Sao lưu dữ liệu Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Business Contact Manager cho Outlook 2007, bạn có thể sao lưu tệp của bạn để bảo vệ dữ liệu nghiệp vụ của bạn đối với lỗ. Ngoài ra, trước khi dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007, bạn nên sao lưu tệp của bạn để bạn có thể TE000129571 dữ liệu nghiệp vụ của bạn nếu bạn sau đó cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook 2007.

Vì dữ liệu bạn đang sử dụng lưu trữ trong hệ thống khác ngoài Business Contact Manager cho Outlook, bạn nên sao lưu dữ liệu trong từng để bảo vệ thông tin nhất đầy đủ. Chúng tôi khuyên bạn lên lịch thường xuyên sao lưu xấp xỉ thời cho các nhiệm vụ này. Sau đó, nếu bạn cần khôi phục dữ liệu, nhưng có thể khôi phục thông tin từ mỗi ở cùng một điểm bắt đầu.

Khi Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt, một lời nhắc để sao lưu cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được tự động thêm vào danh sách nhiệm vụ của bạn.

Sao lưu tệp của bạn

Ghi chú: Chỉ có người tạo cơ sở dữ liệu mới có thể sao lưu tệp.

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Quản lý cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Quản lý cơ sở dữ liệu , trên tab Trở lên/khôi phục , bấm sao lưu cơ sở dữ liệu.

 3. Trong Cơ sở dữ liệu sao lưu hộp thoại, trong hộp sao lập Business Contact Manager để , nhập vị trí cho tệp sao lưu của bạn, hoặc bấm duyệt để chọn một vị trí chẳng hạn như một CD ổ đĩa hoặc bộ nhớ thanh.

 4. Để mật khẩu bảo vệ tệp sao lưu, hãy nhập mật khẩu trong hộp mật khẩuxác nhận mật khẩu .

 5. Bấm OK.

  Ghi chú: 

  • Theo mặc định trong Windows XP, bản sao lưu của cơ sở dữ liệu được lưu vào: C:\Documents và settings\ \Local< tên người dùng >\My Documents\My Business\Backups. Trong Windows Vista, bản sao lưu của cơ sở dữ liệu được lưu vào: C:\Users\< tên người dùng >\Documents\My Business\Backups.

  • Bạn có thể lưu tệp sao lưu vào bất kỳ thiết bị lưu trữ hoặc phương tiện di động, chẳng hạn như máy tính khác, thẻ nhớ USB, CD, đĩa, ổ Zip hoặc mạng công ty. Để biết thêm thông tin về cách sao chép tệp, hãy xem trợ giúp và hỗ trợ.

Để biết thông tin về cách sao lưu dữ liệu Outlook như sổ địa chỉ hoặc .pst tệp, hãy xem sao lưu dữ liệu Outlook với công cụ Microsoft Outlook cá nhân thư mục sao lưu.

Ghi chú: Đây là một trong các công cụ sẵn dùng để giữ cho cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn làm việc hiệu quả. Để đến màn hình này, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Quản lý cơ sở dữ liệu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×