STDEVA (Hàm STDEVA)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là một thước đo về độ giá trị phân tán từ giá trị trung bình (trung bình). Văn bản và giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE được bao gồm trong tính toán.

Cú pháp

Hàm STDEVA (value1,value2...)

Giá trị 1, value2...     giá trị 1 đến 30 tương ứng với một mẫu của tập hợp.

Chú thích

  • Hàm STDEVA giả định rằng các đối số của nó là một mẫu của tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn đại diện cho toàn bộ tập hợp, bạn phải tính độ lệch chuẩn bằng hàm STDEVPA.

  • Các đối số chứa TRUE định trị là 1; các đối số chứa văn bản hoặc FALSE đánh giá là 0 (zero). Nếu tính toán không chứa văn bản hoặc giá trị lô-gic, sử dụng hàm STDEV bảng tính.

  • Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng "nonbiased" hoặc "n-1" phương pháp.

  • Hàm STDEVA dùng công thức sau đây:

    Công thức

Ví dụ

Giả sử 10 công cụ đóng dấu từ cùng một máy trong khi chạy sản xuất được thu thập được dưới dạng một mẫu ngẫu nhiên sau đo cho độ bền gãy.

St1

St2

St3

St4

St5

St6

St7

St8

St9

St10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

= STDEVA([St1], [St2], [St3], [St4], [St5], [St6], [St7], [St8], [St9], [St10])

Độ lệch chuẩn của giới hạn bền cho tất cả các công cụ (27,46391572)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×