Skype for Business chặn người dùng báo cáo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mới trong Skype for Business báo cáo bảng điều khiển hiển thị tổng quan về hoạt động trên Skype for Business sản phẩm trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn truy sâu báo cáo mức sản phẩm riêng lẻ để cung cấp cho bạn cái nhìn rõ chi tiết hơn về các hoạt động trong từng sản phẩm. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Skype for Business chặn người dùng báo cáo để xem những người dùng trong tổ chức của bạn đã bị chặn từ gọi điện thoại PSTN. Báo cáo này, cùng với Skype khác cho báo cáo doanh nghiệp, cung cấp cho bạn biết chi tiết trên hoạt động, bao gồm cách dùng PSTN trong tổ chức của bạn.

Hãy xem tổng quan về báo cáo cho nhiều báo cáo có sẵn.

Ghi chú: Bạn có thể nhìn thấy tất cả Skype for Business báo cáo khi bạn đăng nhập như người quản trị Trung tâm quản trị Office 365.

Làm thế nào để đến Skype cho Business người dùng chặn báo cáo

  • Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > Trung tâm quản trị > Skype for Business Trung tâm quản trị > báo cáo > người dùng chặn.

Giải thích về Skype for Business chặn người dùng báo cáo

Bạn có thể có được góc nhìn của người dùng Skype for Business chặn người dùng bằng cách tìm ở mỗi cột được hiển thị.

Đây là diện mạo của báo cáo như.

Chặn người dùng báo cáo.


1

Bảng cho bạn biết chi tiết của tất cả người dùng được chặn để thực hiện cuộc gọi. Này hiển thị tất cả người dùng có hệ thống điện thoại hoặc hội thảo âm thanh được gán cho chúng. Bạn có thể thêm/loại bỏ cột vào bảng.

  • ID người dùng là đăng nhập của người dùng.

  • Số điện thoại là số được gán cho người dùng.

  • Chặn hành động thời gian là thời gian (UTC) mà người dùng đã bị chặn từ thực hiện cuộc gọi.

  • Chặn hành động là kiểu hành động đã được thực hiện để chặn người dùng.

  • Lý do chặn hành động đó là lý do người dùng đã bị chặn từ thực hiện cuộc gọi.

2

Bấm để kéo một cột để nhóm theo một cột cụ thể, kéo và thả vào tiêu đề cột sau đây nếu bạn muốn tạo dạng xem nhóm tất cả dữ liệu trong một hoặc nhiều cột.

3

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel, bằng cách bấm hoặc gõ nhẹ vào nút xuất sang Excel .

Điều này xuất dữ liệu của tất cả người dùng và cho phép bạn thực hiện đơn giản sắp xếp và lọc cho phân tích sâu hơn. Nếu bạn có ít hơn 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc trong bảng trong báo cáo chính nó. Nếu bạn có nhiều hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần xuất dữ liệu.

Bạn muốn xem Skype khác cho báo cáo doanh nghiệp?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Báo cáo Hoạt động trong trung tâm quản trị Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×