So sánh Outlook 2016, Outlook trên web và Outlook cho iOS và Android

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thư

Ngăn thư mục

Tính năng

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook dành cho iPad và iPhone

Outlook cho điện thoại Android và máy tính bảng

Danh sách thư mục

Danh sách thư mục yêu thích

Không

Không

Xem PST

Không

Không

Không

Tạo thư mục mới

Không

Đổi tên thư mục

Không

Không

Thư mục Ít quan trọng

Xem/Gửi thư
từ Hộp thư Chung

Không

Không

Truy nhập vào Thư mục Công cộng

Không

Không

Nhóm Office 365

Không

Không

Thông báo danh sách hành động

Tính năng

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook dành cho iPad và iPhone

Outlook cho điện thoại Android và máy tính bảng

Dạng xem hội thoại

Chuyển đổi hội thoại
dạng xem với cổ điển

Không

Gắn cờ/Theo dõi

Phân loại

Không

Không

Bỏ qua hội thoại

Không

Không

Dọn sạch chuỗi hội thoại

Không

Không

Báo cáo là thư rác

Không

Không

Gán chính sách
kho lưu trữ hoặc duy trì
chính sách

Không

Không

Đánh dấu là ít quan trọng

Không

Không

Làm trống thư mục Thư rác

Không áp dụng

Không áp dụng

Không

Không

Lên lịch/Báo lại

Không

Không

Động tác trượt nhanh
(trượt nhanh sang trái/phải
để thực hiện thao tác trên thư)

Không

Không

Khả năng tùy chỉnh
Thao tác Trượt nhanh

Không

Không

Soạn Thư Mới/Trả lời

Tính năng

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook dành cho iPad và iPhone

Outlook cho điện thoại Android và máy tính bảng

Mẹo Thư - người nhận đang OOF
hoặc ở bên ngoài tổ chức

Không

Không

Chèn/thay đổi chữ ký

Theo dõi/Gắn cờ
khi tạo email

Không

Không

Không

Đặt tầm quan trọng Cao/Thấp

Không

Không

Thêm các nút Bỏ phiếu

Không

Không

Không

Kiểm tra chính tả

NA *

NA *

Đính kèm tệp

Đính kèm nối kết đến tệp
từ OneDrive for
doanh nghiệp

Không

Không

Hỗ trợ bí danh
Outlook.com

Không

Không

Không

Hỗ trợ bí danh
Gmail.com

Không

Không

* Ứng dụng Outlook cho iOS và Android dùng tự sửa kiểm.

Điều khiển Hộp thư

Tính năng

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook dành cho iPad và iPhone

Outlook cho điện thoại Android và máy tính bảng

Chế độ Làm việc Ngoại tuyến

Tạo quy tắc hộp thư đến

Không

Không

Đặt trả lời tự động,
(OOF)

Không

Không

In

Không áp dụng

Không áp dụng

Chủ đề Ứng dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Liên hệ

Tính năng

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook dành cho iPad và iPhone

Outlook cho điện thoại Android và máy tính bảng

Kết nối với nhiều
tài khoản

Không *

Exchange Server

Office 365
Exchange Online

Outlook.com

Không *

Gmail.com

Không *

Yahoo!

Không *

Tài khoản IMAP

Không *

* Các ứng dụng thư và lịch chứa liên hệ của bạn trong thư mục hệ thống. Khi bạn viết hoặc trả lời email, bạn có thể tìm thấy tất cả những người mà bạn đã trao đổi email với trong dòng tới . Chỉ cần bắt đầu nhập tên để xem các gợi ý, hoặc chọn Tìm kiếm thư mục ở dưới cùng các tên được gợi ý.

Tìm kiếm

Tính năng

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook dành cho iPad và iPhone

Outlook cho điện thoại Android và máy tính bảng

Tìm kiếm cục bộ

Tìm kiếm máy chủ

Dạng xem mọi người
(dựa trên mức quan trọng)

Không

Kết nối với các tài khoản khác

Tính năng

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook dành cho iPad và iPhone

Outlook cho điện thoại Android và máy tính bảng

Kết nối với nhiều
tài khoản

Không *

Exchange Server

Office 365
Exchange Online

Outlook.com

Không *

Gmail.com

Không *

Yahoo!

Không *

Tài khoản IMAP

Không *

* Outlook Web App cung cấp các tùy chọn cho Tài khoản kết nối, mà đồng bộ thư một lần mỗi giờ.

Lịch

Tính năng

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook dành cho iPad và iPhone

Outlook cho điện thoại Android và máy tính bảng

Chấp nhận/Dự định/
Từ chối cuộc họp

Sửa hồi đáp

Không

Không

Nút Loại bỏ khỏi
lịch

Không

Không

Thanh Thời tiết

Không

Không

Không

Chia sẻ Lịch *

Không

Không

Mở lịch của
đồng nghiệp

Không

Không

Gửi Sự sẵn sàng
(chia sẻ thời gian sẵn sàng)

Không áp dụng

Không áp dụng

Chuyển tiếp cuộc họp

Không

Không

Tạo cuộc họp mới

Xem thông tin rỗi/bận
của người dự

Không

Không

Trình tìm phòng họp

Không

Không

Trạng thái phản hồi
của người dự cuộc họp

Yes **

Yes **

Thêm chi tiết Cuộc họp Trực tuyến
của Lync hoặc Skype

Không

Không

* Chia sẻ Lịch (đặt mức cấp phép và chia sẻ toàn bộ lịch)

** Chỉ chấp nhận. Hiển thị tất cả những người khác như "người được mời".

Quản lý thiết bị

Tính năng

Outlook 2016

Outlook trên web

Outlook dành cho iPad và iPhone

Outlook cho điện thoại Android và máy tính bảng

Khóa mã PIN (mức thiết bị)
của Chính sách EAS

Không áp dụng

Không áp dụng

Thực thi Xóa sạch Từ xa
của Chính sách EAS

Không áp dụng

Không áp dụng

Chính sách EAS
xoá sạch sau khi N không chính xác
mật khẩu cố

Không áp dụng

Không áp dụng

Không *

Chính sách EAS
tối đa nhập thời gian
khóa

Không áp dụng

Không áp dụng

Không *

Bắt buộc Mã hóa
của Chính sách EAS

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

* Đặt bởi người dùng.

* iOS thiết bị vận chuyển giao được mã hóa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×