So sánh các thiết bị di động khác nhau hoạt động như thế nào với Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau đây là cách nhanh chóng để xem bạn có thể dùng Office 365 trên các điện thoại và máy tính bảng khác nhau như thế nào.

Office 365 di động so sánh biểu đồ

Nếu bạn đang tìm thông tin về cách thiết lập một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng cụ thể, hãy xem những chủ đề sau đây:

Vùng

Tác vụ

Surface với Windows RT

Windows Phone

iPhone, iPad

Android

BlackBerry®

BlackBerry® Business Cloud Services1

Nokia (Symbian OS)

Email

Dùng Outlook Web App để đọc email

Phiên bản nhẹ

Phiên bản nhẹ

Phiên bản nhẹ

Sử dụng Outlook cho iPhone, iPad, hoặc iPod Touch hoặc Outlook cho điện thoại Android hoặc máy tính bảng

Không

Không

Không

Không

Sử dụng email POP hoặc IMAP

Dùng Exchange ActiveSync

Không

Tìm kiếm danh sách địa chỉ toàn cầu

Đồng bộ hóa lịch và liên hệ

Xóa từ xa

Đặt lại PIN của người quản trị

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Cộng tác

Sử dụng Office Online trong Office 365

Chỉnh sửa

Chỉ xem trong trình duyệt. Sửa trong Office Mobile

Chỉ xem trên iPhone. Chỉnh sửa trên iPad

Chỉ xem, bao gồm trong trình duyệt trên máy tính bảng

Chỉ xem

Chỉ xem

Dùng OneNote để xem và sửa sổ ghi chép

Không

Không

Sử dụng Office trên thiết bị di động (Word, Excelvà PowerPoint)

Không

Không

Không

Xem tài liệu trong OneDrive for Business

Dùng các tính năng yêu cầu Điều khiển ActiveX

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Liên lạc

Sử dụng Lync 2013 cho thiết bị di động2

Không

Có. Cài đặt Lync 2010 cho Nokia3

Đặt và xem trạng thái hiện diện

Yes3

Yes3

Yes3

Không

Có4

Hỗ trợ thông báo đẩy

không áp dụng5

Không

không applicable4

Dùng Lync để xem và tìm kiếm danh sách liên hệ và danh sách địa chỉ toàn cầu

Không

Bắt đầu và chấp nhận hội thoại IM

Không

Gửi vị trí trong một IM

Không

Không

Không

Quản lý chuyển tiếp cuộc gọi

Không

Không

Xử lý cuộc gọi của người khác nếu được cấu hình là đại diện

Không

Không

Gia nhập Cuộc họp Lync

Không

Người quản trịOffice 365

Người quản trị Office 365

No5

No5

No5

No5

No5

No5

Ghi chú: 

  • 1 BlackBerry Business Cloud Services sẵn dùng chỉ với Office 365 Enterprise.

  • 2 cho thông tin chi tiết về hỗ trợ Lync trong máy khách di động, hãy xem Microsoft Lync 2013 cho máy khách di động.

  • 3 Lync máy khách di động không cập nhật trạng thái hiện diện của một người dùng dựa trên thông tin rảnh/bận theo lịch của người dùng:

  • 4 Lync chạy ở nền trên thiết bị, vì vậy thông báo đẩy không bắt buộc.

  • 5 bạn có thể sử dụng trung tâm quản trị và cổng thông tin Office 365 từ một thiết bị di động, nhưng trải nghiệm không được tối ưu hóa cho cảm ứng và màn hình nhỏ; một số tính năng có thể không sẵn dùng.

  • Nếu một người dùng máy khách di động cũng đăng nhập vào phiên bản khách Lync trên máy tính, thì phiên bản khách trên máy tính sẽ cập nhật trạng thái hiện diện của người dùng đó dựa trên thông tin bận/rảnh theo lịch của người đó.

  • Nếu người dùng chỉ đăng nhập vào máy khách di động, thì trạng thái hiện diện của người dùng đó sẽ không được cập nhật dựa trên thông tin bận/rảnh theo lịch.

Office 365 vận hành bởi 21Vianet di động so sánh biểu đồ

Ghi chú: Bài viết này chỉ áp dụng cho Office 365 vận hành bằng 21Vianet ở Trung Quốc.

Vùng

Tác vụ

Surface với Windows RT

Windows Phone

iPhone, iPad

Android

BlackBerry®

Nokia (Symbian OS)

Email

Dùng Outlook Web App để đọc email

Phiên bản nhẹ

Không

Phiên bản nhẹ

Sử dụng email POP hoặc IMAP

Dùng Exchange ActiveSync

Không

Tìm kiếm danh sách địa chỉ toàn cầu

Đồng bộ hóa lịch và liên hệ

Đặt lại PIN của người quản trị

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Cộng tác

Dùng Office Online

Chỉ xem

Chỉ xem

Chỉ xem

Chỉ xem

Chỉ xem

Chỉ xem

Dùng OneNote để xem và sửa sổ tay

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Xem tài liệu trong OneDrive for Business

Dùng các tính năng yêu cầu Điều khiển ActiveX

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Quản lýOffice 365

Người quản trị Office 365

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×