Tài liệu của tôi có an toàn ở Chế độ xem khám phá trong OneDrive for Business không?

Tài liệu của tôi có an toàn ở Chế độ xem khám phá trong OneDrive for Business không?

Có, tài liệu của bạn an toàn. Chế độ xem khám phá trong OneDrive for Business không bao giờ thay đổi bất kỳ quyền nào.

Ảnh chụp màn hình ở chế độ xem Khám phá trong OneDrive for Business

Chỉ có bạn mới có thể thấy tài liệu riêng tư của mình. Ngoài ra, những người khác không thể thấy các hoạt động riêng tư của bạn, các tài liệu mà bạn đã đọc, những email mà bạn đã gửi và nhận hoặc những cuộc hội thoại Skype for Business mà bạn đã tham gia. Những người khác có thể nhận thấy bạn đã chỉnh sửa tài liệu nhưng chỉ khi họ có quyền truy nhập vào cùng một tài liệu.

Những gì bạn thấy trong Chế độ xem khám phá sẽ khác với những gì người khác thấy. Bạn có thể xem tài liệu riêng tư của mình cũng như những tài liệu khác mà bạn có quyền truy nhập. Những người khác có thể xem tài liệu của họ và những tài liệu mà họ có quyền truy nhập.

Ai có thể nhìn thấy tài liệu của tôi?

Bạn luôn nắm quyền kiểm soát. Chỉ mình bạn mới có thể thấy tài liệu riêng tư của mình, trừ khi bạn quyết định chia sẻ các tài liệu đó. Trong chế độ xem Tệp, bạn có thể sử dụng các biểu tượng trong cột Chia sẻ để xem nhanh những tài liệu mà bạn chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình của chế độ xem Tệp trong OneDrive for Business

Tài liệu riêng tư của bạn được đánh dấu bằng khóa móc và văn bản Chỉ bạn. Tài liệu dùng chung được đánh dấu bằng biểu tượng người và đây này là những tài liệu sẽ hiển thị ở chế độ xem Khám phá.

Ảnh chụp màn hình của cột Chia sẻ trong OneDrive for Business hiển thị các mục dùng chung và không dùng chung

Để xem tài liệu được chia sẻ với ai, từ dạng xem Tệp, chọn biểu tượng người bên cạnh tài liệu, rồi xem trong ngăn Chi tiết. Bên dưới mục Có Quyền truy nhập, bạn có thể bấm vào mục Quản lý quyền truy nhập để xem thêm thông tin, chia sẻ tài liệu hoặc ngừng chia sẻ nếu bạn không muốn mọi người khám phá tài liệu.

Ảnh chụp màn hình mục Chia sẻ trong ngăn Chi tiết của một tệp dùng chung.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ, hãy xem Video: Chia sẻ tài liệu trong Office 365.

Làm thế nào để tôi có thể chia sẻ tài liệu với những người khác?

Để Chế độ xem khám phá trở thành một trải nghiệm tuyệt vời đối với mọi người trong mạng của mình, điều quan trọng là bạn và đồng nghiệp của mình nên lưu trữ và chia sẻ tài liệu của mình ở nơi mà Chế độ xem khám phá có thể tới được: trong OneDrive for Business hoặc trong các site SharePoint trong Office 365.

Tìm hiểu thêm: Lưu trữ tài liệu của bạn ở vị trí mà Delve có thể truy nhập (Chế độ xem khám phá và Delve đều được phân tích tương tự hỗ trợ. Xem mục Delve là gì? để biết thêm thông tin.)

Làm thế nào tôi có thể duy trì sự riêng tư của một tài liệu?

Nếu bạn muốn giữ một tài liệu riêng tư, hãy lưu trữ tài liệu trong OneDrive for Business và chọn không chia sẻ tài liệu. Các tài liệu này sẽ không hiển thị trong Chế độ xem khám phá đối với những người dùng khác.

Trong chế độ xem Tệp, hãy sử dụng các biểu tượng trong cột Chia sẻ để xem nhanh những tài liệu mà bạn đã chia sẻ. Tài liệu riêng tư của bạn được đánh dấu bằng khóa móc và văn bản Chỉ bạn.

Ảnh chụp màn hình của cột Chia sẻ trong OneDrive for Business hiển thị các mục dùng chung và không dùng chung

Nếu muốn, bạn luôn có thể chia sẻ tài liệu với những người khác sau này.

Những người khác có thể xem các tài liệu tôi đã xem không?

Không, không ai có thể xem tài liệu mà bạn đã mở và xem trong Chế độ xem khám phá.

Nếu bạn đã thực hiện thay đổi đối với một tài liệu, những người khác có thể nhận thấy rằng bạn đã sửa đổi tài liệu, nhưng với điều kiện họ có quyền truy nhập tới tài liệu đó.

Chủ đề Liên quan

Delve là gì?
Lưu trữ tài liệu của bạn ở vị trí mà Delve có thể truy nhập
Nhóm và chia sẻ tài liệu trong Delve

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×