Sao chép một workspace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo bản sao Groove workspace, bạn tạo bản sao chính xác của workspace gốc ngoại trừ việc sao chép lặp lại giữ lại chỉ mình bạn là thành viên.

Lưu ý: Bạn không thể sao đôi một không gian làm việc SharePoint hoặc thư mục dùng chung.

  1. Trong thanh khởi động, bấm chuột phải vào workspace bạn muốn tạo bản sao, sau đó bấm Workspace trùng lặp.

  2. Nhập tên cho workspace, và bấm OK.

    Không gian làm việc SharePoint sẽ tạo ra một bản sao của workspace và hiển thị tiêu đề của nó trong thanh khởi động.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×