So sánh ứng dụng thư và lịch cho Windows 10 với Outlook 2016 và Outlook 2013

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các ứng dụng thư và lịch trên Windows 10 cung cấp cơ bản, cảm ứng dụng email và lịch ứng dụng tuyệt vời để sử dụng với các dịch vụ email cá nhân và đi kèm miễn phí với mọi thiết bị Windows 10 .

Outlook 2013 và Outlook 2016 cũng sẵn dùng cho các thiết bị Windows 10 , với giao dịch mua Office 2013, Office 2016hoặc Office 365. Outlook 2013 và Outlook 2016 là các ứng dụng hàng đầu cho chuyên nghiệp email, lịch, liên hệ và quản lý nhiệm vụ, cho những người muốn tính năng giàu thiết cho email và lịch.

Xem so sánh các tính năng ở bên dưới.

Thư

Ngăn thư mục

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Danh sách thư mục

Danh sách thư mục yêu thích

Không

Xem PST

Không

Xem Lưu trữ Trực tuyến

*

Không

Tạo thư mục mới

Đổi tên thư mục

Xem thư mục Thư không quan trọng

Truy nhập Office 365 nhóm

Không

Không **

Làm trống thư mục Đã xóa

Làm trống thư mục Thư rác

Xóa vĩnh viễn khỏi
Các mục Đã xóa

Không áp dụng

Xem/Gửi thư
từ Hộp thư Chung

Không

Truy nhập vào Thư mục Công cộng

Không

Truy nhập Hộp thư của Site

*

Không

* Không sẵn dùng trong Outlook trong Office 365 Business.

** Có thể nhận được email và thông báo lịch nếu đã đăng ký vào một Nhóm .

Danh sách thư

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Dạng xem hội thoại

Tắt dạng xem hội thoại

Gắn cờ/Theo dõi

Phân loại

Không

Bỏ qua hội thoại

Không

Dọn sạch chuỗi hội thoại

Không

Báo cáo là thư rác

Không

Bước nhanh

Không

Hoàn tác

Gán lưu trữ
Chính sách hoặc chính sách lưu trữ

*

Không

Đánh dấu làm nút Thư không quan trọng

Không

Không

Đánh dấu là Thư không quan trọng bằng cách
di chuyển email vào
thư mục Thư không quan trọng

Làm trống thư mục Thư rác

Không áp dụng

Không

Lên lịch/Báo lại

Không

Không

Thao tác Trượt nhanh

Không

Khả năng tùy chỉnh
Thao tác Trượt nhanh

Không

* Không sẵn dùng trong Outlook trong Office 365 Business.

Ngăn đọc

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Đọc thư IRM

Ứng dụng cho Office
-ngăn đọc

Không

Thư thoại trong Hộp thư đến

Bỏ đăng ký
(một lần bấm Tùy chọn
trên hàng loạt email)

Không

Không

Soạn Thư Mới/Trả lời

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Trả lời thư IRM

Tạo thư IRM mới

*

Không

Mẹo Thư - người nhận là vắng mặt
hoặc bên ngoài tổ chức

Không

Chèn/thay đổi chữ ký

Theo dõi/Gắn cờ
khi tạo email

Không

Đặt tầm quan trọng Cao/Thấp

Thêm các nút Bỏ phiếu

Không

Kiểm tra chính tả

Đính kèm tệp

Đính kèm nối kết đến tệp
từ OneDrive for Business

Không

Không

Đính kèm và các nối kết
cho phép đến các tệp từ OneDrive

Không

Không

Hỗ trợ bí danh cho
Outlook.com

Hỗ trợ bí danh
Gmail.com

Không

Không

Gửi email dưới dạng văn bản thuần

Không

Chọn Tất cả thư

* Không sẵn dùng trong Outlook trong Office 365 Business.

Điều khiển Hộp thư

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Chế độ Làm việc Ngoại tuyến

Tạo quy tắc Hộp thư đến

Không

Hộp thư Hợp nhất

*

Lưu trữ Email cục bộ

Không

Nhập PST

Không

Con trượt đồng bộ
(đồng bộ theo phạm vi cục bộ)

* Ứng dụng thư cho Windows 10 tính năng được gọi là hộp thư đến được nối kết.

Liên hệ

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Danh sách liên hệ

Không *

Tìm kiếm Danh sách Địa chỉ
Toàn cục để tìm các liên hệ

Tìm kiếm
Danh sách Địa chỉ Toàn cục

Thẻ người

Xoay dạng xem Mọi người
(email gần đây,
cuộc họp, các tệp
từ dạng xem liên hệ)

Không

*

* Các ứng dụng thư và lịch chứa liên hệ của bạn trong thư mục hệ thống. Khi bạn viết hoặc trả lời email, bạn có thể tìm thấy những người mà bạn gần đây đã trao đổi email với trong dòng tới . Chỉ cần bắt đầu nhập tên để xem các gợi ý, hoặc chọn Tìm kiếm thư mục ở dưới cùng các tên được gợi ý.

** Sẵn dùng thông qua ứng dụng mọi người.

Tìm kiếm

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Tìm kiếm cục bộ

Tìm kiếm Máy chủ/
Trực tuyến

Tô sáng thuật ngữ tìm kiếm
trong kết quả tìm kiếm

Không

Kết nối với các tài khoản khác

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Kết nối với nhiều
tài khoản

Exchange Server

Office 365 Office 365
Exchange Online

Outlook.com

Gmail.com

Yahoo!

tài khoản IMAP

Lịch

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Chấp nhận/Dự định/
Từ chối cuộc họp

Sửa hồi đáp

Đề xuất thời gian mới

Không

Nút Loại bỏ khỏi
lịch

Thanh Thời tiết

Chia sẻ Lịch *

Không

Mở lịch của
đồng nghiệp

Không

Gửi Sự sẵn sàng
(chia sẻ thời gian sẵn sàng)

Không áp dụng

Không

Chuyển tiếp cuộc họp

Không

Tạo cuộc họp mới

Xem thông tin rỗi/bận
của người dự

Không

Trình tìm phòng họp

Không

Trạng thái phản hồi
của người dự cuộc họp

Thêm Lync hoặc Skype
chi tiết cuộc họp trực tuyến

Không

* Chia sẻ lịch (đặt mức cấp phép và chia sẻ toàn bộ lịch).

Di động

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Khóa mã PIN (mức thiết bị)
của Chính sách EAS

Không áp dụng

Thực thi Xóa sạch Từ xa
của Chính sách EAS

Không áp dụng

Chính sách EAS
xoá sạch sau khi N không chính xác
mật khẩu cố

Không áp dụng

Khóa sau khoảng thời gian không hoạt động
tối đa của Chính sách EAS

Không áp dụng

Bắt buộc Mã hóa
của Chính sách EAS

Không áp dụng

Xác thực dựa trên ADAL
cho hộp thư Office 365

*

*

Hỗ trợ cho Xác thực
Đa Yếu tố

*

*

* Nếu được bật cho tài khoản đó.

Khác

Tính năng

Outlook 2013 và Outlook 2016

Thư và lịch
trên Windows 10

Thiết lập tự động
trả lời, (ngoài văn phòng

In

Chủ đề Ứng dụng

Hỗ trợ S/MIME

Chế độ Cảm ứng

Để biết thêm chi tiết

Câu hỏi thường gặp về Thư và Lịch dành cho Windows 10

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×