So sánh nhà cung cấp hội thảo âm thanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thiết lập hội thảo âm thanh cho Skype for Business và Microsoft Teams, bạn cần phải chọn một nhà cung cấp hội thảo âm thanh. Bạn có thể chọn một trong hai Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh của bạn, hoặc một bên thứ ba.

Quan trọng: Microsoft Teams người dùng không thể sử dụng một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba.

Cho dù Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh, hoặc một nhà cung cấp bên thứ ba, họ sẽ trong cả hai trường hợp làm như sau:

  • Cung cấp một cầu hội thảo âm thanh. Cầu hội thảo sẽ đặt số quay số điện thoại, ghim và hội thảo ID cho các cuộc họp.

  • Cung cấp cho điện thoại trả tiền, số điện thoại miễn phí và quốc tế mà người dùng sẽ quay số vào. Đây là số được bao gồm trong thư mời họp điện thoại.

  • Đặt ngôn ngữ mà người dùng sẽ nghe khi họ quay số vào cuộc họp.

  • Tạo ID hội thảo cho cuộc họp vốn được sử dụng khi người dùng gia nhập cuộc họp.

  • Cung cấp cho bạn người tổ chức mã PIN để bắt đầu cuộc họp qua điện thoại.

Sử dụng bảng dưới đây để so sánh những gì bạn nhận được nếu bạn chọn Microsoft hoặc nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba.

Tính năng   

Microsoft (Office 365)   

Bên thứ ba   

Thiết lập nhà cung cấp

Dễ dàng thiết lập. Hầu hết các thiết đặt đều tự động.

Khó khăn để thiết lập. Yêu cầu bước thủ công.

Cấp phép

Yêu cầu có một giấy phép Hội thảo âm thanh . Hãy xem Gán Skype for Business giấy phép.

Không có giấy phép nhưng bạn vẫn thanh toán cho mỗi người dùng.

Quản lý

Tích hợp vào Trung tâm quản trị Office 365.

Quản lý thủ công với bên thứ ba.

Thiết lập người dùng

Dễ

Khó

Thanh toán

Qua Office 365.

Bổ sung, thông qua bên thứ ba.

Hội thảo âm thanh cầu nhiệm vụ

Tự động

Cần nhập thủ công cầu nối hội thảo cho mỗi người dùng.

Quản lý ID hội thảo

Tự động

Thủ công

Đặt lại cuộc họp ID hội nghị.

Có. Hãy xem đặt lại ID hội thảo cho một người dùng.

Có, nhưng bạn phải nhập nó theo cách thủ công.

Số điện thoại miễn phí

Số điện thoại trong nước mất phí

Số điện thoại quốc tế mất phí

Chuyển số điện thoại hiện có

Không

Quay số ra / Gọi cho tôi – Trong nước

Quay số ra / Gọi cho tôi – Quốc tế

Có, nhưng chỉ sẵn dùng trong một số quốc gia/khu vực. Hãy xem có được hỗ trợ cho hội thảo âm thanh và gọi gói quốc gia/khu vực cho danh sách được hỗ trợ quốc gia/khu vực.

Người tổ chức cuộc họp có thể xác thực thông qua mã PIN

Không

Bất kỳ người dùng trong tổ chức có thể xác thực bằng cách dùng mã PIN.

Không

Không

Trang lời mời họp với số điện thoại quay số vào mặc định

Bổ sung quay số vào trang với các danh sách đầy đủ của các số điện thoại quay số vào được hỗ trợ.

Tùy chọn để bắt đầu một cuộc họp bên thứ ba mà không cần mã PIN.

Không

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Có. Xem hội thảo âm thanh hỗ trợ các ngôn ngữ.

Quản lý ngôn ngữ cho tổng đài tự động hội thảo.

Hỗ trợ nhiều quốc gia/khu vực

Có. Hãy xem có được hỗ trợ cho hội thảo âm thanh và gọi gói quốc gia/khu vực.

Người dùng nghe nhạc khi chờ nếu cuộc họp chưa bắt đầu hoặc nếu cuộc họp đã bị khóa.

Không

Đặt số quay số quốc tế làm mặc định quay số (có hiển thị trong thư mời cuộc họp) cho người dùng.

Không

Tích hợp trải nghiệm cho người dùng Microsoft Teams để đặt lại cuộc họp hoặc Skype for Business Online ID hội thảo và PIN.

Không

Hỗ trợ cho các cuộc họp riêng tư với cuộc họp động hội thảo ID.

Không

Nếu bạn chọn Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh, cũng hãy xem hội thảo âm thanh vấn đề đã biết.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thiết lập hội thảo âm thanh trong Skype for Business và Microsoft Teams

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×