Sao lưu email của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang sử dụng email dành cho công việc, bạn có thể đang dùng tài khoản Exchange hoặc IMAP . Máy chủ Exchange và IMAP tự động lưu trữ email của bạn để bạn có thể truy nhập bất kỳ lúc nào hoặc bất kỳ đâu. Nếu bạn có tài khoản Exchange, hãy kiểm tra với quản trị của bạn về cách truy nhập lưu trữ email của bạn.

Nếu bạn muốn sao lưu các thư mục thư cục bộ (ngoài việc giữ chúng trên máy chủ) bạn có thể tự động di chuyển hoặc xóa bỏ các mục cũ bằng tính năng Tự động Lưu trữ hoặc xuất các mục đó ra tệp .pst mà sau đó bạn có thể khôi phục khi cần và sử dụng bằng cách nhập vào.

 1. Bấm Tệp > Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

  Xuất Tệp

 2. Bấm Xuất sang một tệp, rồi bấm Tiếp.

  Xuất Tệp

 3. Bấm Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), rồi bấm Tiếp.

  Xuất ra tệp dữ liệu

 4. Chọn thư mục thư mà bạn muốn sao lưu và chọn tiếp theo.

  Các thư mục email

 5. Hãy chọn vị trí và tên cho tệp sao lưu của bạn, rồi bấm Kết thúc.

  Vị trí PST

 6. Nếu bạn muốn bảo đảm không ai có thể truy cập vào tệp của bạn, hãy nhập và xác nhận một mật khẩu, rồi bấm OK.

Những thư mà bạn giữ dưới dạng tệp .pst không khác gì các thư khác. Bạn có thể chuyển tiếp, trả lời hoặc tìm kiếm trong các thư được lưu giữ giống như bạn thao tác với các thư khác.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×