Tên miền bị hạn chế chia sẻ trong SharePoint Online và OneDrive for Business

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với SharePoint Online bạn có thể chia sẻ site với người dùng từ tên miền cụ thể bằng cách sử dụng tên miền bị hạn chế thiết đặt. Điều này rất hữu ích cho một kịch bản kinh doanh và doanh nghiệp mạng bên ngoài nơi bạn muốn giới hạn chia sẻ với một đối tác kinh doanh cụ thể.

Hạn chế tên miền

Người quản trị có thể cấu hình chia sẻ bên ngoài bằng cách dùng một trong hai tên miền cho phép các danh sách hoặc từ chối danh sách. Điều này có thể được thực hiện ở mức người thuê hoặc mức tuyển tập trang. Người quản trị có thể giới hạn các lời mời chia sẻ đến một số giới hạn của tên miền email bằng thông tin liệt kê trong danh sách cho phép hoặc chọn tham gia để dùng danh sách từ chối, danh sách tên miền email mà người dùng không được phép gửi thư mời.

Thiết đặt ở mức đối tượng thuê ảnh hưởng đến tất cả các tuyển tập site SharePoint Online , bao gồm OneDrive for Business tuyển tập trang.

Để giới hạn các tên miền trong chia sẻ bên ngoài trong SharePoint Online và OneDrive for Business ở mức người thuê

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn tab chia sẻ .

 5. Dưới thiết đặt bổ sung, chọn hộp kiểm giới hạn chia sẻ bên ngoài bằng cách dùng tên miền .

 6. Từ danh sách thả xuống, chọn không cho phép chia sẻ với người dùng từ các tên miền bị chặn để từ chối truy nhập tới mục tiêu tên miền hoặc cho phép chỉ với người dùng từ các tên miền để hạn chế truy nhập để chỉ tới tên miền bạn danh sách.

 7. Danh sách tên miền (tối đa của 1000) trong hộp được cung cấp, bằng cách dùng định dạng domain.com.. Nếu danh sách nhiều hơn một tên miền, tách riêng mỗi tên miền với một khoảng trắng hoặc xuống một dòng.

  Các thiết đặt bổ sung cho cách giới hạn chia sẻ bên ngoài trong Office 365 SPO

  Lưu ý: Ký tự đại diện không được hỗ trợ cho mục nhập tên miền.

Bạn cũng có thể cấu hình thiết đặt ở mức đối tượng thuê bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOTenantWindows PowerShell .

Bạn cũng có thể dùng tên miền bị hạn chế ở cấp tuyển tập trang. Lưu ý những điều cần cân nhắc sau đây:

 • Trong trường hợp xung đột, cấu hình đối tượng thuê mức điều đứng qua cấu hình tuyển tập trang.

 • Nếu danh sách cho phép mức đối tượng thuê được cấu hình, sau đó bạn chỉ có thể cấu hình danh sách cho phép ở cấp tuyển tập trang. Tuyển tập trang cho phép danh sách phải là một tập con của đối tượng thuê cho phép danh sách.

 • Nếu danh sách từ chối ở mức đối tượng thuê được cấu hình, sau đó bạn có thể cấu hình danh sách cho phép hoặc từ chối một danh sách ở cấp tuyển tập trang.

 • Cho các tuyển tập site riêng lẻ OneDrive for Business , bạn chỉ có thể cấu hình thiết đặt này bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOSiteWindows PowerShell .

Để giới hạn các tên miền trong chia sẻ bên ngoài trong SharePoint Online ở cấp tuyển tập trang

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn tab tuyển tập trang .

 5. Chọn một tuyển tập trang, sau đó bấm chia sẻ.

 6. Dưới thiết đặt bổ sung tuyển tập trang, hãy chọn hộp kiểm bên ngoài giới hạn chia sẻ bằng cách dùng tên miền .

 7. Từ danh sách thả xuống, chọn không cho phép chia sẻ với người dùng từ các tên miền bị chặn để từ chối truy nhập tới mục tiêu tên miền hoặc cho phép chỉ với người dùng từ các tên miền để hạn chế truy nhập để chỉ tới tên miền bạn danh sách.

 8. Danh sách tên miền (tối đa 60) trong hộp được cung cấp, bằng cách dùng định dạng domain.com.. Nếu danh sách nhiều hơn một tên miền, tách riêng mỗi tên miền với một khoảng trắng hoặc xuống một dòng.

  Ảnh chụp màn hình của phần tên miền bị hạn chế của tuyển tập trang thiết đặt hộp thoại.

  Lưu ý: Ký tự đại diện không được hỗ trợ cho mục nhập tên miền.

Lưu ý: Để cấu hình thiết đặt tuyển tập trang cho tuyển tập trang sẽ không xuất hiện trong danh sách này (chẳng hạn như site nhóm kết nối hoặc riêng lẻ OneDrive for Business tuyển tập trang), bạn phải sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOSiteWindows PowerShell .

Trải nghiệm chia sẻ

Sau khi bạn đã cấu hình tên miền bị hạn chế các tính năng chia sẻ, đây của bạn sẽ thấy gì khi bạn chia sẻ tài liệu:

 • Chia sẻ nội dung với tên miền email không được phép.    Nếu bạn tìm cách chia sẻ nội dung với người dùng bên ngoài tên miền địa chỉ email có vi phạm thiết đặt hạn chế tên miền của bạn, thông báo lỗi sẽ hiển thị và chia sẻ sẽ không được phép:

  Nếu người dùng cố gắng chia sẻ tài liệu đến một địa chỉ email là retricted, họ willl nhận được lỗi này.
 • Chia sẻ OneDrive for Business tệp với tên miền email không được phép.    Nếu bạn tìm cách chia sẻ tệp OneDrive for Business với người dùng bên ngoài có tên miền email không được phép do cấu hình tên miền bị hạn chế của bạn, thông báo lỗi sẽ hiển thị và chia sẻ sẽ không được phép:

  Người dùng nhận được lỗi này khi cố gắng chia sẻ tài liệu OneDrive đến một địa chỉ bị hạn chế tên miền.
 • Chia sẻ nội dung với tên miền email được phép.    Nếu người dùng cuối của bạn tìm cách chia sẻ nội dung với người dùng bên ngoài đã có một tên miền địa chỉ email được phép, họ sẽ không thể thành công chia sẻ nội dung với người dùng bên ngoài đó. Mẹo công cụ cho phép bạn biết rằng người dùng bên ngoài tổ chức của họ.

  Chia sẻ nội dung với người dùng bị hạn chế thành công.

Quản lý kiểm định và vòng đời của người dùng

Dưới dạng với bất kỳ tình huống chia sẻ bên ngoài nơi điều quan trọng là cần xem xét vòng đời của người dùng dành cho khách của bạn, làm thế nào để kiểm tra hoạt động của họ và cuối cùng làm thế nào để lưu trữ trang web. Hãy xem lập kế hoạch SharePoint Online kinh doanh và doanh nghiệp (B2B) mạng bên ngoài trang web để biết thêm thông tin.

Chủ đề liên quan

Quản lý chia sẻ bên ngoài cho môi trường SharePoint Online
Extranet đối tác với Office 365
Tập-SPOTenant

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×