Sao chép nội dung sổ hoặc màn hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong quá khứ, phím PRINT SCREEN sao thông báo cho biết — đó gửi màn hình hiện tại của văn bản tới máy in của bạn. Bây giờ, nhấn in màn hình chụp ảnh của toàn bộ màn hình của bạn, còn được gọi là "ảnh chụp màn hình" hoặc "màn hình chụp", và sao chép nó vào bảng tạm trong bộ nhớ của máy tính của bạn. Bạn có thể rồi dán (CTRL + V) ảnh vào tài liệu, thông điệp email, hoặc tệp khác. Nếu bạn muốn, bạn có thể in ảnh từ ứng dụng mà bạn đã dán nó vào.

Màn hình nền và cửa sổ hiện hoạt và không hoạt động

1. khi bạn nhấn in màn hình, bạn sao chép các phần của máy tính mà bạn có thể nhìn thấy, các phần của cửa sổ không hoạt động mà bạn có thể nhìn thấy và toàn bộ cửa sổ hiện hoạt.

2. để sao chép ảnh về nội dung trong cửa sổ không hoạt động, bạn cần phải làm cho nó một cửa sổ hiện hoạt bằng cách bấm vào một số phần của cửa sổ.

3. khi bạn nhấn ALT + PRINT SCREEN, bạn chỉ sao chép cửa sổ hiện hoạt.

Bạn muốn làm gì?

Sao chép ảnh chỉ của cửa sổ hiện hoạt

Sao chép toàn bộ hình ảnh trên màn hình

Sửa đổi ảnh

Sao chép ảnh chỉ của cửa sổ hiện hoạt

Cửa sổ hiện hoạt là cửa sổ mà bạn hiện đang làm việc trong. Chỉ có một cửa sổ có thể hoạt động tại một thời điểm.

 1. Bấm cửa sổ mà bạn muốn sao chép.

 2. Nhấn ALT + PRINT SCREEN.

  Quan trọng: Văn bản mà bạn nhìn thấy trên bàn phím của bạn có thể PrtSc, PrtScn hoặc PrntScrn. Văn bản khác trên phím Print Screen thường là SysRq.

  Nút in màn hình ở đâu?

  Phím PRINT SCREEN thường nằm ở góc trên bên phải của bàn phím của bạn. Phím sẽ trông giống như sau: phím PRINT SCREEN

 3. Dán (CTRL + V) ảnh vào một chương trình Microsoft Office hoặc các ứng dụng.

Đầu Trang

Sao chép toàn bộ hình ảnh trên màn hình

 1. Mở tất cả mọi thứ bạn muốn sao chép và đặt nó theo cách bạn muốn.

 2. Nhấn in màn hình.

  Quan trọng: Văn bản mà bạn nhìn thấy trên bàn phím của bạn có thể PrtSc, PrtScn hoặc PrntScrn. Văn bản khác trên phím Print Screen thường là SysRq.

  Nút in màn hình ở đâu?

  Phím PRINT SCREEN thường nằm ở góc trên bên phải của bàn phím của bạn. Phím sẽ trông giống như sau: phím PRINT SCREEN

 3. Dán (CTRL + V) ảnh vào một chương trình Microsoft Office hoặc các ứng dụng.

Đầu Trang

Sửa đổi ảnh

 • Dán (CTRL + V) hình ảnh vào một ứng dụng vẽ, chẳng hạn như Microsoft Paint, và bằng cách sử dụng công cụ sẵn dùng trong ứng dụng vẽ của bạn, bạn có thể thêm các vòng tròn xung quanh văn bản hoặc hình ảnh bạn muốn tô sáng hoặc xén bất kỳ phần nào bạn không muốn xuất hiện trong hình.
  Để biết thêm thông tin về cách sử dụng ứng dụng vẽ của bạn, hãy xem trợ giúp trong ứng dụng đó.

Làm thế nào để tôi có thể mở Microsoft Paint?

 • Bấm bắt đầu, bấm Tất cả các chương trình, bấm phụ kiện, sau đó bấm Paint.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×