Sao chép một truy vấn trong cơ sở dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, bạn muốn dùng một truy vấn làm điểm khởi đầu cho các truy vấn khác trong cơ sở dữ liệu của bạn.

  1. Bấm chuột phải vào truy vấn trong ngăn dẫn hướng, rồi bấm sao chép.

  2. Dán nó vào trong ngăn dẫn hướng.

Khi bạn thực hiện điều này, Access sẽ nhắc bạn cho một tên mới cho truy vấn.

Bạn cũng có thể sao chép một truy vấn từ một cơ sở dữ liệu Access khác.

  1. Mở cơ sở dữ liệu "đích" trong Access.

  2. Bắt đầu một phiên bản"mới" truy nhập bằng cách bấm vào biểu tượng Access trên menu bắt đầu của Windows hoặc từ một lối tắt.

  3. Chọn truy vấn trong ngăn dẫn hướng trong cơ sở dữ liệu đầu tiên và kéo nó đến cửa sổ truy nhập khác.

Bạn muốn sao chép bảng, biểu mẫu, báo cáo, hoặc đối tượng khác? Bạn có thể làm tương tự; chỉ cần kéo và thả.

Ghi chú: 

Bắt đầu từ Access lại có nghĩa là máy tính của bạn đang chạy truy nhập ở hai nơi cùng lúc (hai "Phiên bản"), vốn cho phép bạn có hai cơ sở dữ liệu mở cùng một lúc — Hãy lưu ý rằng nếu bạn chỉ có một phiên bản của Access đang chạy, cơ sở dữ liệu hiện tại đóng lại khi bạn mở cơ sở dữ liệu khác.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×