Skype for Business PSTN cách dùng báo cáo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mới trong Skype for Business quản trị Trung tâm báo cáo vùng Hiển thị bạn gọi đến và hội thảo hoạt động trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn truy sâu vào báo cáo để cung cấp cho bạn cái nhìn rõ chi tiết hơn về các hoạt động của mỗi người dùng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Skype for Business PSTN cách dùng chi tiết báo cáo để xem số phút được dùng trong thư đến/thư đi cuộc gọi và chi phí cho các cuộc gọi. Bạn có thể xem chi tiết cách dùng hội thảo quay số PSTN bao gồm các chi phí của cuộc gọi để bạn có thể tìm hiểu về cách dùng của bạn và gọi các chi tiết thanh toán để xác định cách dùng trong tổ chức của bạn.

Kiểm tra báo cáo tổng quan để thêm báo cáo có sẵn.

Báo cáo này cùng với Skype for Business báo cáo cung cấp cho bạn biết chi tiết trên hoạt động bao gồm cách dùng PSTN trong tổ chức của bạn. Các chi tiết sẽ rất hữu ích khi bạn đang điều tra, lập kế hoạch, và thực hiện các doanh nghiệp khác quyết định tổ chức của bạn và thiết lập liên lạc ghi.

Ghi chú: Bạn có thể nhìn thấy tất cả Skype for Business báo cáo khi bạn đăng nhập như người quản trị Trung tâm quản trị Office 365.

Làm thế nào để đến Skype for Business PSTN cách dùng báo cáo chi tiết

 1. Đi tới Trung tâm quản trị Office 365 > bấm trên Trung tâm quản trị > rồi bấm Skype for Business Trung tâm quản trị

 2. Từ Skype for Trung tâm quản trị doanh nghiệp > chọn báo cáo từ menu bên trái, sau đó bấm PSTN cách dùng chi tiết.

 3. Ghi chú: Tùy thuộc vào thuê bao Office 365, bạn có, bạn có thể không nhìn thấy tất cả các sản phẩm và báo cáo được hiển thị ở đây.

Giải thích về Skype for Business PSTN cách dùng báo cáo

Bạn có thể có được góc nhìn của người dùng Skype for Business PSTN cách dùng bằng cách tìm ở mỗi cột được hiển thị.

Đây là diện mạo của báo cáo như.

Skype for Business PSTN báo cáo sử dụng.

1

Bảng cho bạn biết chi tiết về cách dùng PSTN tất cả cho mỗi người dùng. Này hiển thị tất cả người dùng có Skype for Business được gán cho họ và cách dùng PSTN của họ. Bạn có thể thêm/loại bỏ cột vào bảng.

 • Gọi ID là ID cuộc gọi cho cuộc gọi. Nó là một mã định danh duy nhất cho cuộc gọi được sử dụng khi gọi hỗ trợ dịch vụ của Microsoft.

 • ID người dùng là của người dùng đăng nhập tên.

 • Số điện thoại có Skype for Business số điện thoại có nhận được cuộc gọi cho các cuộc gọi đến hoặc số đã quay số cho các cuộc gọi đi.

 • Vị trí người dùng là quốc gia/khu vực nơi có người dùng.

 • Nhận dạng là số điện thoại của người gọi (nhận dạng) cho cuộc gọi đến, số từ có nguồn gốc cuộc gọi hoặc Skype for Business số mà cuộc gọi có nguồn gốc cho cuộc gọi đi.

 • Gọi kiểu là cuộc gọi đã là một PSTN gửi đi hoặc cuộc gọi và loại gọi chẳng hạn như cuộc gọi được đặt bởi người dùng hoặc hội thảo quay số vào. Các kiểu cuộc gọi, bạn có thể thấy là:

  • Gọi gói gọi kiểu

   • user_in (người dùng nhận được cuộc gọi đến PSTN)

   • user_out (người dùng đặt cuộc gọi đi PSTN)

   • user_out_conf (người dùng thêm người dự PSTN 2 hoặc thêm vào cuộc gọi, chẳng hạn như cuộc gọi hội thảo 3 chiều)

   • user_out_transfer (người dùng chuyển cuộc gọi đến một số PSTN)

   • user_out_forwarding (người dùng chuyển tiếp cuộc gọi đến một số PSTN)

  • Các kiểu cuộc gọi hội thảo âm thanh

   • conf_in (cuộc gọi đến tới cầu hội thảo PSTN)

   • conf_out (một cuộc gọi đi từ cầu hội thảo âm thanh thường để thêm một số PSTN hội thảo)

  • Ứng dụng truyền thông hợp nhất (UCAP)

   • ucap_in (cuộc gọi đến ứng dụng UC chẳng hạn như tổng đài tự động hoặc gọi xếp hàng)

   • ucap_out (cuộc gọi đi từ ứng dụng UC chẳng hạn như tổng đài tự động hoặc gọi xếp hàng)

 • Nước/quốc tế sẽ cho bạn hay không cuộc gọi đã được đặt được coi là nước (trong vòng một quốc gia/khu vực) hoặc quốc tế (bên ngoài một quốc gia/khu vực) dựa trên vị trí của người dùng.

 • Đích đã quay số là tên của quốc gia/khu vực đích đã quay số chẳng hạn như tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ).

 • Kiểu số là loại số điện thoại từ số điện thoại của người dùng, một số dịch vụ hoặc số điện thoại miễn phí.

 • Thời gian bắt đầu (UTC) là thời gian đã cuộc gọi được bắt đầu hoặc được đặt.

 • Khoảng thời gian là lâu cuộc gọi được kết nối.

 • ConfID là ID hội thảo của hội thảo âm thanh.

 • Tính phí là giá trị tiền hoặc các chi phí của cuộc gọi sẽ được tính vào tài khoản của bạn.

 • Tiền tệ là loại tiền tệ được dùng để tính chi phí của cuộc gọi.

 • Khả năng là giấy phép dùng cho cuộc gọi. Các kiểu giấy phép bạn có thể thấy là:

  • MCOPSTNPP - Office 365 liên lạc ghi

  • MCOPSTN1 - Office 365 trong nước gọi lập kế hoạch (3000 min U.S. / 1200 min EU gói)

  • MCOPSTN2 - Office 365 trong nước & quốc tế gọi gói

  • MCOPSTN5 - Office 365 trong nước gọi các gói đăng ký (120 phút gọi gói)

  • MCOMEETADD - Office 365 hội thảo âm thanh

  • MCOMEETACPEA - Office 365 trả tiền cho mỗi phút hội thảo âm thanh

2

Bấm để kéo một cột để nhóm theo một cột cụ thể, kéo và thả vào tiêu đề cột sau đây nếu bạn muốn tạo dạng xem nhóm tất cả dữ liệu trong một hoặc nhiều cột.

3

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel, bằng cách bấm hoặc gõ nhẹ vào nút xuất sang Excel .

Điều này xuất dữ liệu của tất cả người dùng và cho phép bạn thực hiện đơn giản sắp xếp và lọc cho phân tích sâu hơn. Nếu bạn có ít hơn 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc trong bảng trong báo cáo chính nó. Nếu bạn có nhiều hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần xuất dữ liệu.

Bạn muốn xem Skype khác cho báo cáo doanh nghiệp?

Chủ đề Liên quan

Báo cáo Hoạt động trong trung tâm quản trị Office 365

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×