Sao chép định dạng sử dụng Bút Định dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  ↵

Sử dụng bút định dạng để sao chép nhanh định dạng từ một phần trong tài liệu khác. Chỉ chọn những điều bạn thích diện mạo, bấm Bút định dạng, sau đó bấm vào đối tượng bạn muốn thay đổi thành giống nhau. Bút định dạng chọn lên tất cả định dạng từ điều đầu tiên của bạn, cho dù đó là một hình dạng, ô, viền ảnh, hoặc đoạn văn bản, và áp dụng nó cho phần thứ hai. Các bước này và tùy chọn khác nhau đôi chút tùy thuộc vào ứng dụng nào bạn đang dùng. Chọn ứng dụng của bạn để tìm hiểu thêm:

Ứng dụng của tôi là:

Excel

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

Ghi chú: Các tính năng bút định dạng có thể không sẵn dùng hoặc giới hạn trong Office Online. Đối với chức năng đầy đủ, sửa tài liệu của bạn bằng cách dùng phiên bản trên máy tính của ứng dụng của bạn.

Excel

 1. Chọn hình dạng, văn bản, ảnh, hoặc ô trang tính với định dạng bạn muốn sao chép.

 2. Bấm Trang đầu và trên nhóm Bảng tạm, bấm Bút Định dạng.

  Hiển thị nút Bút Định dạng trong Excel

 3. Sau khi con trỏ đổi thành hình bút vẽ, bấm và kéo để chọn hình dạng, văn bản hoặc ô trang tính mà bạn muốn định dạng, và sau đó thả nút chuột.

  Kéo qua văn bản để áp dụng sao chép định dạng

  Để sao chép định dạng sang một ô đơn lẻ, một vài ô, hoặc một hay nhiều phạm vi ô, kéo con trỏ dọc theo ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn định dạng.

Ghi chú: 

 • Nếu bạn muốn sao chép định dạng cho nhiều tiêu chí, bấm đúp vào Bút định dạng thay vì đơn-bấm nó. Định dạng đã sao chép sẽ được áp dụng cho tất cả mọi thứ bạn bấm cho đến khi bạn nhấn Esc.

 • Để nhanh chóng sao chép chiều rộng của cột hoặc hàng sang cột hoặc hàng thứ hai, chọn đề mục hàng hoặc cột đầu tiên, bấm Bút định dạng, sau đó bấm vào tiêu đề của cột hoặc hàng thứ hai. Bạn không thể sao chép chiều rộng nếu các cột hoặc hàng có một ô đã phối.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trong email, hãy chọn văn bản, hình, hoặc ảnh mà bạn muốn sao chép.

  Để sao chép định dạng văn bản, hãy chọn một đoạn văn bản. Để sao chép định dạng văn bản và đoạn văn bản, hãy chọn toàn bộ đoạn văn bản, bao gồm cả dấu phân đoạn.

 2. Bấm thư, và trong nhóm bảng tạm , bấm Bút định dạng.

  Hiển thị nút Bút Định dạng trong thư mới trong Outlook

 3. Sau khi con trỏ đổi thành biểu tượng bút vẽ, bấm và kéo để chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn định dạng, và sau đó thả nút chuột.

  Kéo qua văn bản để áp dụng sao chép định dạng

Ghi chú: 

 • Bút Định dạng cũng sẵn dùng trong các cuộc hẹn, cuộc họp và tác vụ. Bạn có thể thấy nó trên tab Văn bản Định dạng trong nhóm Bảng tạm.

 • Nếu bạn muốn sao chép định dạng cho nhiều tiêu chí, bấm đúp vào Bút định dạng thay vì đơn-bấm nó. Định dạng đã sao chép sẽ được áp dụng cho tất cả mọi thứ bạn bấm cho đến khi bạn nhấn Esc.

 • Bạn có thể sao chép và dán định dạng bằng cách dùng bàn phím bằng cách dùng các lối tắt Ctrl + Shift + C để sao chép định dạng và Ctrl + Shift + V để áp dụng định dạng.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Chọn văn bản, hình, hoặc ảnh với định dạng bạn muốn sao chép.

 2. Bấm Trang đầu và trong nhóm Bảng tạm, bấm Bút Định dạng.

  Hiển thị nút Bút Định dạng trong PowerPoint

 3. Sau khi con trỏ đổi thành biểu tượng bút vẽ, bấm và kéo để chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn định dạng, và sau đó thả nút chuột.

  Kéo qua văn bản để áp dụng sao chép định dạng

Ghi chú: 

 • Nếu bạn đã Thêm hiệu ứng hoạt hình, bạn có thể dùng bộ vẽ hoạt hình trong ngăn hoạt hình để sao chép nhanh hoạt hình vào trang chiếu hoặc đối tượng khác.

 • Vẽ hoạt hình

 • Nếu bạn muốn sao chép định dạng cho nhiều tiêu chí, bấm đúp vào Bút định dạng thay vì đơn-bấm nó. Định dạng đã sao chép sẽ được áp dụng cho tất cả mọi thứ bạn bấm cho đến khi bạn nhấn Esc.

Đầu Trang

Publisher

 1. Chọn văn bản, hình, hoặc ảnh với định dạng bạn muốn sao chép.

 2. Bấm Trang đầu và trong nhóm Bảng tạm, bấm Bút Định dạng.

  Hiển thị nút Bút Định dạng trong Publisher

 3. Sau khi con trỏ thay đổi thành biểu tượng bút vẽ, bấm và kéo để chọn văn bản, hình dạng hoặc ảnh bạn muốn định dạng và sau đó thả nút chuột.

  Kéo qua văn bản để áp dụng sao chép định dạng

Ghi chú: Nếu bạn muốn sao chép định dạng cho nhiều tiêu chí, bấm đúp vào Bút định dạng thay vì đơn-bấm nó. Định dạng đã sao chép sẽ được áp dụng cho tất cả mọi thứ bạn bấm cho đến khi bạn nhấn Esc.

Đầu Trang

Word

 1. Chọn văn bản hoặc đồ họa có định dạng bạn muốn sao chép.

  Để sao chép định dạng văn bản, hãy chọn một đoạn văn bản. Để sao chép định dạng văn bản và đoạn văn, hãy chọn toàn bộ đoạn văn, bao gồm cả dấu phân đoạn.

 2. Bấm Trang đầu và trên nhóm Bảng tạm, bấm Bút Định dạng.

  Hiển thị nút Bút Định dạng trong tab Nhà trong Word

 3. Sau khi con trỏ đổi thành biểu tượng bút vẽ, bấm và kéo để chọn văn bản hoặc đồ họa mà bạn muốn định dạng, và sau đó thả nút chuột.

  Kéo qua văn bản để áp dụng sao chép định dạng

Ghi chú: 

 • Nếu bạn muốn sao chép định dạng cho nhiều tiêu chí, bấm đúp vào Bút định dạng thay vì đơn-bấm nó. Định dạng đã sao chép sẽ được áp dụng cho tất cả mọi thứ bạn bấm cho đến khi bạn nhấn Esc.

 • Bạn có thể sao chép và dán định dạng bằng cách dùng bàn phím bằng cách dùng các lối tắt Ctrl + Shift + C để sao chép định dạng và Ctrl + Shift + V để áp dụng định dạng.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×