Siêu kết nối trong Word Web App

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các siêu kết nối trong tài liệu của bạn hoạt động hoàn toàn giống nhau cho dù bạn đang đọc tài liệu trong Word hay trong Word Online. Bấm nối kết để tới một địa chỉ web hoặc một nơi khác trong cùng tài liệu hoặc để gửi email.

Trong Word Online bạn có thể chèn và sửa các siêu kết nối dẫn tới các địa chỉ web hoặc địa chỉ email, nhưng bạn không thể tạo các siêu kết nối dẫn tới các phần khác trong cùng một tài liệu (thẻ đánh dấu hoặc tham chiếu chéo). Nếu bạn cần thực hiện điều đó, hãy bấm Mở bằng Word.

Để tạo một siêu kết nối, hãy bấm Chèn > Nối kết.

Chèn Nối kết

Trong hộp Văn bản hiển thị, hãy nhập văn bản mà mọi người sẽ bấm vào. Để nối kết tới một địa chỉ web, hãy nhập hoặc dán địa chỉ vào hộp Địa chỉ.

Chèn siêu kết nối cho địa chỉ web

Mẹo:  Nếu bạn không cần văn bản hiển thị đọc thân thiện hơn địa chỉ web, bạn chỉ cần nhập địa chỉ web. Khi bạn nhấn phím cách hoặc phím Enter, Word Online sẽ tự động biến địa chỉ thành siêu kết nối.

Để nối kết tới một địa chỉ email, hãy nhập gửi đến: theo sau là địa chỉ email của người đó, trong hộp Địa chỉ.

Chèn siêu kết nối vào địa chỉ email

Khi có người bấm nối kết, chương trình email của họ sẽ khởi động một thông báo, dùng địa chỉ trong nối kết của bạn.

Mẹo:  Để sửa một nối kết đã có trong tài liệu của bạn, hãy bấm vào bất kỳ đâu trong nối kết, rồi bấm Chèn > Nối kết. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy bấm chuột phải vào nối kết và sau đó bấm Sửa Siêu kết nối. (trên thiết bị cảm ứng, hãy gõ nhẹ và giữ nối kết để nhận lệnh theo ngữ cảnh.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×