Skype cho Business hội thảo trình sắp xếp báo cáo hoạt động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng điều khiển mới của Office 365 báo cáo Hiển thị tổng quan về hoạt động trong các sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn truy sâu báo cáo mức độ riêng lẻ sản phẩm để cung cấp cho bạn cái nhìn rõ chi tiết hơn về các hoạt động trong từng sản phẩm. Ví dụ, bạn có thể sử dụng báo cáo Skype for Business hoạt động người tổ chức Hội thảo để xem bao nhiêu người dùng của bạn sắp xếp hội thảo sử dụng IM, âm thanh/video, chia sẻ, Web, quay số nhập/xuất - thứ 3 bên, ứng dụng và quay số nhập/xuất - Microsoft. Hãy xem tổng quan về báo cáo.

Báo cáo này cùng với Skype for Business báo cáo cung cấp cho bạn chi tiết trên ngăn nắp hội thảo hoạt động trong tổ chức của bạn. Các chi tiết sẽ rất hữu ích khi bạn đang nghiên cứu, lập kế hoạch và thực hiện các quyết định kinh doanh cho tổ chức của bạn.

Ghi chú: Bạn có thể nhìn thấy tất cả Skype for Business báo cáo khi bạn đăng nhập như người quản trị Trung tâm quản trị Office 365.

Làm thế nào để đến Skype for Business hội thảo trình sắp xếp báo cáo

 1. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > báo cáo

 2. Chọn báo cáo từ menu bên trái hoặc bấm vào công cụ báo cáo .

 3. Bấm công cụ Skype for Business hoạt động trên bảng điều khiển sau đó chọn Skype for Business hoạt động người tổ chức Hội thảo từ danh sách hoặc chọn từ danh sách chọn báo cáo trên trang sử dụng .

  Menu cho báo cáo Skype với hoạt động người tổ chức kinh doanh hội thảo được tô sáng

  Quan trọng: Tùy thuộc vào thuê bao Office 365, bạn có, bạn có thể không nhìn thấy tất cả các sản phẩm và báo cáo hoạt động hiển thị ở đây.

Giải thích về Skype for Business báo cáo hội thảo người tổ chức

Bạn có thể có được góc nhìn Skype for Business hội thảo được sắp xếp theo xem hoạt động, người dùngphút biểu đồ của bạn.

Skype cho business báo cáo tổ chức Hội thảo

1

Báo cáo Skype for Business hoạt động người tổ chức Hội thảo có thể xem cho xu hướng trong 7 ngày cuối cùng, ngày 30, 90 ngày, hoặc 180 ngày.

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

3

Sử dụng bản đồ tương tác và dữ liệu thực trên biểu đồ hoạt động để tìm hiểu về cách dùng xu hướng và để xem tổng số hội thảo được tổ chức và kiểu của hội thảo được được tổ chức trong tổ chức của bạn. Nó sẽ hiển thị bạn tổng số và kiểu của IM, âm thanh/video, chia sẻ ứng dụng, Web, quay số nhập/xuất - bên thứ 3và hội thảo quay số nhập/xuất Microsoft đã được sắp xếp trong các tổ chức của bạn.

4

Dùng bản đồ tương tác và thời gian thực dữ liệu trên biểu đồ người dùng để tìm hiểu về cách dùng xu hướng và để xem số lượng người dùng duy nhất có sắp xếp hội thảo được được tổ chức trong tổ chức của bạn. Nó sẽ hiển thị bạn tổng số người dùng cùng với các loại IM, âm thanh/video, chia sẻ ứng dụng, Web, quay số nhập/xuất - bên thứ 3quay số nhập/xuất Microsoft của hội thảo được tổ chức.

5

Sử dụng biểu đồ tương tác và thời gian thực dữ liệu trên biểu đồ phút để tìm hiểu về cách dùng xu hướng và để xem số phút được dùng bởi người dùng khi họ sắp xếp hội thảo bằng cách dùng âm thanh/video, và quay số vào và quay số ra - Microsoft dưới dạng hội thảo của họ nhà cung cấp. Nó sẽ hiển thị bạn tổng số phút gọi âm thanh/videoquay số vào Microsoft phútquay số ra trong Microsoft phút được dùng trong khi hội thảo được tổ chức.

6

Mỗi biểu đồ có một 'X' (ngang) và trục (đứng) 'Y'.

 • Trên biểu đồ hoạt động hoạt động , trục Y là tổng số IM, âm thanh/video, ứng dụng chia sẻ, Web và số-nhập/xuất-thứ 3 bên quay số nhập/xuất Microsoft thảo người dùng của bạn được sắp xếp trong tổ chức của bạn.

 • Trên biểu đồ hoạt động người dùng , trục Y là tổng số người dùng mà tổ chức IM, âm thanh/video, ứng dụng chia sẻ, Web và số nhập/xuất - thứ 3 bên quay số nhập/xuất - Microsoft thảo người dùng của bạn được sắp xếp trong tổ chức của bạn.

 • Trên biểu đồ hoạt động phút , trục Y là tổng số phút âm thanh/video, quay số vào Microsoft phút và quay số ra trong Microsoft phút cho hội thảo người dùng của bạn được sắp xếp trong tổ chức của bạn. .

 • Trục X trên cả hai biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể này.

7

Bạn có thể lọc chuỗi bạn nhìn thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ như trên biểu đồ hoạt động , bấm hoặc gõ nhẹ vào IM, âm thanh/video, chia sẻ ứng dụng, Web, quay số nhập/xuất - bên thứ 3quay số nhập/xuất Microsoft để xem chỉ thông tin liên quan đến từng. Thay đổi vùng chọn này không thay đổi thông tin trong lưới bảng.

8

Bảng cho bạn biết chi tiết của các hoạt động hội thảo tổ chức cho mỗi người dùng. Này hiển thị tất cả người dùng có Skype for Business được gán cho họ và hội thảo chúng sắp xếp. Bạn có thể thêm cột bổ sung vào bảng.

 • Tên người dùng là tên của người dùng.

 • Đã xóa cho biết rằng giấy phép của người dùng đã được loại bỏ.

  Ghi chú: Hoạt động cho người dùng đã xóa sẽ vẫn hiển thị trong báo cáo, miễn là người dùng đó đã được cấp phép vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian đã chọn. Cột Đã xóa giúp bạn lưu ý rằng người dùng có thể không còn hiện hoạt, tuy nhiên đã đóng góp cho dữ liệu trong báo cáo.

 • Đã xóa ngày là ngày mà đã được loại bỏ giấy phép của người dùng.

 • Ngày cuối cùng hoạt động (UTC) là ngày tháng hoạt động cuối cùng (UTC) cho người dùng đó.

 • IM Hiển thị tổng số hội thảo IM được tổ chức.

 • Âm thanh/video Hiển thị tổng số hội thảo âm thanh/video đã được sắp xếp.

 • Chia sẻ ứng dụng Hiển thị tổng số ứng dụng chia sẻ hội thảo được tổ chức.

 • Web Hiển thị tổng số hội thảo Web được tổ chức.

 • Quay số nhập/xuất - thứ 3 bên Hiển thị tổng số quay số nhập/xuất hội thảo âm thanh mà đã được tổ chức sử dụng nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ 3.

 • Quay số nhập/xuất Microsoft Hiển thị tổng số hội thảo âm thanh quay số nhập/xuất được tổ chức.

 • Âm thanh/video phút Hiển thị tổng số phút được dùng trong tổ chức Hội thảo sử dụng âm thanh/video.

 • Quay số vào Microsoft phút Hiển thị tổng số quay số phút được dùng trong cuộc họp đã được tổ chức sử dụng Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh.

 • Quay số ra trong Microsoft phút Hiển thị tổng số quay số ra trong phút được dùng trong cuộc họp đã được tổ chức sử dụng Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh.

Nếu các chính sách của tổ chức bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Làm thế nào để tôi ẩn chi tiết mức người dùng? trong mục Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm Quản trị Office 365.

9

Bấm hoặc gõ nhẹ vào các cột để thêm hoặc loại bỏ các cột từ báo cáo.

Skype for Business Online báo cáo nút quản lý.

10

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel, bằng cách bấm hoặc gõ nhẹ xuất.

Nút xuất Skype for Business báo cáo.

Điều này xuất dữ liệu của tất cả người dùng và cho phép bạn thực hiện đơn giản sắp xếp và lọc cho phân tích sâu hơn. Nếu bạn có ít hơn 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc trong bảng trong báo cáo chính nó. Nếu bạn có nhiều hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần xuất dữ liệu.

Bạn muốn xem Skype khác cho báo cáo doanh nghiệp?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Báo cáo Hoạt động trong trung tâm quản trị Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×