Skype for Business ứng dụng di động bảo mật

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Skype for Business khách bảo mật

Bài viết này trình bày dữ liệu mã hóa thông tin về Skype for Business Mobile ứng dụng.

Tên người dùng/mật khẩu

Ứng dụng dữ liệu (hội thoại, danh sách liên hệ, cuộc họp)

Nhật ký Phân tích

Android

Chúng tôi lưu trữ thông tin xác thực thông tin trong tài khoản Android. Chúng tôi cũng mã hóa thông tin đăng nhập trước khi lưu chúng vào tài khoản. Chúng tôi dùng thuật toán "AES/CBC/PKCS5Padding" để mã hóa.

Chúng tôi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL được mã hóa bằng cách dùng thư viện được gọi là sqlcipher.  Chúng tôi sử dụng thuật toán mặc định của 256-bit AES trong chế độ CBC. Dữ liệu ở phần còn lại luôn được mã hóa trong tệp cơ sở dữ liệu và chỉ unencrypted trong chuyển bên trong chồng của ứng dụng biến đổi bộ nhớ và cuộc gọi.  Chúng tôi cũng mã hóa thư thoại tệp bằng cách dùng cùng một phương pháp là tên của người dùng và mật khẩu mã hóa (họ không được lưu trữ trong DB).  Thư thoại được tạm thời không mã hóa trên ổ đĩa để cho phép phát lại.

Thông tin này không được mã hóa.

iOS

Chúng tôi không mã hóa tên người dùng/mật khẩu trong chuỗi khóa vào.  Chuỗi phím được mã hóa, Tuy nhiên, trên của chính nó.

Chúng tôi đang dùng NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthentication dữ liệu bảo vệ cờ trên tất cả các tệp trong ứng dụng lưu trữ. Điều này có nghĩa tệp trong kho lưu trữ ứng dụng nào được mã hóa cho đến khi người dùng mở ra thiết bị lần đầu tiên sau khi khởi động lại thiết bị.

Thông tin này không được mã hóa.

Windows Phone

Windows Phone sử dụng dụng DPAPI (dữ liệu bảo vệ API) trong Windows để bảo mật mật khẩu. Tôi tin phối hợp mã hóa được sử dụng là AES. Windows không cung cấp cho chúng tôi một tùy chọn để cấu hình khóa kích cỡ (hoặc bảng phối), vì vậy thật dụng DPAPI cung cấp cho những gì. Sẽ sử dụng thiết bị TPM để bảo mật phím là cụ thể cho người dùng và thiết bị. Lưu ý rằng dụng DPAPI phím không cụ thể vào ứng dụng.

WP ứng dụng dữ liệu được bảo vệ với DPAPnào, chẳng hạn như các creds. Tùy thuộc vào số lượng chi tiết, chúng tôi muốn, một số thông tin chỉ mục cho dữ liệu ứng dụng được bảo vệ bằng mã hóa AES (không phải dụng DPAPI) để tránh ướp muối, vì vậy chúng tôi có thể tra cứu mà không có giải mã và phím đó được bảo vệ tương với dụng DPAPI. Có thể đọc được đệm ẩn dữ liệu bằng bất kỳ quy trình nào từ điện thoại cùng, giả định rằng nó có thể truy nhập thư mục dữ liệu của chúng tôi. Mã hóa Windows không bảo vệ hộp cát phạm, chỉ truy nhập bên ngoài cố.

Thông tin này không được mã hóa.

Lưu ý: Vui lòng tham khảo tài liệu công cộng này cho việc thực thi ghim thiết bị sẵn dùng trên mỗi ở trên nền tảng di động

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×