business Online dịch vụ để người dùng có thể đăng nhập mà không cần phải nhập tên máy chủ.

 • Skype for Business Online máy khách di động có thể sử dụng tự động phát hiện để tự động tìm Skype for Business Online dịch vụ để người dùng có thể đăng nhập mà không cần phải nhập tên máy chủ.

Bản ghi nếu SPF/TXT không được hỗ trợ, những người khác có thể dùng tên miền của bạn để gửi thư rác hoặc email khác độc hại. Bản ghi SPF hoạt động bằng cách xác định máy chủ được ủy quyền để gửi email từ tên miền của bạn.

Làm thế nào để tôi có thể thay đổi tên miền mặc định trong Office 365?

Bạn phải có ít nhất một tên miền tùy chỉnh mà bạn đã thêm vào Office 365 trước khi bạn có thể chọn một tên miền mặc định.

 1. Đăng nhập vào Office 365

 2. Mở trang tên miền

 3. Trên trang Domains , chọn tên miền mà bạn muốn đặt làm mặc định cho địa chỉ email mới.

 4. Bấm đặt làm mặc định.

Bạn không thể thay đổi tên ban đầu . onmicrosoft.com tên miền.

Tôi có thể thêm tên miền con hay nhiều tên miền riêng vào Office 365?

Có! Để thêm tên miền con, bạn phải quản lý thiết đặt DNS của riêng của bạn tại website của nhà đăng ký của bạn. Nếu bạn cho phép Microsoft quản lý thiết đặt DNS của bạn với bản ghi NS, bạn không thể thêm miền con.

Thông thường, bạn có thể thêm tên miền tối đa 900 vào thuê bao Office 365 của bạn.

Ví dụ, bạn có thể thêm tên miền contoso.com và contosomarketing.com, và sau đó thêm các tên miền con www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com, v.v..

Khi bạn thêm nhiều tên miền vào Office 365, bạn có thể lưu trữ bất kỳ dịch vụ (chẳng hạn như email) tại bất kỳ tên miền mà bạn đã thêm. Khi bạn thay đổi email của bạn vào Office 365, bằng cách Cập Nhật bản ghi MX cho tên miền, tất cả email được gửi đến tên miền đó sẽ bắt đầu đến Office 365.

Tại sao tôi có một tên miền "onmicrosoft.com"?

Office 365 tạo một tên miền cho bạn, chẳng hạn như contoso.onmicrosoft.com, khi bạn đăng ký với dịch vụ. ID người dùng mà bạn tạo ra khi bạn đăng ký bao gồm tên miền, chẳng hạn như alan@contoso.onmicrosoft.com.

Nếu bạn muốn có email của bạn trông giống như alan@contoso.com: mua tên miền hoặc chỉ cần làm theo các bước trong Thêm người dùng và tên miền vào Office 365 của bạn nếu bạn đã sở hữu nó.

 • Bạn không thể đổi tên miền onmicrosoft sau khi đăng ký. Ví dụ, nếu tên miền ban đầu mà bạn đã chọn là fourthcoffee.onmicrosoft.com, bạn không thể thay đổi nó là fabrikam.onmicrosoft.com. Để dùng tên miền onmicrosoft.com khác nhau, bạn cần phải bắt đầu một thuê bao mới với Office 365.

 • Bạn không thể đổi tên URL site nhóm của bạn. URL site nhóm của bạn dựa trên tên miền onmicrosoft.com của bạn, và do cách hoạt động của SharePoint Online cấu trúc, không may là bạn không thể đổi tên site nhóm.

 • Bạn không thể loại bỏ tên miền của bạn onmicrosoft. Office 365 cần giữ nó xung quanh vì nó được sử dụng ở phía sau cho thuê bao của bạn. Nhưng bạn không cần phải sử dụng tên miền chính sau khi bạn đã thêm tên miền tùy chỉnh.

Bạn có thể tiếp tục dùng tên miền onmicrosoft.com ban đầu thậm chí sau khi bạn thêm tên miền của bạn. Vẫn hoạt động cho email và các dịch vụ, vì vậy thật lựa chọn của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×