Sao chép hoặc di chuyển liên hệ Outlook riêng lẻ vào Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn đã cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể tiếp tục để giữ lại thông tin cá nhân trong Microsoft Outlook và bây giờ bạn có thể cũng theo dõi các thông tin doanh nghiệp của bạn trong Business Contact Manager. Nếu bạn đã dùng Outlook để lưu trữ cả kiểu liên hệ, bạn có thể sao chép hoặc di chuyển liên hệ công việc của bạn vào Business Contact Manager cho Outlook.

Trong bài viết này

Sao chép riêng lẻ liên hệ Outlook vào các thư mục Business Contact Manager

Di chuyển liên hệ Outlook riêng lẻ vào các thư mục Business Contact Manager

Mẹo: Để sao chép tất cả các liên hệ Outlook vào các thư mục Business Contact Manager, nhập tệp .pst Outlook của bạn vào Business Contact Manager bằng cách dùng trình hướng dẫn nhập xuất. Để biết thêm thông tin, hãy xem nhập và xuất dữ liệu nghiệp vụ trong Business Contact Manager.

Sao chép riêng lẻ liên hệ Outlook vào các thư mục Business Contact Manager

 1. Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục để hiển thị danh sách thư mục trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trong Ngăn dẫn hướng, bên dưới Thư mục cá nhân, bấm liên hệ.

 3. Bấm vào một hoặc nhiều liên hệ mà bạn muốn sao chép vào Business Contact Manager.

  Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều liên hệ bằng cách nhấn phím SHIFT, rồi bấm liên hệ liền kề, hoặc bằng cách nhấn phím CTRL, rồi bấm liên hệ có thể không kề nhau. Để chọn tất cả liên hệ trong thư mục, trên menu sửa , hãy bấm Chọn tất cả.

 4. Trên menu sửa , bấm sao chép vào thư mục.

 5. Trong hộp thoại Sao chép mục , dưới Business Contact Manager, bấm tài khoản hoặc Liên hệ công việc, sau đó bấm OK.

 6. Lưu ý: Phần đính kèm vào các liên hệ chẳng hạn như tệp và danh thiếp không được sao chép với liên hệ. Nếu một liên hệ bao gồm phần đính kèm, một thông báo cho biết thao tác không được hỗ trợ có thể xuất hiện. Liên hệ được sao chép vào thư mục tài khoản hoặc liên hệ công việc mà không có phần đính kèm vào ngay cả khi thông báo cho biết thao tác không được hỗ trợ.

 7. Mẹo: Sử dụng tài khoản cho công ty hoặc tổ chức bạn xử lý, và dùng Liên hệ công việc cho các cá nhân trong các công ty hoặc tổ chức.

Di chuyển liên hệ Outlook riêng lẻ vào các thư mục Business Contact Manager

 1. Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục để hiển thị danh sách thư mục trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trong Ngăn dẫn hướng, bên dưới Thư mục cá nhân, bấm liên hệ.

 3. Bấm vào một hoặc nhiều liên hệ mà bạn muốn di chuyển vào Business Contact Manager.

  Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều liên hệ bằng cách nhấn phím SHIFT, rồi bấm liên hệ liền kề, hoặc bằng cách nhấn phím CTRL, rồi bấm liên hệ có thể không kề nhau. Để chọn tất cả liên hệ trong thư mục, trên menu sửa , hãy bấm Chọn tất cả.

 4. Trên menu sửa , bấm di chuyển đến thư mục, sau đó bấm tài khoản hoặc Liên hệ công việc.

  Lưu ý: Phần đính kèm vào các liên hệ chẳng hạn như tệp và danh thiếp sẽ không được chuyển với liên hệ. Nếu một liên hệ bao gồm phần đính kèm, một thông báo cho biết thao tác không được hỗ trợ có thể xuất hiện. Liên hệ được chuyển vào thư mục tài khoản hoặc liên hệ công việc mà không có phần đính kèm vào ngay cả khi thông báo cho biết thao tác không được hỗ trợ.

  Các mục được chuyển vào thư mục tài khoản hoặc liên hệ công việc và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên hiển thị trong trường Tệp dưới dạng .

Mẹo: Sau khi bạn đã chọn một hoặc nhiều liên hệ, bạn cũng có thể kéo chúng vào thư mục tài khoản hoặc liên hệ công việc của bạn. Để sao chép liên hệ, hãy nhấn CTRL và sau đó kéo chúng vào thư mục chính xác.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn có đính kèm tệp vào phần chú thích của liên hệ Outlook, hoặc nếu bạn đã thêm vào ghi chú hoặc nội dung có là nhiều hơn 4000 ký tự, phần đính kèm hoặc ghi chú không thể được sao chép hoặc di chuyển với liên hệ. Lưu vào phần đính kèm và nội dung, sau đó thêm chúng dưới dạng mục lịch sử giao tiếp sau khi bạn đã tạo liên hệ công việc của bạn.

 • Liên hệ Outlook không thể được nối kết với bản ghi Business Contact Manager. Thay đổi đối với liên hệ Outlook không được phản ánh trong bản ghi Business Contact Manager.

Để truy nhập bản ghi Business Contact Manager của bạn từ nhiều máy tính, bạn có thể chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Để biết thêm thông tin về chia sẻ, hãy xem chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×