Skype for Business hoạt động báo cáo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng điều khiển mới của Office 365 báo cáo Hiển thị tổng quan về hoạt động trong các sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn truy sâu báo cáo mức sản phẩm riêng lẻ để cung cấp cho bạn cái nhìn rõ chi tiết hơn về các hoạt động trong từng sản phẩm. Ví dụ, bạn có thể sử dụng báo cáo Skype for Business hoạt động để xem làm thế nào người dùng của bạn đang sử dụng ngang hàng hoặc được sắp xếp hội thảo buổi hoặc mức độ họ đang tham dự các buổi hội thảo. Hãy xem tổng quan về báo cáo.

Báo cáo này, cùng với Skype khác cho báo cáo doanh nghiệp, cung cấp cho bạn biết chi tiết trên hoạt động trong tổ chức của bạn. Các chi tiết sẽ rất hữu ích khi bạn đang nghiên cứu, lập kế hoạch và thực hiện các quyết định kinh doanh cho tổ chức của bạn.

Ghi chú: Bạn có thể nhìn thấy tất cả Skype for Business báo cáo khi bạn đăng nhập như người quản trị trong Trung tâm quản trị Office 365.

Làm thế nào để đến Skype for Business hoạt động báo cáo

 1. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > báo cáo > sử dụng.

 2. Trên trang sử dụng , bấm Skype for Business hoạt động trên chọn danh sách báo cáo ở bên trái, hoặc bấm công cụ Skype for Business hoạt động .

  Skype for Business bảng điều khiển Tiện ích hoạt động.

  Quan trọng: Tùy thuộc vào thuê bao Office 365, bạn có, bạn có thể không nhìn thấy tất cả các sản phẩm và báo cáo hiển thị ở đây.

Giải thích về Skype for Business hoạt động báo cáo

Bạn có thể có được góc nhìn của người dùng Skype for Business hoạt động bằng cách hoạt độngngười dùng biểu đồ.

Skype for Business Web App hoạt động báo cáo

1

Báo cáo Skype for Business hoạt động có thể xem cho xu hướng trong 7 ngày cuối cùng, ngày 30, 90 ngày, hoặc 180 ngày.

2

Mỗi báo cáo có một ngày cho khi báo cáo này đã được tạo ra. Các báo cáo thường phản ánh một độ trễ giờ 24 đến 48 từ thời gian hoạt động.

3

Sử dụng dữ liệu đồ tương tác trên biểu đồ hoạt động để tìm hiểu về cách dùng xu hướng và để xem số hoạt động hội thảo được được tổ chức trong tổ chức của bạn. Nó sẽ hiển thị bạn tổng số và kiểu của các phiên ngang hàng, tổ chứcParticipated trong hội thảo buổi trong tổ chức của bạn.

4

Sử dụng dữ liệu đồ tương tác trên biểu đồ người dùng để tìm hiểu về cách dùng xu hướng và để xem số lượng người dùng duy nhất tham gia trong hội thảo hoạt động được được tổ chức trong tổ chức của bạn. Nó sẽ hiển thị bạn tổng số người dùng cùng với các loại phiên ngang hàng, tổ chứcParticipated trong hội thảo buổi.

5

Bạn có thể lọc chuỗi bạn nhìn thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ như trên biểu đồ hoạt động , bấm hoặc gõ nhẹ phiên ngang hàng, tổ chức, hoặc Participated để xem chỉ thông tin liên quan đến từng. Thay đổi vùng chọn này không thay đổi thông tin trong lưới bảng.

6

Mỗi biểu đồ có một 'X' (ngang) và trục (đứng) 'Y'.

 • Trên biểu đồ hoạt động , trục Y là tổng số ngang--hàng, được sắp xếp, và tham gia trong hội thảo phiên được tổ chức.

 • Trên biểu đồ hoạt động người dùng , trục Y là các số lượng người dùng duy nhất tham dự trong mỗi loại ngang--hàng, được sắp xếp, và tham gia trong hội thảo...

 • Trục X trên cả hai biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể này.

7

Bảng cho bạn biết chi tiết của tất cả các hoạt động hội thảo cho mỗi người dùng. Này hiển thị tất cả người dùng có Skype for Business được gán cho họ và hội thảo hoạt động của họ. Bạn có thể thêm cột bổ sung vào bảng.

 • Tên người dùng là tên của người dùng.

 • Đã xóa cho biết rằng giấy phép của người dùng đã được loại bỏ.

  Ghi chú: Hoạt động cho người dùng đã xóa sẽ vẫn hiển thị trong báo cáo, miễn là người dùng đó đã được cấp phép vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian đã chọn. Cột Đã xóa giúp bạn lưu ý rằng người dùng có thể không còn hiện hoạt, tuy nhiên đã đóng góp cho dữ liệu trong báo cáo.

 • Đã xóa ngày là ngày mà đã được loại bỏ giấy phép của người dùng.

 • Ngày cuối cùng hoạt động (UTC) là thời gian mới nhất, người dùng tham gia vào một phiên ngang hàng, hoặc được sắp xếp hội thảo hoặc tham gia trong hội thảo.

 • Ngang hàng Hiển thị tổng số phiên ngang hàng hội thảo mà người dùng sử dụng.

 • Được sắp xếp hội thảo Hiển thị tổng số hội thảo được sắp xếp theo người dùng đó.

 • Participated trong hội thảo Hiển thị tổng số hội thảo mà người dùng này tham gia.

 • Sản phẩm được gán là các sản phẩm Office 365 được gán cho người dùng này.

Nếu chính sách của tổ chức của bạn ngăn không cho bạn xem báo cáo, nơi thông tin người dùng được nhận dạng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo. Hãy xem phần ẩn chi tiết người dùng trong các báo cáo trong Báo cáo hoạt động trong Trung tâm quản trị Office 365.

8

Bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng cột trong bất kỳ cột nào để thêm hoặc loại bỏ các cột từ báo cáo.

Skype for Business Online báo cáo nút quản lý.

9

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel, bằng cách bấm hoặc gõ nhẹ xuất.

Nút xuất Skype for Business báo cáo.

Điều này xuất dữ liệu của tất cả người dùng và cho phép bạn thực hiện đơn giản sắp xếp và lọc cho phân tích sâu hơn. Nếu bạn có ít hơn 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc trong bảng trong báo cáo chính nó. Nếu bạn có nhiều hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần xuất dữ liệu.

Bạn muốn xem Skype khác cho báo cáo doanh nghiệp?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Báo cáo Hoạt động trong trung tâm quản trị Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×