Sao chép các mục trong một công cụ biểu mẫu tùy chỉnh 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sao chép mục trong dạng xem dữ liệu của một 2007 tùy chỉnh biểu mẫu công cụ sử dụng lệnh sao chép và dán chuẩn. Đây là thông thường là hữu ích khi bạn muốn thêm nhiều mục có chứa thông tin tương tự. Ví dụ, bạn có thể thêm một mục, điền vào tất cả các trường, sử dụng sao chép và dán để sao đôi mục vài lần, và sau đó mở và sửa trường trong mỗi mục trùng lặp.

 1. Bấm vào mục bạn muốn sao chép.

 2. Trên trang đầu tab, bấm sao chép.

 3. Đi tới công cụ tùy chỉnh mà bạn muốn dán mục.

 4. Trên trang đầu tab, bấm dán.

Chú ý các quy tắc hành vi sau đây:

 • Bạn có thể sao chép một chỉ mục tại một thời điểm.

 • Phản hồi mục KHÔNG nhận được sao chép với mục mẹ của họ.

 • Một mục phản hồi đã dán được đặt ở dạng mục con của mục hiện được chọn.

 • Bạn có thể sao chép mục từ một công cụ tùy chỉnh khác nếu công cụ tùy chỉnh nguồn và đích là tương thích. Công cụ đích không tương thích nếu bất kỳ thao tác sau là đúng:

  • Công cụ đích là phiên bản cũ hơn cụ như báo cáo trong các thuộc tính công cụ. Ví dụ, bạn không thể sao chép mục từ một công cụ xxx 5 vào một công cụ xxx 4.

  • Các mục đã sao chép từ công cụ nguồn đều được lấy từ một mẫu biểu mẫu không tìm thấy trong công cụ đích. Ví dụ, bạn không thể sao chép mục từ một công cụ thảo luận vào một công cụ theo dõi vấn đề, hoặc ngược lại. Trong một số trường hợp, các công cụ xuất hiện tương tự như có thể chứa mục phái sinh từ mẫu biểu mẫu khác nhau.

  • Công cụ đích được tạo ra bằng cách dùng trình thiết kế công cụ tùy chỉnh khác nhau, chẳng hạn như biểu mẫu hoặc biểu mẫu InfoPath. Công cụ cơ sở tùy chỉnh được báo cáo trên tab chung trong thuộc tính công cụ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×