Skype for Business Online hỗ trợ trong Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Outlook trên web (Outlook Web App) trong Office 365 cung cấp một cơ bản Skype for Business web máy khách từ thanh dẫn hướng. Máy khách cơ bản này sẵn dùng cho người dùng trực tuyến ai của quản trị vẫn chưa cấu hình URL trang điểm cho tổ chức Office 365 của họ. Miễn là tài khoản của người dùng trực tuyến và không có URL trang điểm họ vẫn sẽ nhìn thấy trải nghiệm ngay cả khi tổ chức của họ có một số tài khoản người dùng được homed tại chỗ. Những người dùng có tài khoản người dùng tại chỗ (cho dù họ có một url trang điểm hoặc không) hoặc nếu chúng được quản lý bởi Microsoft sẽ nhìn thấy Lync gặp trong Outlook web app.

Bảng sau đây sẽ giúp tóm tắt bộ khác nhau up mà bạn có thể có và ứng dụng khách web nào sẽ được sử dụng:

Tài khoản người dùng nằm

Trang điểm URL được cấu hình hoặc có là một tổ chức dành riêng

Skype for Business hoặc trải nghiệm Lync?

Trực tuyến

Không

Skype for Business web trải nghiệm

Trực tuyến

Trải nghiệm web Lync

Hỗn hợp nhưng lưu trữ trực tuyến

Không

Skype for Business web trải nghiệm

Hỗn hợp nhưng lưu trữ trực tuyến

Trải nghiệm web Lync

Hỗn hợp nhưng lưu trữ trên cơ sở

Không

Trải nghiệm web Lync

Hỗn hợp nhưng lưu trữ trên cơ sở

Trải nghiệm web Lync

Thuần trên cơ sở

Không

Trải nghiệm web Lync

Thuần trên cơ sở

Trải nghiệm web Lync

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×