Skype for Business hội thảo báo cáo hoạt động người dự

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị Office 365, bảng điều khiển báo cáo mới cho bạn thấy dữ liệu về việc sử dụng các sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Bạn có thể sử dụng báo cáo Skype for Business hội thảo hoạt động người dự để xem số lượng IM, âm thanh/video, chia sẻ, ứng dụng Web và và hội thảo quay số nhập/xuất đang được tham gia bởi người dùng trong tổ chức của bạn.

Báo cáo này cùng với Skype for Business báo cáo cung cấp cho bạn chi tiết về hội thảo hoạt động trong tổ chức của bạn. Các chi tiết sẽ rất hữu ích khi bạn đang nghiên cứu, lập kế hoạch và thực hiện các quyết định kinh doanh cho tổ chức của bạn.

Ghi chú: Bạn có thể nhìn thấy tất cả Skype for Business báo cáo khi bạn đăng nhập như người quản trị Trung tâm quản trị Office 365.

Làm thế nào để đến Skype for Business hội thảo người dự báo cáo

 1. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > báo cáo

 2. Chọn báo cáo từ menu bên trái hoặc bấm vào công cụ báo cáo .

 3. Bấm công cụ Skype for Business hoạt động trên bảng điều khiển sau đó chọn Skype for Business hội thảo hoạt động người dự từ danh sách hoặc chọn từ danh sách chọn báo cáo trên trang sử dụng .

  Hội thảo Skype hoạt động người dự menu mục được chọn

  Quan trọng: Tùy thuộc vào thuê bao Office 365, bạn có, bạn có thể không nhìn thấy tất cả các sản phẩm và báo cáo hoạt động hiển thị ở đây.

Giải thích về Skype for Business hội thảo báo cáo hoạt động người dự

Báo cáo hoạt động người dự hội thảo Skype

1

Báo cáo Skype for Business hoạt động người dự hội thảo có thể xem cho xu hướng trong 7 ngày cuối cùng, ngày 30, 90 ngày, hoặc 180 ngày.

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

3

Sử dụng dữ liệu đồ tương tác trên biểu đồ hoạt động để tìm hiểu về cách dùng xu hướng và để xem tổng số hội thảo được tham gia và kiểu của hội thảo được được tổ chức trong tổ chức của bạn. Nó sẽ hiển thị bạn tổng số và kiểu của thảo IM, âm thanh/video, chia sẻ ứng dụng, Websố nhập/xuất - thứ 3 bên đã tham gia trong tổ chức của bạn.

4

Sử dụng dữ liệu đồ tương tác trên biểu đồ người dùng để tìm hiểu về cách dùng xu hướng và để xem số lượng người dùng duy nhất đã tham gia trong hội thảo được được tổ chức trong tổ chức của bạn. Nó sẽ hiển thị bạn tổng số người dùng cùng với các loại IM, âm thanh/video, chia sẻ ứng dụng, Websố nhập/xuất - thứ 3 bên hội thảo được tổ chức.

5

Sử dụng dữ liệu đồ tương tác trên biểu đồ phút để tìm hiểu về cách dùng xu hướng và để xem số phút được dùng bởi người dùng khi họ sắp xếp hội thảo bằng cách dùng âm thanh/video, và quay số vào và quay số ra - Microsoft dưới dạng hội thảo âm thanh của họ nhà cung cấp. Nó sẽ hiển thị bạn tổng số phút của âm thanh/video được dùng trong khi hội thảo được tham gia.

6

Bạn có thể lọc chuỗi bạn nhìn thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ như trên biểu đồ hoạt động , bấm hoặc gõ nhẹ vào IM, âm thanh/video, chia sẻ ứng dụng, Websố nhập/xuất - bên thứ 3 để xem chỉ thông tin liên quan đến từng. Thay đổi vùng chọn này không thay đổi thông tin trong lưới bảng.

7

Mỗi biểu đồ có một 'X' (ngang) và trục (đứng) 'Y'.

 • Trên biểu đồ hoạt động hoạt động , trục Y là tổng số IM, âm thanh/video, chia sẻ, Web, ứng dụng và bên thứ 3 quay số nhập/xuất hội thảo người dùng của bạn trong tổ chức của bạn tham gia.

 • Trên biểu đồ hoạt động người dùng , trục Y là các tổng số người dùng mà tổ chức IM, âm thanh/video, chia sẻ, Web, ứng dụng và bên thứ 3 quay số nhập/xuất hội thảo người dùng của bạn trong tổ chức của bạn tham gia.

 • Trên biểu đồ hoạt động phút , trục Y là tổng số phút tức âm thanh/video đã được sử dụng cho hội thảo mà người dùng của bạn trong tổ chức của bạn tham gia.

 • Trục X trên cả hai biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể này.

8

Bảng hiển thị chi tiết của các tham gia trong hội thảo hoạt động cho mỗi người dùng. Này hiển thị tất cả người dùng có Skype for Business được gán cho họ và hội thảo mà họ tham gia. Bạn có thể thêm cột bổ sung vào bảng.

 • Tên người dùng là tên của người dùng.

 • Đã xóa cho biết rằng giấy phép của người dùng đã được loại bỏ.

  Ghi chú: Hoạt động cho người dùng đã xóa sẽ vẫn hiển thị trong báo cáo, miễn là người dùng đó đã được cấp phép vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian đã chọn. Cột Đã xóa giúp bạn lưu ý rằng người dùng có thể không còn hiện hoạt, tuy nhiên đã đóng góp cho dữ liệu trong báo cáo.

 • Đã xóa ngày là ngày mà đã được loại bỏ giấy phép của người dùng.

 • Ngày cuối cùng hoạt động (UTC) là ngày tháng hoạt động cuối cùng (UTC) cho người dùng đó.

 • IM Hiển thị tổng số hội thảo IM được tham gia.

 • Âm thanh/video Hiển thị tổng số hội thảo âm thanh/video đã được tham gia.

 • Chia sẻ ứng dụng Hiển thị tổng số chia sẻ hội thảo được tham gia trong ứng dụng.

 • Web Hiển thị tổng số hội thảo Web đã tham gia.

 • Quay số nhập/xuất - thứ 3 bên Hiển thị tổng số hội thảo quay số nhập/xuất mà đã được tổ chức sử dụng nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ 3.

 • Âm thanh/video phút Hiển thị tổng số phút đã dùng khi sử dụng tham gia trong hội thảo sử dụng âm thanh/video.

Nếu các chính sách của tổ chức bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Làm thế nào để tôi ẩn chi tiết mức người dùng? trong mục Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm Quản trị Office 365.

9

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel, bằng cách bấm hoặc gõ nhẹ xuất.

Nút xuất Skype for Business báo cáo.

Điều này xuất dữ liệu của tất cả người dùng và cho phép bạn thực hiện đơn giản sắp xếp và lọc cho phân tích sâu hơn. Nếu bạn có ít hơn 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc trong bảng trong báo cáo chính nó. Nếu bạn có nhiều hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần xuất dữ liệu.

10

Bấm hoặc gõ nhẹ vào các cột để thêm hoặc loại bỏ các cột từ báo cáo.

Skype for Business Online báo cáo nút quản lý.

Bạn muốn xem Skype khác cho báo cáo doanh nghiệp?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Báo cáo Hoạt động trong trung tâm quản trị Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×