Sao chép và dán thẻ trong Sway

Trong khi soạn một Sway, bạn có thể sao chép và dán bất kỳ thẻ hiện có nào của bạn để nhân đôi văn bản, hình ảnh, phương tiện hoặc kiểu mà các thẻ đó có chứa. Điều này hữu ích bất cứ khi nào bạn muốn tăng tốc độ tạo các nội dung bổ sung trong cùng một Sway hoặc khi bạn muốn nhân đôi nội dung hay định dạng các lựa chọn giữa các Sway khác nhau.

Hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào www.sway.com và mở Sway bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trong góc dưới bên phải của bất kỳ thẻ nào bạn muốn sao chép, hãy bấm để chọn hộp kiểm của thẻ đó.

  Hộp kiểm lựa chọn ở góc của thẻ Sway

  Mẹo: Bạn cũng có thể chọn nhiều thẻ nếu bạn muốn nhân đôi nội dung của tất cả các thẻ đó ở vị trí khác cùng một lúc.

 3. Để sao chép thẻ (hoặc các thẻ) mà bạn đã chọn, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng PC, hãy nhấn Ctrl+C trên bàn phím.

  • Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, hãy nhấn Command+C trên bàn phím.

  Xác nhận cho một thẻ được sao chép trong Sway

  Ghi chú: Việc sao chép vùng chọn sẽ giữ nguyên nội dung gốc tại chỗ để bạn có thể dán một bản sao của nội dung đó ở vị trí khác. Nếu bạn thích, bạn cũng có thể di chuyển bất kỳ thẻ hiện có nào vào một vị trí khác bằng cách cắt thay vì sao chép thẻ đó. Trên PC, nhấn Ctrl+X. Trên máy Mac, nhấn Command+X.

 4. Để hoàn tất, di chuyển tiêu điểm đến vị trí trong Dòng nội dung mà bạn muốn các thẻ được chọn xuất hiện, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng PC, hãy nhấn Ctrl+P để dán nội dung.

  • Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, hãy nhấn Command+P để dán nội dung.

  Mẹo: Nếu bạn gây ra lỗi, bạn có thể hoàn tác các thay đổi của bạn rồi thử lại. Trên PC, nhấn Ctrl+Z. Trên máy Mac, nhấn Command+Z.

Xem Thêm

Bắt đầu với Sway

Phím tắt của Sway

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×