Sao lưu nội dung Docs.com cá nhân của bạn

Bài viết này dành cho những người dùng cá nhân của Docs.com. Nếu bạn là người quản trị Office 365 chịu trách nhiệm cho nhiều tài khoản người dùng Docs.com trong tổ chức, hãy xem mục Di chuyển nội dung của tổ chức từ Docs.com.


Bài viết này được cập nhật gần nhất vào 25/07/2017

Dịch vụ Docs.com của Microsoft sẽ ngừng hoạt động

Microsoft chuẩn bị ngừng hoạt động dịch vụ Docs.com vào Thứ Sáu, 15/12/2017 và do đó, chúng tôi khuyến cáo toàn bộ người dùng nên di chuyển nội dung Docs.com hiện có của mình sang các nền tảng lưu trữ và chia sẻ tệp khác sớm nhất có thể, vì Docs.com sẽ không còn khả dụng sau ngày này.

Mặc dù site Docs.com sẽ không bị đưa sang trạng thái ngoại tuyến hoàn toàn cho tới Tháng Mười Hai nhưng khả năng sử dụng các tính năng nhất định sẽ bị hạn chế dần trong một vài tuần tới. Nếu bạn hiện đang có tài khoản trên Docs.com và đã từng sử dụng tài khoản này để tải lên, cũng như chia sẻ nội dung, vui lòng xem mục Thông tin quan trọng về việc kết thúc dịch vụ Docs.com để biết khung thời gian cụ thể cho việc hạn chế dần phạm vi và tính năng dịch vụ.

Thông tin dưới đây sẽ cung cấp các chi tiết về cách sao lưu nội dung cá nhân của bạn từ Docs.com sang một dịch vụ lưu trữ hoặc chia sẻ tệp, chẳng hạn như OneDrive.

Điều gì sẽ xảy ra với nội dung Docs.com của tôi sau khi chúng được di chuyển từ site này?

Nội dung trên Docs.com sẽ được di chuyển sang OneDrive, ngoại trừ mọi sổ tay OneNote mà trước đây có thể bạn đã phát hành vào Docs.com.

Một thư mục Docs.com đặc biệt sẽ được tạo trên OneDrive cho bạn, thư mục này sẽ lưu trữ toàn bộ nội dung Docs.com được di chuyển của bạn.


Những loại nội dung được hỗ trợ

Đích di chuyển

 • Tài liệu Word

 • Sổ làm việc Excel

 • Bản trình bày PowerPoint

 • Tệp PDF

 • Tuyển tập Docs.com

 • Thế giới Minecraft

 • Tệp văn bản (.c, .cs, .css, .cpp, .h, .htm, .html, php, .js,

  .java, .m, .mm, .perl, .pl, .py, .rb, .sql, .ts, .txt, .xml)

OneDrive.com

 • Các bản trình bày Sway

 • Các nhật ký Docs.com

 • Các trang Giới thiệu Docs.com

Sway.com


Nếu bạn đã sử dụng Docs.com bằng Tài khoản Microsoft cá nhân hoặc tài khoản Facebook, bạn có thể sao lưu nội dung Docs.com hiện có của mình sang một tài khoản OneDrive bất kỳ.

Nếu bạn đã sử dụng Docs.com bằng tài khoản Cơ quan hoặc Trường học, đồng thời đã chọn tự động di chuyển nội dung của mình thì nội dung Docs.com sẽ được chuyển giao sang OneDrive của cùng tài khoản đó.

Thận trọng: Sau khi nội dung Docs.com của bạn được di chuyển, trang Docs.com của bạn sẽ chuyển sang chế độ chỉ đọc. Bạn sẽ không còn có thể cập nhật hay phát hành nội dung trên site Docs.com, tuy nhiên, bạn vẫn có thể tải xuống nội dung hoặc xóa tài khoản Docs.com của mình.

Nội dung Docs.com được di chuyển sang OneDrive sẽ có những quyền nào?

Khi nội dung Docs.com của bạn được di chuyển sang OneDrive, chúng sẽ giữ nguyên các cài đặt quyền như trước đó trên Docs.com. (Đối với những người dùng tài khoản Cơ quan hoặc Trường học, việc giữ nguyên quyền này sẽ chỉ được áp dụng khi tính năng chia sẻ bên ngoài của OneDrive for Business được kích hoạt cho tổ chức của bạn. Vui lòng liên hệ với Người quản trị của bạn để biết thêm thông tin.)


Cài đặt khả năng hiển thị gốc trên Docs.com

Các quyền của OneDrive sau khi di chuyển

Công khai

Bất kỳ ai có liên kết này

Hạn chế

Bất kỳ ai có liên kết này

Chỉ tổ chức

Chỉ người trong tổ chức của bạn


Nếu tính năng chia sẻ bên ngoài chưa được kích hoạt trong OneDrive for Business cho tổ chức của bạn hoặc nếu bắt buộc phải đăng nhập vào OneDrive để có thể xem tệp hay khi liên kết chia sẻ Docs.com hết hạn thì các cài đặt quyền sẽ mặc định là chỉ có thể xem trong tổ chức của bạn (hoặc chỉ với bạn).


Cài đặt khả năng hiển thị gốc trên Docs.com

Các quyền của OneDrive sau khi di chuyển

Công khai

Chỉ người trong tổ chức của bạn

Hạn chế

Chỉ tôi


Nếu tính năng chia sẻ trong tổ chức của OneDrive không được kích hoạt cho tổ chức của bạn thì các cài đặt quyền sẽ mặc định là chỉ bạn có thể xem.


Cài đặt khả năng hiển thị gốc trên Docs.com

Các quyền của OneDrive sau khi di chuyển

Chỉ tổ chức

Chỉ tôi


Nếu nội dung Docs.com gốc không chọn tùy chọn Cho phép người khác tải xuống tài liệu của bạn thì chúng sẽ kế thừa quyền Chỉ tôi trên OneDrive.

Trong thư mục Docs.com được tạo cho bạn trên OneDrive như một phần trong việc di chuyển nội dung, một thư mục con riêng biệt sẽ được thêm tương ứng với cài đặt khả năng hiển thị Docs.com gốc (“Công khai”, “Hạn chế” và “Tổ chức”). Từng tệp và tài liệu trong nội dung Docs.com của bạn sẽ được di chuyển sang các thư mục con tương ứng dựa theo cài đặt khả năng hiển thị gốc của chúng. Thư mục con “Công khai” sẽ chứa mọi nội dung Docs.com trước đây đã được đặt quyền “Bất kỳ ai có liên kết này”.

Điều gì sẽ xảy ra với những liên kết dẫn tới nội dung Docs.com hiện có của tôi sau khi đã di chuyển nội dung?

Ngay cả sau khi bạn di chuyển thành công nội dung Docs.com của mình, mọi liên kết trỏ tới nội dung hiện có trên Docs.com mà bạn có thể đã chia sẻ trước đó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cho tới 15/05/2018. (Để xem lịch trình đầy đủ cho các ngày quan trọng, vui lòng xem mục Thông tin quan trọng về việc kết thúc dịch vụ Docs.com.)

Các liên kết hiện có sẽ tự động được chuyển hướng sang nội dung Docs.com đã di chuyển của bạn trên OneDrive hoặc Sway.com, ngoại trừ những trường hợp sau:

Điều gì sẽ xảy ra với mọi nội dung Docs.com mà tôi đã nhúng trên các Website khác?

Mọi nội dung Docs.com mà bạn đã nhúng trước đó trên các Website hoặc blog khác (ví dụ: WordPress) sẽ không còn được kết xuất đúng cách. Khách truy nhập site trước tiên sẽ cần phải bấm vào nút Mở trong một tab trình duyệt mới để mở và xem nội dung nhúng từ nguồn mới của chúng.

Vui lòng lưu ý rằng toàn bộ nội dung đã nhúng trước đó sẽ ngừng được kết xuất vào 15/12/2017. Bạn sẽ cần thay đổi theo cách thủ công toàn bộ các tệp nhúng để tải từ vị trí nguồn mới của chúng trên OneDrive hoặc Sway.com.

Làm cách nào để tôi bắt đầu sao lưu nội dung của mình từ Docs.com?

Để bắt đầu di chuyển nội dung Docs.com của bạn sang OneDrive, vui lòng thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào Docs.com bằng Tài khoản Microsoft, tài khoản Cơ quan hoặc Trường học hay tài khoản Facebook của bạn.

 2. Trong thanh màu vàng xuất hiện gần phía trên cùng màn hình của bạn, bấm vào Di chuyển.

 3. Trên trang xác nhận được hiển thị, bấm vào nút Bắt đầu di chuyển để bắt đầu sao lưu.

Tùy theo số lượng và kích cỡ nội dung bạn đã lưu trữ trên Docs.com, quá trình di chuyển có thể mất vài phút để hoàn thành. Khi hoàn tất di chuyển, bạn hãy truy nhập trang chủ của Docs.com để xác nhận việc di chuyển thành công nội dung của bạn.

Làm cách nào để tôi khắc phục lỗi di chuyển nội dung bất kỳ?

Nếu quá trình di chuyển nội dung không thành công vì bất kỳ tệp hay tài liệu nào của bạn, Docs.com sẽ thông báo cho bạn trong thanh màu vàng gần phía trên cùng màn hình của bạn. Vui lòng bấm vào nút Kiểm tra lỗi để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn gặp phải lỗi do bất kỳ tệp hay tài liệu nào của bạn, hãy bấm vào nút Xem Nhật ký Lỗi. Thao tác này sẽ mở ra một danh sách các tệp cùng lỗi của chúng trong một tab trình duyệt riêng. Dưới đây là những đề xuất của chúng tôi cho từng loại lỗi bạn có thể gặp phải:

Loại lỗi

Các bước được đề xuất

OneDrive không thiết lập

Hãy sử dụng cùng một Tài khoản Microsoft hay tài khoản Cơ quan hoặc Trường học mà bạn sử dụng cho Docs.com, đăng nhập vào OneDrive, trở về trang nhật ký lỗi, rồi bấm vào Bắt đầu di chuyển lại.

Vượt quá giới hạn lưu trữ OneDrive

Loại bỏ mọi tệp không cần thiết khỏi tài khoản OneDrive để phù hợp với giới hạn tài khoản của bạn. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Cơ quan hoặc Trường học thì bạn cũng có thể yêu cầu Người quản trị của mình tăng giới hạn tài khoản OneDrive cho bạn. Sau khi bạn hoàn tất việc này, hãy bấm vào Bắt đầu di chuyển lại.

Lỗi không xác định

Các sự cố mạng tạm thời có thể khiến cho quá trình di chuyển nội dung của bạn không thành công. Bấm vào Bắt đầu di chuyển lại để thử lại hoặc thử khởi tạo lại quá trình di chuyển vào một thời điểm khác.

Nếu việc thử di chuyển lại không giải quyết được lỗi thì tài khoản OneDrive của bạn có thể bị đông cứng. Để xác minh điều này, hãy đăng nhập bằng cách thủ công vào OneDrive, trở về Docs.com, rồi bấm vào Bắt đầu di chuyển lại. Để biết thêm thông tin, xem mục Tài khoản OneDrive của bạn bị đông cứng có nghĩa là gì?.

Tôi cần thêm trợ giúp!

Nếu bạn không chắc về những bước cần thực hiện trước khi dịch vụ Docs.com ngừng hoạt động hoặc nếu bạn gặp phải sự cố bất kỳ trong quá trình di chuyển nội dung, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại docssupport@microsoft.com (có thể bạn sẽ phải cấp quyền cho trình duyệt của mình để mở máy khách email sau khi bấm vào liên kết này).

Chúng tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ dịch vụ của chúng tôi từ bạn và sẽ rất sẵn lòng cung cấp thêm hỗ trợ trong đợt chuyển đổi này.


Xem Thêm

Thông tin quan trọng về việc kết thúc dịch vụ Docs.com

Di chuyển nội dung cá nhân của tổ chức từ Docs.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×