Skype for Business giới hạn số miễn phí và hạn chế

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng sau đây chứa chi tiết cụ thể, hạn chế và giới hạn đối với dịch vụ miễn phí sẵn có trong mỗi quốc gia/vùng mà dịch vụ miễn phí có sẵn. Định dạng quay số mô tả mã truy nhập yêu cầu trong mỗi quốc gia để quay số/truy nhập số miễn phí.

Dưới đây là một vài điều quan trọng cần ghi nhớ:

 • Số miễn phí chỉ hoạt động trong mỗi quốc gia/khu vực. Ví dụ, người dùng của bạn sẽ không thể để gọi một số miễn phí Úc bên ngoài Úc.

 • Mua hoặc chạy của chung quốc tế Freephone số (UIFN) không được hỗ trợ.

 • Trong nhiều quốc gia/khu vực, cơ quan điều/thông tin trong quốc gia/vùng cần có số điện thoại miễn phí mỗi duy trì tối thiểu là 100 phút sử dụng cho mỗi tháng để giữ lại các số. Trong trường hợp bạn nhận được một số miễn phí và dùng các số không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, Microsoft có thể được bắt buộc của cơ quan điều/viễn đòi số từ bạn.

 • Wireline, dòng cố định và mạng di động truy nhập vào số miễn phí có thể bị hạn chế đầy đủ hoặc một phần. Định dạng quay số mô tả mã truy nhập yêu cầu trong mỗi quốc gia/khu vực để đặt cuộc gọi bằng số miễn phí.

 • Bắc Mỹ đánh số kế hoạch số miễn phí: Đơn giá trên mỗi phút Bắc Mỹ đánh số lập kế hoạch số miễn phí được xác định bởi quốc gia gốc. Lãi suất trên mỗi phút miễn phí cho các cuộc gọi có nguồn gốc từ bản đồ Hoa Kỳ suất xác định là "Bắc Mỹ". Tuy nhiên, cuộc gọi có nguồn gốc từ các quốc gia tại Bắc Mỹ chẳng hạn như Canada Puerto Rico, v.v. có mức miễn phí cụ thể.

Argentina

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

AR

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Không có quyền truy nhập từ Telmex (và ty)

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền sẽ tính.

Australia

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

1 800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

AU

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Đảo Giáng sinh, Tasmania, Cocos đảo

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền sẽ tính.

Belarus

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

8 820 XXXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

BY

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy cập mạng di động từ Velcom, MTS, và sự sống động

Belize

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

1 800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

BZ

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Di động: Sẵn dùng từ mạng di động BTL.

Bosnia và Herzegovina

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0800 XXXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

BA

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Một phần. Xem chú thích.

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Có thể truy nhập từ HT Eronet/Mostar, Telekom Srpske/MTEL và BHT cố định và di động mạng.

Brazil

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 0800-891-XXXX

 • 0800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

BR

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần nhưng tại premium suất. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: không có đường truyền sẽ tính.

Brunei

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

801 4XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

BN

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Bulgaria

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

00800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

BG

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động từ Vivacom & Globul di động.

Chile

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 123 XXXX XXXX

 • 188 800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

CL

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không có quyền truy nhập từ phục đảo.

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Một phần. Xem chú thích.

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Định dạng số 188 800 XXX XXX là có thể truy nhập từ mạng Telefonica. Định dạng số 123 XXXX XXXX là có thể truy nhập từ mạng Entel chỉ. Truy nhập di động dành cho cả hai định dạng số.

Tiếng Trung - Bắc (10 800 714 XXXX phạm vi)

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

10 800 714 XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

CN

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Bắc / Trung Quốc Netcom mạng chỉ

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Nam Trung Quốc

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ Trung Quốc Netcom chỉ

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không thể truy cập từ một thoại.

Tiếng Trung - Nam (10 800 140 XXXX phạm vi)

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

10 800 140 XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

CN

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Trung Quốc Nam / China Telecom mạng chỉ

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Bắc Trung Quốc

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ Trung Quốc Telecom chỉ

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không thể truy cập từ một thoại.

Colombia

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

01 800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

CO

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Croatia

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 0800 XXX XXX

 • 0800 XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

Nhân sự

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: không có đường truyền trả.

Đảo Síp

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

8009 - XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

CY

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không có quyền truy nhập từ phần của nó chiếm tiếng Thổ Nhĩ Kỳ quân.

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: không có đường truyền trả.

Đan Mạch

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 808 8XXXX

 • 808 2XXXX

 • 802 5XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

DK

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không có quyền truy nhập từ đảo Faroe hoặc Greenland.

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Sẵn có tại premium suất.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Ecuador

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

1-800-XXX-XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

EC

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không có quyền truy nhập từ Cuenca (Etapa).

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ Pacifictel chỉ.

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập từ mạng Pacifictel chỉ.

Ai Cập

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0800-XXX-XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

VÍ DỤ

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ Telecom Ai Cập chỉ.

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Estonia

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

800 XXXX (XXX)

Mã ISO quốc gia/khu vực

EE

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Sẵn có tại premium suất.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Phần Lan

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

FI

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Pháp

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 9XX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

FR

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Tiếng Pháp lục và Corsica

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không có quyền truy nhập từ Monaco Reunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Pierre - &-Miquelon, sơ, mới đảo, tiếng Pháp Polynesia, Wallis & Futuna.

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền sẽ tính.

Đức

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

DE

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Sẵn có tại premium suất.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập không đảm bảo từ quốc tế roamers di động.

Honduras

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

800 XXXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

HÀ NỘI

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ Hondutel chỉ.

Sự sẵn sàng mạng di động

Từ thủ chỉ.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Hong Kong

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

HK

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền sẽ tính.

Hungary

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 06 800 XXX XX

 • 06 801 XXX XX

Mã ISO quốc gia/khu vực

HU

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Sẵn có tại premium suất.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Ấn Độ

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

000 800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

IND

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Một phần. Xem chú thích.

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập sẵn dùng từ mạng sau đây: vòng lặp Mobile, BSNL - cố định (Tất cả các vùng nhưng Bhopal), Vodafone, ý tưởng/gia vị (Tất cả các vùng nhưng Punjab gia vị), MTS Ấn Độ/Shyam (cố định), MTNL - cố định & di động, sự phụ thuộc (Tất cả các vùng nhưng Ahmedabad Bhopal, Bhuneswer, Jaipur, Lucknow, Meerut), TTML & TTSL (cố định & trả sau), Tata DoCoMo, HFCL Infotel/Ping di động, S-điện thoại di động, công, Videocon Mobile, BSNL di động, Bharti/Airtel mạng.

Truy nhập không sẵn dùng từ mạng sau đây: TTSL (trả trước), Etisalat DB Telecom và Jio.

Indonesia

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 001 803 CCC XXXX

 • 007 803 CCC XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

ID

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Định dạng số hai được cung cấp cho lớn bảo hiểm. Định dạng 007 803 CCC XXXX định dạng số là có thể truy nhập từ PT Telkom mạng, bao gồm Telkomsel và XL di động. Định dạng số 001 803 CCC XXXX là có thể truy nhập từ mạng Indosat. Cho điện thoại di động: ma trận di động (tiền tố 0855, 0858, 0815 và 0816) chỉ.

Ireland

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

1 800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

IE

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Tất cả nước ngoài đảo cộng hòa Ireland bị che phủ.

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Có thể truy nhập qua Vodafone, O2 Digiphone, sao băng và H3G mạng di động.

Israel

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 1-80-94 X-XXXX

 • 1-80-92 X-XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

IL

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không có quyền truy nhập từ Palestine lãnh thổ.

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: không có quyền truy nhập từ Paltel & Jawal/Watania mạng di động.

Nhật Bản

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

00531 XX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

JP

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Di động mạng truy nhập: NTT Docomo, Au (KDD) và Softbank.

Kenya

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 7XX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

KE

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Một phần. Xem chú thích.

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Cố định truy nhập mạng: Safaricom và Airtel. Truy nhập mạng di động: Safaricom, Airtel và màu cam.

Luxembourg

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

800 2 XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

LU

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Malaysia

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

1 800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

CỦA TÔI

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Malaysia bán và Đông Malaysia

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền sẽ tính.

Mexico

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 001 800 XXX XXXX

 • 01 800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

MX

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Một phần. Xem chú thích.

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập không đảm bảo từ quốc tế roamers.

Để định dạng số 001-800: truy nhập để cố định - Telmex. Để truy nhập di động - Telcel chỉ. Đường truyền được tính. Không mất thêm phí nếu cuối khách hàng với Telmex là nhà cung cấp địa phương và đường dàicủa họ.

Để định dạng số 01-800: truy cập di động đường truyền sẽ tính.

Moldova

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 6XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

MD

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Monaco

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

800 9 X XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

MC

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Hà Lan

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

NL

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Sẵn có tại premium suất.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền sẽ được tính phí

Panama

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

00-800-XXX-XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

PA

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ C & W chỉ.

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Khách hàng phải quay 011 (mã quốc tế xa Panama) trước khi số miễn phí.

Paraguay

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

009-800-101-XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

PY

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Peru

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 XX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

PE

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Philippines

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

Mã ISO quốc gia/khu vực

PH

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ PLDT chỉ.

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần nhưng tại premium suất. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Sẵn dùng từ mạng di động chủ nhật và thông minh di động.

Ba Lan

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

00 800 XXX XX XX

Mã ISO quốc gia/khu vực

PL

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền sẽ tính.

Bồ Đào Nha

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

PT

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Azores, Madeira

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Sẵn có tại premium suất.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Qatar

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

00800 XXXXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

HỎI ĐÁP

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ Qtel chỉ.

Sự sẵn sàng mạng di động

Từ điện thoại Q & Vodafone chỉ.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Romania

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

RO

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ Romtelecom chỉ.

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Sẵn có tại premium suất.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Ả rập Xê-út

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 800 814 XXXX

 • 800 850 XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

SA

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Từ STC chỉ.

Sự sẵn sàng mạng di động

Từ STC chỉ.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Serbia

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

RS

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Singapore

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

SG

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Slovakia

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 0XX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

SK

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Sẵn có tại premium suất.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Slovenia

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 800XX

Mã ISO quốc gia/khu vực

SI

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

không có

Nam Phi

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

ZA

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền sẽ tính.

Hàn Quốc

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 003 XXXX XXXX

 • 00798 14 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

KR

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Tây Ban Nha

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

900 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

ES

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Balears đảo và Canary

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Sẵn có tại premium suất.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Nhận dạng di động bằng cách dùng khác nhau outpulses sẵn dùng.

Thụy Điển

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 02 XXX XXXX

 • 0200 XX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

SE

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Đài Loan

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

00 801 XXX XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

TW

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

ITFS:kg Telecom = không

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có quyền truy nhập wireline từ KG Telecom. Truy nhập di động: không có đường truyền sẽ tính. Để truy nhập di động: truy cập từ tất cả các mạng di động ngoại trừ KG Telecom.

Thái Lan

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 001 800 XXX XXX XXXX

 • 1-800-XXX-XXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

THỨ

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Có. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền không phải trả phí ngoại trừ roamers mà họ sẽ được tính phí dưới dạng đường truyền cục bộ. Để truy nhập di động: có thể truy nhập từ tất cả các mạng di động.

Thổ Nhĩ Kỳ

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

00 800 XXXX XXXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

TR

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Có, ngoại trừ từ siêu trực tuyến.

Sự sẵn sàng mạng di động

Không

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 800 014 XXXX

 • 800 017 XXXX

 • 800 XX XXX

 • 800 X XXXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

AE

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Vương quốc Anh

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 0 800 XXX XXXX

 • 0 808 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

GB

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Anh, Guernsey, đảo của người đàn ông, Bắc Ireland, Scotland, Wales và kênh đảo

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Uruguay

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0004 019 XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

UY

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Có, ngoại trừ từ Claro.

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Truy nhập di động: đường truyền sẽ tính. Truy nhập di động: sẵn có từ Ancel và Movistar.

Venezuela

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

0 800 XXX XXXX

Mã ISO quốc gia/khu vực

VE

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Sự sẵn sàng mạng di động

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Không có

Việt Nam

Số miễn phí gọi sẵn dùng?

Quay số dạng

 • 120-11-3XX

 • 122-XXX-XX

 • 1800 XXXX: định dạng không còn cung cấp

Mã ISO quốc gia/khu vực

VN

Thiết bị che phủ đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Không được đề cập trong đảo/lãnh thổ

Không áp dụng

Đường dây/cố định trạng thái sẵn sàng

Một phần. Xem chú thích.

Sự sẵn sàng mạng di động

Một phần. Xem chú thích.

Chú thích, hạn chế và vấn đề truy nhập

Định dạng số 120 XX XXX sẽ hoạt động từ Việt Nam Telecom quốc tế (VTI) và mạng di động và cố định VNPT (Việt Nam bài đăng và viễn).

Ghi chú: Mobifone & Vinaphone là một phần của VNPT. Định dạng số 122 XXX XX mạng bảo hiểm: Viettel (cố định và di động). Theo bộ Việt Nam viễn, thời gian thực hiện cuộc gọi cho phép tối đa là 2 giờ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×