Sao mục ở dạng xem danh sách trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chủ đề này mô tả các nhiệm vụ sau:

Dùng cắt, sao chép và dán trong dạng xem danh sách

Cắt hoặc sao chép dữ liệu mục từ danh sách ngoài trong SharePoint workspace

Dùng cắt, sao chép và dán trong dạng xem danh sách

Trong danh sách SharePoint hoặc một công cụ danh sách trong Groove workspace, bạn có thể cắt hoặc sao chép mục trong dạng xem danh sách sử dụng tiêu chuẩn cắt, sao chép, và dán các lệnh. Đây là thông thường là hữu ích khi bạn muốn thêm nhiều mục có chứa thông tin tương tự. Ví dụ, bạn có thể thêm một mục, điền vào tất cả các trường, sử dụng sao chép và dán để sao đôi mục vài lần, và sau đó mở và sửa trường trong mỗi mục trùng lặp.

Bạn có thể dùng Cắt và Dán để di chuyển một mục Phản hồi tới một địa điểm khác trong danh sách phân cấp.

Chú ý các quy tắc hành vi sau đây:

  • Bạn chỉ có thể cắt hoặc sao mỗi lần một mục.

  • Một mục phản hồi đã dán được đặt ở dạng mục con của mục hiện được chọn.

  • Bạn có thể cắt hoặc sao chép mục từ một danh sách công cụ khác chỉ khi công cụ tùy chỉnh thiết kế trong nguồn và đích công cụ danh sách sự tương thích. Công cụ tùy chỉnh nguồn và đích là không tương thích nếu bất kỳ thao tác sau là đúng:

    • Công cụ tùy chỉnh nguồn là một phiên bản khác của công cụ. Ví dụ, bạn không thể sao chép mục từ một công cụ biểu mẫu hoặc biểu mẫu InfoPath 2007 để một công cụ danh sách 2010.

    • Các mục đã sao chép từ công cụ nguồn đều được lấy từ một mẫu biểu mẫu không tìm thấy trong công cụ đích. Trong một số trường hợp, các công cụ xuất hiện tương tự như có thể chứa mục phái sinh từ mẫu biểu mẫu khác nhau.

Đầu trang

Cắt hoặc sao chép dữ liệu mục từ danh sách ngoài trong SharePoint workspace

Danh sách ngoài trong không gian làm việc SharePoint không hỗ trợ dùng Cắt, Sao và Dán để di chuyển hoặc sao chép mục trong dạng xem danh sách. Tuy nhiên, bạn có thể sao dữ liệu mục, bao gồm siêu dữ liệu và dán vào trình soạn thảo văn bản như Microsoft Word.

  1. Bấm chuột phải vào mục bạn muốn sao rồi bấm Sao.

  2. Dán dữ liệu mục đã sao vào trình soạn thảo văn bản.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×