Tên ẩn được tìm thấy

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra tài liệu tìm thấy tên ẩn trong sổ làm việc của bạn. Những tên này có thể lưu ẩn thông tin về các tình huống bộ giải. Ví dụ, khi bạn sử dụng bổ trợ giải để thực hiện một kịch bản, nó có thể lưu trữ thông tin về các tham số phép tính và dữ liệu nhạy cảm khác dưới dạng tên ẩn trong sổ làm việc của bạn.

Sự cố

Kiểm tra tài liệu không thể loại bỏ các tên ẩn cho bạn.

Giải pháp được đề xuất

Bạn cần để chạy macro để loại bỏ tên ẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Macro để loại bỏ tên ẩn trong sổ làm việc hiện hoạt.

Ghi chú: Nếu bạn dùng macro này để loại bỏ tên ẩn, Macro hoặc bổ trợ (chẳng hạn như bộ giải) có thể không hoạt động như mong muốn và có thể làm mất dữ liệu ẩn được liên kết với họ. Macro này cũng ảnh hưởng tới bất kỳ tên đã xác định bị ẩn, không chỉ những người đã được thêm bộ giải.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×